Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
26 седница Скупштине општине Ариље Штампа Ел. пошта

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 41. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14) и члана 81. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 8/16 и 10/16), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 17.05.2019. године (ПЕТАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са 25. седнице Скупштине општине
 2. Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснадбевање "Рзав" Ариље
 3. Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
 4. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности з Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године
 5. ЈКП "Дубоко" Ужице, Прва измена и допуна Програма пословања за 2019. годину
 6. Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП "Зелен" Ариље за 2018. годину
 7. Одлука о расподели добити по редовним финанијским извештајима за 2018. годину ЈКП "Зелен" Ариље
 8. Извештај о раду са Финанијским извештајем Центра за социјални рад Ариље за 2018. годину
 9. Програм рада са Финансијким планом Центра за социјални рад Ариље за 2019. годину
 10. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољоприврендог земљишта за територију општине Ариље за 2019. годину
 11. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацји Општинске управе општине Ариље
 12. Предлог Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље
 13. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о снадбевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље
 14. Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 15. Предлог Одлуке о измени Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Ариље
 16. Предлог Одлуке о задуживању општине Ариље за финансирање капиталних инвестиционих радова
 17. Предлог Плана детаљне регулације за мост у Вранама
 18. Предлог Допуне Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље
 19. Предлог Решења о разрешењу и избору члана Комисије за представке и притужбе
 20. Прихватање оставке члана Општинског већа општине Ариље
 21. Избор члана Општинског већа општине Ариље
 22. Информација о стању у области малинарства на територији општине Ариље

 

Дневни ред са 26. седнице Скупштине општине

Закључак са 53. седнице Општинског већа

 

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018