Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/1614-konkurs-za-stipendije-uenika-i-studenata-20172018-godina/component/content/<<<

Конкурс за стипендије ученика и студената 2017/2018. година Штампа

 

На основу члана 11. Одлуке о Ученичким и студентским стипендијама («Службени гласник општине Ариље» број 15/2016 и 16/2017), Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Ариље, дана 13. 10. 2017. године, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за доделу ученичких стипендије ученицима средњих школа за школску 2017/2018 годину.

 

 

Текст конкурса и обрасце можете погледати на следећим линковима:

Текст конкурса за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа за школску 2017/2018. годину

Образац захтева

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ УЧЕНИКА ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ

 

 

 

 

Текст конкурса за доделу студентских стипендија студентима за школску 2017/2018. годину

Образац захтева

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ