Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА
ЧЛАН 145. ЗАКОНА
ПРИВ. ГРАЂ. ДОЗВОЛА
ПРИЈАВЕ РАДОВА
ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОСТОРИНИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА2. Републичка административна таксана жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 5.310,00 динара
(Тарифни број 163.Закона о републичким административним таксама
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА:

1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара


2.Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

уверење о старости објекта (без изласком на терен ради утврђивања стања) __500

уверење о старости објекта (са изласком на терен ради утврђивања стања) _1500 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018