Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1824-budet-za-2020-godinu/aktuelnosti/vesti<<<

Буџет за 2020. годину Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  петак, 26 јул 2019 11:47

 

1. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2020.доц

2. Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину..xлсx

3. Прилог  2 -  Преглед капиталних пројеката.xлсx

4. Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора.пдф

5. Униформни програми и програмске активности ЈЛС.пдф

6. Упутство за праћење и извештавање о учинку програма.пдф

7. Обрасци за извештавање о учинку програма.xлс

8. Обрасци_за_програмски_буџет_2020_-_Бланко.xлс

9. Обрасци_за_програмски_буџет_2020 -  Предефинисан.xлс

10. Одлука о буџету за 2020. годину

11. Образложење одлуке о буџету за 2020.годину

12. Програмске информације

13. 6-месечни извештај о извршењу буџета на 6 цифара економске класификације:

14. 9-месечни извештај о извршењу буџета на 6 цифара економске класификације:

 

 


Старији чланци: