Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1729-obavetenje-o-podnetom-zahtevu/aktuelnosti/vesti<<<

Поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње погона за прераду воћа Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  уторак, 05 фебруар 2019 01:50

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ,,Станић" д.о.о. Ариље поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње погона за прераду воћа. Обавештење о поднетом захтеву можете погледати овде.