Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА
ЧЛАН 145. ЗАКОНА
ПРИВ. ГРАЂ. ДОЗВОЛА
ПРИЈАВЕ РАДОВА
ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ


1.    Захтев – општа такса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре
Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    3.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    5.000,00 динара;

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    450,00 динара
-    за објекат категорије Б    3.600,00 динара
-    за објекат категорије В    5.400,00 динара
-    за објекат категорије Г    5.400,00 динара 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018