Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Одржана 27. седница Општинског већа
Одржана 27. седница Општинског већа Штампа Ел. пошта

Одржана 27. седница Општинског већа

Чланови Општинског већа општине Ариље су на јучерашњој 27. седници, разматрали неколико најважнијих питања везаних за буџетско пословање. Након дискусије и разматрања изнетих примедби, Општинско веће је прихватило Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1.1.-30.11.2010. године, утврдило Предлог Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Ариље за 2010. годину и Предлог Одлуке о буџету општине Ариље за 2011. годину.

У билансу прихода буџета, за извештајни период од јануара до краја новембра 2010. године, укупни текући приходи показују нижу стопу остварења од планираних, која за овај период износи 80,94%. Такође, у овом Извештају о реализацији буџета наводи се да су укупни расходи мањи од планираних и да су пратили прилив и остварење прихода.

Предлог Одлуке о четвртом ребалансу буџета појашњава основне разлоге за његово доношење. У образложењу Предлоga Одлуке о буџету општине Ариље за 2011. годину, наведено је да се планирању буџета приступило врло опрезно. Наиме, у 2011. години се не очекује видно побољшање економске ситуације а осим тоga, у овом тренутку нису прецизно одређени висина трансферних средстава од Републике и законска ограничења појединих трошкова међу којима су и плате запослених. На расходну страну буџета за 2011. годину, између осталог, утичу значајна инвестициона улаgaња у 2010. години која су, делом, финансирана из кредита. Истакнуте су активности Канцеларије за локални економски развој на привлачењу донаторских средстава као и активности службе Локалне пореске администрације, усмерене на ажурнију и редовнију наплату пореза. Ове активности биће интензивиране и у 2011. години а како је посебно наглашено, општина нема нових захватања за пореске обвезнике.

27_sednica127_седница1
27_седница1

{gaлерија_ц}0||Одржана 27. седница Општинског већа|У овом Извештају о реализацији буџета наводи се да су укупни расходи мањи од планираних и да су пратили прилив и остварење прихода.

Чланови Већа су дали сагласност на План зимског одржавања на локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2011. годину као и на Правилник о орgaнизацији и систематизацији послова и задатака у Јавном предузећу “Дирекција за изградњу” Ариље. На овој седници Већа, дата је сагласност на Програм рада Фонда за финансијску подршку успешним ученицима и студентима за школску 2010/2011 годину и утврђен Предлог Одлуке о потврђивању чланства општине Ариље у Сталну конференцију градова и општина. У Извештају о спроведеном општинском референдуму, који је Комисија за спровођење општинског референдума, поднела на разматрање члановима Већа стоји да Комисија: “…на основу утврђених резултата спроведног општинског референдума, проглашава, да на спроведеном општинском референдуму није потврђен Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на зараде за територију општине Ариље”, као и да “… није потврђен Предлог одлуке о увођењу самодоприноса од пољопривреде (малине) за територију општине Ариље”. Након образложења, Извештај је прихваћен од стране чланова Већа.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018