Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1723-poziv-za-podnoenje-ponude/aktuelnosti/vesti<<<

Позив за подношење понуде-набавка радова:извођење радова на изградњи обалоутврде водотока Миротин Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  среда, 30 јануар 2019 22:01

Позив за подношење понуде-набавка радова:извођење радова на изградњи обалоутврде водотока Миротин и конкурсну документацију, можете погледати овде.