Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/1607-poljoprivredno-zemljite-u-dravnoj-svojini-javni-pozivi/component/content/<<<

Пољопривредно земљиште у државној својини- Јавни позив за 2019. годину Штампа

На основу Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље расписује се Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Ариље.

 

Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 2020. годину.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопвиредног земљишта у државној својини.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини натериторији општине Ариље за 2020. годину.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини , по основу сточарства, на територији општине Ариље за 2020. годину.

Изјава за остваривање ППЗ- сточарство.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коршћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Ариље.