Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/44-vesti/1627-24-sednica-skupstine-opstine/component/content/<<<

25 седница Скупштине општине Ариље Штампа

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 41. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14) и члана 81. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 8/16 и 10/16), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 29.03.2019. године (ПЕТАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Усвајање записника са 24. седнице Скупштине општине

2. Предлог Статута општине Ариље

3. Давање сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље за 2018. годину

4. Давање сагласности на Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље за 2019. годину

5. Предлог Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Ариље

6. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Библиотеке Ариље

7. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке Ариље

8. Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за социјални рад Ариље

9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Ариље"

10. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ ,,Стеван Чоловић" Ариље

11. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СС ,, Свети Ахилије" Ариље

12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за административна питања

13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова

14. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за родну равноправност

15. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за праћење Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе

16. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и притужбе

17. Предлог Решења о именовању Савета за здравље општине Ариље

18. Питања и предлози одборника

 

Дневни ред са 25. седнице Скупштине општине

Закључак са 52. седнице Општинског већа