Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1742-javna-nabavka-dobara/aktuelnosti/vesti<<<

Позив за подношење понуда јавне набавке добара: хемијских производа- противградне ракете Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  петак, 22 фебруар 2019 02:09

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију, можете погледати овде.