Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Ограничење накнаде за упис хипотеке Штампа Ел. пошта

НАЛЕД

Национална Алијанса за Локални Економски Развој (НАЛЕД) је објавила да је једна важна иницијатива за побољшање пословног амбијента у нашој земљи, коју је заједнички промовисала са Америчком привредном комором у Србији, уважена од стране Министарства животне средине и просторног планирања, односно Републичког геодетског завода, и да је усвојена у форми Уредбе о изменама и допунама Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга РГЗ-а.

НАЛЕДНАЛЕД

Уредбом је прихваћена иницијатива НАЛЕДа и АмЦхама да се ограничи износ накнаде коју РГЗ наплаћује за упис хипотеке на непокретностима. Износ ове накнаде је до сада пратио вредност непокретности (0,2% плус фиксни део), што је доводило да изузетно високих износа накнада за упис хипотеке на непокретностима велике вредности. Овим се веома директно дестимулисало уписивање хипотеке, што је имало негативне ефекте на тржиште некретнина, као и на кредитно тржиште, јер је отежавало обезбеђивање јефтинијих кредита који би били обезбеђени хипотеком. Поред тога, дестимулисање привреде да уписује хипотеку на непокретностима путем високих накнада је негативно деловало на укупну правну сигурност у нашој земљи.

Правна сигурност је посебно унапређена и одредбом којом се изашло у сусрет нашој другој препоруци – да се предвиди износ накнаде за реструктуирање хипотеке увођењем посебне ставке за измену података већ уписане хипотеке (око 2.000 динара), чиме се на прихватљив начин разрешава правна неизвесност која је постојала око тога да ли се за промену битних елемената хипотеке наплаћује такса или не, што је до сада било остављено слободној процени службеника РГЗ-а.

НАЛЕД верује да ће ограничавање накнаде за упис хипотеке повољно деловати на тржиште некретнина као и на кредитно тржиште у Србији, као и да се на овај начин шаље важан и преко потребан сигнал да се легитимни интереси инвеститора узимају у обзир и да је држава спремна да унапређује пословно окружење на најпрактичнији начин.

Везивање износа накнаде за упис хипотеке за вредност непокретости је имало ефекат једног пара-пореза, и није имало везе са обимом посла који РГЗ има у вези са уписивањем хипотеке. Иако ограничавање тог износа неће пуно значити онима који уписују хипотеку на износ испод 640.000 евра, значиће пуно привредним субјектима који разматрају упис хипотеке на непокретностима веће вредности. Тако ће се према измењеној Уредби за хипотеку на имовини вредној пет милиона евра плаћати око 1.400 евра, што је за скоро 9.000 евра мање него што би се платило према прописима који су били на снази пре 20.фебруара 2011.

Онима који уписују хипотеку на имовини вредној мање од 641.000 евра, значиће пуно одредба према којој за упис измене података у хипотеци више неће плаћати као за упис нове хипотеке (дакле 0,2% вредности некретнине плус фиксни део, што је за складиште вредности 70.000 евра износило око 26.000 динара), што се дешавало у пракси, већ само нешто више од 2.000 динара.

 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018