Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/44-vesti/1627-23-sednica-skuptine-optine/component/content/<<<

23 седница Скупштине општине Ариље Штампа

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 41. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14) и члана 11. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 8/16 и 10/16), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 27.12.2018. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Давање сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019.годину

2. Давање сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснадбевање "Рзав" Ариље за 2019.годину

3. Давање сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину

4. Давање сагласности на Програм пословања ЈКП "Зелен" Ариље за 2019. годину

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Градина" на реци Моравици, општина Ариље

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Миросаљци" на реци Моравици, општина Ариље

7. Предлог Одлуке о првој измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље

8. Предлог Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Ариље

9. Предлог Одлуке о критеријумима за расподелу средстава Месним заједницама из буџета општине Ариље за 2019. годину

10. Одборничка питања и предлози

 

- Дневни ред 23. седнице Скупштине општине Ариље

- Закључак са 46. седнице Општинског већа

Закључак са 47. седнице Општинског већа