Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА
ЧЛАН 145. ЗАКОНА
ПРИВ. ГРАЂ. ДОЗВОЛА
ПРИЈАВЕ РАДОВА
ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА


1.Општинска административна таксана жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу до 600 м2                    2000

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто
развијена грађевинска површина прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу преко 600 м2 ______________________2500

пословни објекти и простори на парцелама до 8 ари _____________    3000

објекти колективног становања_______________________________    4000

инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре______________    3000

индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. __    5000

мини хидроелектране _________________________________________45 000

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    2.000,00 динара; 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018