Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Добро дошли, гост
Корисничко име Лозинка: Запамти ме

Профил за Иван Трошки Дамљановић (Иван Трошки Дамљановић)

 • ВАН МРЕЖЕ
 • Регистеред
 • Ранг: Сениор
 • Датум регистрације: 27 дец 2009
 • Временска зона: ГМТ +1:00
 • Локално време: 19:40
 • Порука: 274
 • Преглед профила: 11713
 • Карма: -12
 • Место: Ариље
 • Пол: Мушко
 • Рођендан: непознато

Потпис

www.facebook.com/group.php?gid=131362232261

Примедбе на План детаљне регулације ''Градски трг'' у Ариљу, новембар 2010. :
www.arilje.org.rs/component/kunena/Uredj...10&старт=30#1987
Поруке

Поруке

емо
Овај форум је замро јер пола функција на њему не ради.

Да видимо шта је овде пропуштено.

19. априла 2017.г. у 12:00 ч био је јавни увид за постављање додатних базних станица на Ситарином димњаку.

Питао сам електротехничара који је радио студију зашто базне станице не поставе на једно од околних брда, каже онда не би сви подруми у Ариљу имали сигнала, а циљ мобилних оператера је да и сваки подрум буде под сигналом.

Да ли ће јачина сигнала тих базних станица проузроковати и више канцера то их не занима, јер не плаћају одштету болеснима (ја додајем).

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1564-оба...јавној-расправи.хтмл


Тог 19. априла сам дошао кући и чух да се Гвозден полио бензином и запалио, људи га једва спасили.

Отишао сам на лице места да видим шта је то и помогнем ако могу, срећом Гвозден се није спаљивао, то је био чаршијски неистинит трач.

Тада су ми Гвозден и Стојанка испричали причу о тешкој неправди, која није усамљени случај у граду и околини, а коју можете чути на следећим клиповима:

19.04.2017. - Стојанка Вукотић и Гвозден Лазовић из Ариља - цензурисано21.04.2017. - Друга рунда у Ариљу - извршитељи и милиција против једне породице23.04.2017. - Гвозден Лазовић - Ариље21.09.2017. - Ариље - Изјаве Љубише Милинковића, Гвоздена, Драгана и Стојанке


31. јула 2017.г. Општина позвала грађане да доставе предлоге за називе улица:

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1598-поз...у-оптини-ариље.хтмлУ августу 2017. г. Општина питала грађане треба ли да се ради Студија о процени утицаја на животну средину Ситарине ливнице обојених метала:

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1604-зах...у-фасиладариље.хтмл
А сад је дошао на ред аутопут.

имгбоx.цом/А7qПxВрХариље.орг.рс/актуелности/вести/1644-ран...мауто-пут-е-763.хтмл

Појас аутопута је широк 70 м и он се откупљује. Заштитни појас је широк по 75 м и у њему куће остају, а могу да се реконструишу само уз ригорозне еколошке студије утицаја, а све плаћа власник куће.

По томе постојеће куће у заштитном појасу неће откупљивати, па ће многима куће бити на 15 м од аутопута.

Кад смо код екологије и свих закона који се помињу у овом просторном плану, да је све испоштовано не би аутопут овуда ни прошао.

''Ауто-путска деоница са наплатом путарине је препрека развоју насеља, те по правилу, у складу са могућностима, треба да је удаљена најмање 3-5 км од граница будуће урбанизације'' - страна 13. - а нама умећу аутопут кроз 11 насељених месних заједница, само 400 м од центра града, чији појас контролисане градње од 390 м са обе стране досеже до самог центра града (граница детаљне регулације).

Ово је скандал, исти онакав попут Брана на Рзаву. Неко је купио земљу, и сада хоће да аутопут прође баш преко ње, а онда ће правити проблематичне зграде у центру града (чаршији) за људе чије куће је срушио аутопут.

Аутопут пролази и уништава 11 месних заједница у Ариљу: Ариље, Богојевићи, Вигоште, Вирово, Грдовићи, Драгојевац, Латвица, Миросаљци, Ступчевићи, Трешњевица, Церова.

Дужина аутопута кроз општину Ариље износи 15,46 км, ширина од 700 до 780 м = од 1082,2 хектара до 1205, 88 хектара и иде баш преко најквалитетнијих малињака поред Моравице.

Ариље сада има 1226 хектара под малином, значи отима се скоро читав род малине, кад не би постојале куће. Где је ту интерес Ариља. Нема га нигде.

У План генералне регулације Ариља не постоји аутопут кроз Церову, речено је да је аутопут померен на брдо. Сада се аутопут поново спустио у Церову поред Моравице. Није поштована одлука о измештању аутопута, као ни ПГР Ариља.

Није наведен локалитет Градина у општини Ариље као неолитско налазиште (испод цркве на Градини коју буше тунелом што је светогрђе и реакција Цркве мора да уследи).

''У погледу квалитета ваздуха нису забележена прекорачења граничне вредности емисије тј. ваздух је задовољавајућег квалитета'' - страна 7 - ваздух је изразито загађен сада, пре аутопута, а кад дође аутопут има да сви поцркамо - Ариље већ сада води по канцерима.

Ширина коловоза аутопута = 29,0 м (минимум 26,0 м)

Из Просторног плана аутопута:

''1) Појас ауто-пута (ауто-путно земљиште) – чини земљиште потребно за изградњу ауто-пута, петљи, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја. Појас ауто-пута се утврђује као земљиште јавне намене и има ширину од 70 м до 150 м, у зависности од конфигурације терена и услова за изградњу објеката ауто-пута. Граница појаса аутопута јесте уједно и регулациона линија;
2) Заштитни појас – чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције ауто-пута. Заштитни појас се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 75 м од границе појаса аутопута. У зонама петљи, пратећих садржаја и појединих објеката ауто-пута заштитни појас се може сужавати и до ширине од око 40 м. Граница заштитног појаса јестеуједно и граница детаљне регулације;
3) Појас контролисане изградње – чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите животне средине (обострано). Појас контролисане изградње се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 200 м до 240 м од границе заштитног појаса.
У грађевинском подручју насеља, нарочито Ариља и Ивањице, због веће континуалне изграђености у простору, коридор ауто-пута се може смањити тако да има ширину од око 460 м, односно може се једнострано или обострано сужавати на начин да не обухвата појас контролисане изградње.
Ширина појаса заштите осталих инфраструктурних система биће сагледана Просторног плана, а коначно утврђена одговарајућим урбанистичким планом или Изменама и допунама овог Просторног плана, у складу са техничком документацијом.
У коридору ауто-пута по питању дефинисаних појаса заштите могућа су специфична одступања у зависности од карактеристика објеката ауто-пута, и то на пример: на тунелским деловима деоница појаса ауто-пута се прекида, док заштитни појас има ширину од око 130 м; на мостовским конструкцијама као деловима деоница појас ауто-пута се сужава на ширину од око 40 м.
Појаси заштите и режими коришћења и уређења коридора ауто-пута утврдиће се Просторним планом на основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима.Просторним планом ће се успоставити следећи основни режими коришћења и уређења простора у коридору ауто-пута, и то за:
1) Појас ауто-пута - успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији изградње трасе и објеката ауто-пута, петљи, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја ауто-пута;
2) Заштитни појас - успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора, којим се:
– забрањује отварање рудника, каменолома и депонија комуналног и другог отпада;
– дозвољава изградња, односно постављање водовода, канализације и других објеката техничке инфраструктуре по претходно прибављеним условима и сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање аутопутем;
– не дозвољава се изградња нових објеката, изузев објеката коју су у функцији ауто-пута, а простор се може користити као шумско и пољопривредно земљиште; и
– на грађевинском, шумском и пољопривредном земљишту дозвољава се реконструкција и санација постојећих објеката, без могућности промене габарита и волумена, уколико не угрожавају функцију ауто-пута и уколико техничким решењима може да се обезбедити адекватна заштита од негативних утицаја ауто-пута (од буке, вибрација и аерозагађења), а по претходно прибављеним условима од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање ауто-путем;
– за све постојеће стамбене објекте, обавезна је адекватна заштита од негативних утицаја ауто-пута (од буке, вибрација и аерозагађења).
3) Појас контролисане изградње - успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се:
– не дозвољава изградња следећих објеката: депонија комуналног и другог отпада, рудника, каменолома, кречана, циглана, сточних пијаца, кванташких пијаца и других објекати за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима;
– дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са функционалним и техничким захтевима постојећих и планираних саобраћајних и техничких инфраструктурних система од националног и регионалног значаја;
– за проширење и реконструкцију постојећих и изградњу планираних производних, складишних, дистрибутивних, услужно-трговинских и других капацитета утврђује обавеза израде процене утицаја на животну средину, којом ће се, поред прописаног садржаја, обухватити и утицаји тих објеката на и од ауто-пута, с тим да трошкове спровођења свих мера заштите животне средине сносе инвеститори
тих објеката;
– приоритет у коришћењу простора обухваћених делова постојећих и планира-них индустријских зона даје складишним капацитетима, логистичким центрима, комерцијално-прометним и саобраћајним услугама, регионалним трговинским центрима и сличним садржајима''.
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Овде желим да напишем нешто о чему већина ариљаца нема појма да се десило јер нас нико о томе није обавестио. Тј. јесте само Инсајдер у завијеној форми:

ариље.орг.рс/форум/Актуелности/8958-АГЕНЦИЈА-XX.хтмл

Писао сам раније о покушају продаје Јавног комуналног предузећа ''Зелен'':

ариље.орг.рс/форум/Актуелности/4673-%Ц4...10&старт=50#7593

У међувремену се одустало од те продаје, али је у току ''продаја'' на мала врата, тј. преузимање функција ЈКП ''Зелен'' од стране приватника. Преузима се функција по функција, прво прање улица, па одржавање зелених површина, да би се на крају ЈКП ''Зелен'' и угасило јер све функције би одрађивала/е приватна/е фирма/е, укључујући и дистрибуцију воде, од Фабрике воде до приватних кућа, као и одвожење смећа. Наравно, цена тих услуга би се временом повећала јер је то интерес сваког приватника. На два расписана тендера победио је један исти приватни предузетник из Ариља. Испоставило се да постоје одређене неправилности које указују на фаворизовање тог предузетника, али то остављам опозицији Ариља, као и директору ЈКП ''Зелен'' који, ако га то уопште и интересује, лако може да те неправилности окрене у корист ЈКП ''Зелен''.

Свакако не бих волео да се у Ариљу догоди боливијски сценарио, зато ово и пишем. А не би ме чудило да се догоди како ствари стоје и шта се све догађа.

Општинска управа општине Ариље 14.2.2017.г. објавила је позив за подношење понуда за јавну набавку услуга хигијенизације градских улица - у преводу расписала је тендер за чишћење градских улица које је до тада чистило ЈКП ''Зелен''. Конкурисала су две понуђача - ЈКП ''Зелен'' и једна приватна предузетничка радња (предузетник) из Ариља основана 2.2.2016. Тендер је добила приватна предузетничка радња из Ариља.

Општинска управа општине Ариље 2.3.2017.г. објавила је позив за подношење понуда за јавну набавку услуга за одржавање јавних зелених површина - у преводу расписала је тендер за одржавање зелених површина које је до тада одржавало ЈКП ''Зелен''. Конкурисала су три понуђача - ЈКП ''Зелен'', предузеће из Крагујевца и поново иста приватна предузетничка радња из Ариља основана 2.2.2016. Тендер је поново добила приватна предузетничка радња из Ариља.

Овде је документација, потражите по насловима:

ЈНМВ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ЈНМВ - УСЛУГА ХГИЈЕНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА

ариље.орг.рс/цомпонент/цонтент/артицле/1553.хтмл
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
У току је јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину радио, телевизијске и базне станице мобилне телефоније на Ситарином димњаку.

''Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у поднету Студију у канцеларији број 3 зграде Општинске управе,Светог Ахилија бр.53.,Ариље, сваког радног дана од 10,00-14,00 часова у периоду од 27.03.2017.-17.04.2017.год. и доставити мишљење и примедбе на Студију у писменом облику, на писарници (Услужни центар, стаклена зграда поред Општине).

Презентација и јавна расправа о поднетој Студији биће одржана 19.04.2017.год. у просторији сале СО Ариље у времену од 12,00-14,00 часова''.

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1564-оба...јавној-расправи.хтмл

На Ситарином димњаку су већ накачене базне станице мобилне телефоније Телекома, Теленора и ВИП-а, а сада Телеком хоће да накачи још и радио и телевизијски предајник, као и да појача своју базну станицу мобилне телефоније. Снага досадашњих базних станица на Ситарином димњаку била је 45 пута већа од оне за коју се прописује израда студије, а сада ће та снага бити још већа.
Радио и телевизијски предајник које планирају да поставе на Ситарин димњак зраче исто као и базна станица мобилне телефоније, чак и више.

Локални радио и његов предајник налазе се преблизу средњој и основној школи, чисто да додам.

Проблем базних станица је веома озбиљан и локална самоуправа треба под хитно да га реши на корист грађана Ариља.

О штетном утицају базних станица можете прочитати у ранијим објавама тј. на доњем линку:

ариље.орг.рс/форум/Уредјење-града/400-Архитектура-урбанизам-и-уређење-Ариља.хтмл?лимит=10&старт=140#8903
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Нисам поставио никакав вирус. Линк води на страницу овог форума. А овај форум шаље вирусе. Обратио си се на погрешну адресу.
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Академија архитектуре Србије тражи хитно смењивање:

- главног урбанисте Београда,
- директора Урбанистичког завода града Београда,
- председника Комисије за планове града Београда,
- директорке Завода за заштиту споменика културе града Београда.

аас.орг.рс/декларација-број-3/
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
У току је јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Ариље и траје до 29. 02. 2016. г.

Званични оглас и документација:

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1484-јав...ппо-ариље-2016.хтмл

Дозвољава се градња која није била дозвољена:

- трансфер станице за смеће, сакупљачке станице, постројења за компостирање у близини Моравице и транзита,
- економских објеката за пољопривредна домаћинства, хладњача преко 150 м2, складишта пољопривредних проивода, инфраструктурних и комуналних објеката дуж транзита,
- помиње се и водопривредно земљиште, пољопривредно земљиште (промена намене)...

Кад споменух смеће, може ли неко да ми објасни како је могуће да је Скупштина, или ко већ, могла да донесе одлуку по којој је свако домаћинство у Ариљу дужно да задужи канту за рециклажно смеће, и да се прети казнама оном ко неће да узме канту и неће да одваја смеће???

Ако су казне могуће, да ли су неопходне?

Ако су неопходне да ли су те казне пропорционалне материјалним приликама средине, нпр. просечним примањима у некој ариљској шивари?

Ако су казне могуће, неопходне и благе, за шта се користе паре које се добијају од рециклажног смећа и од казни?

Да ли домаћинство које сакупља рециклажно смеће има неке привилегије, да ли има јефтинију цену изношења смећа у односу на количину рециклажног смећа које сакупи?

Зашто би грађанин дао комуналном предузећу рециклажно смеће џабе, ако може да подели зараду са неким приватником који камионом заређа од куће до куће?

Ако су казне могуће, неопходне, благе и постоје привилегије за рециклажу, да ли су казне пропорционалне друштвеној потреби, тј. постоји ли неједнаки третман између великих загађивача (у које спада и градска управа, тј. онај који је прописао ову казну) и индивидуалних домаћинстава, по коме се домаћинства кажњавају, а остали не, и да ли постоји пропорционалност у казнама (кућно смеће је ништа у односу на велике еколошке загађиваче)?

Неједнаки третман - да ли је неко добио казну за ово еколошко загађивање и уништавање:

1. Урбанистички хаос:

- овим изменаме дозвољава се прављење депоније близу реке, што је до сада било забрањено,
- због овог пројекта рециклаже у граду су многа прометна, ударна места украшена кантама које су ограђене бетонском оградом, забетониране за сва времена, па поглед пуца само на канте - хоћеш да одеш до Рзава, на Властов (Висећи) мост, идеш улицом и целом њеном дужином уместо клупе или нечег занимљивог видиш канте ограђене бетончином.
- секу се непотребно здрави градски дрвореди, јер нема ко да их штити,
- градски парк, некада познати расадник, је остао скоро без дрвећа,
- загађује се ваздух у парку и спортским теренима - планира се нова аутобуска станица близу фудбалског игралишта,
- због нове аутобуске станице планирају да сместе нову градску гаражу поред парка и фудбалског игралишта, на месту где су била два тениска терена, тако да ће због тога посећи борове на ивици парка који гледају на Ватрогасну станицу и уз то ће загадити ваздух у једином парку у граду. Уместо да се парк обогати дрвећем, дрвеће се сече, а ваздух загађује.
- за паркинг је већ узет део зелене површине на којој је некада била жива ограда која је раздвајала парк и улицу код Лименке, тако да жива ограда нема више где да се засади,
- чак су се и неки тротоари претворили званично у паркинг, некоме је пречи профит од паркирања него безбедност грађана,
- базне станице мобилне телефоније, које узрокују на десетине опасних болести, што је доказано у стотинама студија, постављају се у најгушће насељене зоне, уместо да се изместе на брда минимум
500 м од првих кућа. Уговори се праве и паре узимају месецима пре јавног увида грађана, што је доказ да су јавни увиди у Ариљу само форе ради, да се испоштује пропис.
- градске трафостанице се граде до самих приватних кућа или зграда иако штетно делују на човека (изазивају бројне болести, леукемију и канцер),
- далеководи пролазе кроз приватна дворишта, близу кућа и тако зраче мештане,
- паметна бројила, тј. струјомери који зраче и штетно утичу на здравље полако почињу да се користе у нашој општини,
- уз кабловску тв масовно се убацују у куће бежични телефони, који зраче и када се не користе и то више од мобилних телефона, а људи се о томе не обавештавају, па се чуде одакле канцери и леукемија,
- старе азбест-цементне цеви мењају се пластичним, које су такође канцерогене јер их разграђује хлор из воде и време...,
- у селима нема ниједан контејнер који би се редовно празнио и онда се чуде што се појављују дивље депоније,
- фабрикама и хладњачама дозвољава се да загађују реке, земљиште, ваздух, да секу дрвореде у заштитним појасевима, прислањају своје трафостанице уз туђе куће и зраче људе...,
- да ли је неко одговарао за ложење крпа, ваздух у Ариљу је зими неподношљив, у Београду је чистији...


2. Дозвољава се градња брана и ''мини'' брана којима се:

- уништавају реке,
- уништава речна флора (биљни свет),
- уништава речна фауна (животињски свет),
- квари квалитет воде за пиће (цемент је канцероген, има преко 100 канцерогених материја),
- потапа се Височка бања,
- потапају се археолошки локалитети који потврђују да смо колевка европске цивилизације,
- прави се бомба изнад Ариља чија страховита потенцијална енергија прелази у разорну кинетичку енергију и сравњује Ариље са земљом ако пукне сајла која држи цело брдо изнад саме бране Сврачково или ако буде поплава услед које ће се само 1-2% воде из акумулације Роге прелити у акумулацију Сврачково,
- из акумулација три велике бране, укупне дужине преко 40 км у атмосферу ће излазити метан у огромним количинама, а он је највећа опасност за озонски омотач,
- бранама и акумулацијама ће се стварати магла која негативно утиче на здравље становника Ариља и гајење малине,
- бранама се акумулира токсичан муљ који ће утицати да вода из акумулација буде штетна за пиће и купање,...

3. И да поменем овде еколошку катастрофу која ће проћи некажњено!

Ако занемаримо на који начин је Земљорадничка задруга финансијски уништена и на који начин је купљена, и гледамо само потезе које нови власник повлачи, они нимало не обећавају.

Као захвалност за успешну куповину, прво што је урадио, посекао је дрворед од 20-ак борова старих око 20 година, који су чинили заштитни појас између индустријске и стамбене зоне, а који је
обавезан и по старом Генералном плану Ариља и по новом Плану генералне регулације!

Друго шта је лоше урадио - стављање нових кровних равни на легендарну надстрешницу главног објекта задруге - тако је променио изглед настрешнице старе 50 година, тј. изглед једне од највећих хладњача у Европи, која је ушла у бројне пољопривредне часописе, књиге, сајтове и по којој је Ариље познато. Уништио је бренд Земљорадничке задруге, а мењајући изглед трема, доводи у питање и легалност објекта, па онај ко га је тако стручно посаветовао мора да се нада да ће одрадити и легализацију објекта.

Када се има у виду овај неједнаки третман, тј. некажњавање великих еколошких загађивача и чињеница да локална самоуправа сама ствара еколошка загађења, онда није јасно која је друштвена оправданост ових репресивних мера према индивидуалним домаћинствима, осим сакупљање новца за буџет!

Ако се узме у обзир и општи ниво прихода грађана, који је низак, јасно је да су такве мере и санкције, у нашим условима, непотребна и непропорционална мера и претерано задиру у друга основна права гарантована Уставом.

Мени је просто невероватно шта се ради у Ариљу и још невероватније што се народ не буни! Опозиција ћути, не јавља се, чисто сумњам и да конта све ово!

Можда је то на ситно провера на ком је тренутно нивоу беспоговорна послушност и трпљење обичног човека.

О томе баш данас прича и Андреј Фајгељ, да ли је могуће да се прети казнама и одузимањем деце ако се деца не вакцинишу окупаторским вакцинама чија се садржина не зна и које изазивају аутизам:Немојте наседати на лажи фармакомафије, бежите од мамографије, хемотерапије, лекова, вакцина и пронађите природне лекове преко интернета.

Не забијајте главу у песак, буните се за сваку ситницу, имате право на то - не дозволите да нам од државе праве логор.

Слике посеченог дрвореда:с18.постимг.орг/3т9тр4п6x/имаге.јпг

с18.постимг.орг/т34ле7вyх/имаге.јпг

с18.постимг.орг/у98лд0к95/имаге.јпг

с18.постимг.орг/с5y65цкг9/имаге.јпг

с18.постимг.орг/лтј0вихе1/имаге.јпг

с18.постимг.орг/бxхxввбм1/имаге.јпг

с18.постимг.орг/y0и5збxxл/имаге.јпг

с18.постимг.орг/сррqф74w9/имаге.јпг

с18.постимг.орг/б0г40qпхл/имаге.јпг

с27.постимг.орг/аxав76е9ф/Против_вакцина.јпг
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Трећи главни зрак не гађа директно на Пивницу, већ на куће испод обале, како се то код нас каже:Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Податак да ће ова базна станица зрачити 15,9 В/м, на главним правцима погрешно сам прочитао из табеле 13.3.9. на страни 124 (тј. 59). То је уствари растојање од 15,9 метара на којем ће одређени тип базне станице зрачити 27,5 В/м што је максимално дозвољено зрачење по СРПС Н.НО.205.

То и даље не мења суштину.

Податак од 15,9 В/м избрисао сам у горњем тексту и оставио овом студијом математички израчунату максималну јачину електромагнетног поља ове базне станице напољу од 3,46 В/м (густина снаге од 31754.907 уW/м2) и 3,16 В/м (густина снаге од 26487.00 уW/м2) унутар објеката, а то је густина снаге електромагнетног зрачења која је:

27,74 пута већа од максималне густине снаге електромагнетног зрачења унутар објеката коју прописује Парламентарна скупштина Савета Европе (954.91 уW/м2),

249,64 пута већа од максималне густине снаге која по одлуци Парламентарна скупштина Савета Европе треба да се у скорој будућности уведе (106,10 уW/м2).

10584 (десет хиљада пет стотина осамдесет четири) пута већа напољу и 8829 (осам хиљада осам стотина двадесет девет) пута већа унутар објеката од безбедне границе од 3 уW/м2 (0.0336 В/м) коју прописује:

Биоиницијативни извештај из 2012.г. (БиоИнитиативе Репорт) који је настао на основу неколико хиљада студија,

3175 пута већа напољу и 31754 (тридесет једну хиљаду седам стотина педесет четири) пута већа унутар објеката од безбедне границе од 10 уW/м2 (0.0614 В/м) напољу и 1 уW/м2 (0.0194 В/м) унутар објеката коју прописује:

Салзбуршка резолуција мобилних комуникација из 2002.г. (Салзбург Ресолутион он Мобиле Телецоммуницатион 2002),

31754 (тридесет једну хиљаду седам стотина педесет четири) пута већа од безбедне границе од 1 уW/м2 (0.0194 В/м) коју прописују:

- Директива Аустријске медицинске асоцијације - 2012. г, (Гуиделине оф тхе Аустриан Медицал Ассоциатион),

- Апел преко хиљаду лекара из Немачке и Аустрије - Фрајбургерски апел (Фреибургер Аппеал) из 2012.г,

- БУНД (Фриендс оф тхе Еартх Германy) (2008) - Прецаутионарy рецоммендатион фор генерал протецтион,


317540 (преко триста хиљада) пута већа од безбедне границе од 0.1 уW/м2 (0.00614 В/м) коју прописује:

Стандард за средину у којој се спава - Буилдинг БиологyЕвалуатион Гуиделинес (СБМ - 2008).
Парламентарна скупштина Савета Европе прописује превентивну границу за нивое дуготрајног излагања микроталасима у свим затвореним срединама, у складу са принципом предострожности, која не прелази 0,6 волти по метру (0,6 В/м, што је 954.91 уW/м2), а у средњем року ту границу треба смањити на 0,2 волти по метру (0,2 В/м, што је 106,10 уW/м2).

Максимална јачина ове базне станице унутар објеката је 3,16 В/м (што је густина снаге од 26487.00 уW/м2), а то је 27,74 пута више од максималне густине снаге електромагнетног зрачења коју прописује Парламентарна скупштина Савета Европе (954.91 уW/м2), односно 249,64 пута више од максималне густине снаге која по одлуци Парламентарна скупштина Савета Европе тек треба да се у будућности уведе (106,10 уW/м2).

Парламентарна скупштина Савета Европе

''Потенцијалне опасности од електромагнетних поља и њихов утицај на животну средину" - Парламентарна скупштина Савета Европе
"Тхе потентиал дангерс оф елецтромагнетиц фиелдс анд тхеир еффецт он тхе енвиронмент” (ПАЦЕ 2011) - Парлиаментарy Ассемблy оф тхе Цоунцил оф Еуропе

''8.1.2. преиспитати научну основу за садашње стандарде о изложености електромагнетним пољима постављеним од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (Интернатионал Цоммиссион он Нон-Ионисинг Радиатион Протецтион), која има озбиљна ограничења, и применити Алара принципе (АЛАРА принциплес), који покривају и топлотне ефекте и нетоплотне ефекте или биолошке ефекте електромагнетних зрачења или радијације;

8.2.1. прописати превентивне границе за нивое дуготрајног излагања микроталасима у свим затвореним срединама, у складу са принципом предострожности, које неће прелазити 0,6 волти по метру (0,6 В/м, што је 954.91 уW/м2), а у средњем року смањити их на 0,2 волти по метру (0,2 В/м, што је 106,10 уW/м2);

8.4.4. одредити места свакој новој ГСМ, УМТС, WиФи или WИМАX антени не само у складу са интересима оператера, него у консултацији са локалним и регионалним државним органима, локалним становништвом и удружењима грађана'';

ассемблy.цое.инт/нw/xмл/XРеф/Xреф-XМЛ2ХТ...сп?филеид=17994&

Дозвољене границе зрачења по Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији су:

За фреквенцију 900 МХз граница је 700 000 уW/м2 = 16.50 В/м
За фреквенцију 1800 МХз граница је 1 400 000 уW/м2 = 23.30 В/м
За фреквенцију 2100 МХз граница је 1 600 000 уW/м2 = 24.40 В/м

што је 533333 (преко пола милиона) пута више од граница које прописује Биоиницијативни извештај из 2012.г (3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м), односно 1675 пута више него што то сада прописује Парламентарна скупштина Савета Европе и 15080 (петнаест хиљада и осамдесет) пута више од густине снаге електромагнетног зрачења за коју Парламентарна скупштина Савета Европе каже да треба да се уведе у блиској будућности.

Математички израчуната максимална јачина електромагнетног поља ове базне станице од 3,46 В/м (што је густина снаге од 31754.907 уW/м2) израчуната је на растојању од 50 метара од базне станице (тачније квадрат 102 х 107 метара) што је недовољно растојање, јер најјачи сигнали базне станице спуштају се на тло најчешће на растојањима од 50 до 300 м и онда због рефлексије од наспрамних објеката то зрачење може да се умногостручи. Тако да је прорачун неадекватно обављен, а сумњам да је и узео у обзир и рефлексију од наспрамних објеката. Тачни интензитет и густина снаге електромагнетног зрачења ове базне станице мобилне телефоније, због рефлексије објеката, може да се измери тек када се она пусти у рад, што, надам се, надлежни неће допустити, бар не ближе од 2 километра од центра града и 500 м од првих кућа.
имаге.слидесхарецдн.цом/мобилетоwеррадиа...38.јпг?цб=1427016699

Превод текста са слике: ''Људи који живе на растојањима од 50 до 300 метара од базне станице мобилне телефоније налазе се у зони високе радијације (тамно плава боја) и више су склони (изложени) болестима које изазива електромагнетно зрачење''.
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Фрајбургерски апел (Фреибургер Аппеал) - 2012.г.

Десет година после објаве првог апела, ситуација је још гора. Бежична технологија све више заузима нашу животну средину и она је све више загађенија електромагнетним и микроталасним зрачењем, тако да се и број оболелих повећао. Зато су лекари објавили и други апрел 2012. године позивајући своје колеге али и све остале да активно допринесу у подизању свести људи о штетности електромагнетног, микро-таласног и радио-фреквентног зрачења као и да допринесу да се то зрачење смањи, пошто институције то неће саме од себе урадити због притиска и интереса великих корпорација.

Потписници Фрајбургерског апела упућују на смернице Аустијске медицинске асоцијације која прописује нормалне границе за:

Високо фреквентно електромагнетно зрачење (елецтромагнетиц wавес ор радио фреqуенцy радиатион (РФ)):

≤1 уW/м2 (≤0.001 мW/м2)

Нискофреквентно неизменично магнетно зрачење:

≤20 нТ (≤0.02 уТ)

Нискофреквентно неизменично електрично поље:

≤0.3 В/м

''Људски, животињски и биљни свет је под контролом природних електромагнетних поља и сигнала.
Са својим екстремно ниских и веома високим фреквенцијама, техничка електромагнетна поља могу снажно утицати на ћелијску комуникацију и метаболизам. У почетку, телесни природни капацитет лечења, у покушају да одржи хомеостазу, исправиће неравнотеже кроз фино подешене контролне механизаме. Продужење електромагнетног стреса, међутим, може довести до хроничног оштећења овог важног хомеостатског одговора и довести до болести.

Научне студије у више наврата показале су да електромагнетна поља могу погоршати саморегулацију и проузроковати штетне биолошке утицаје, укључујући: повећану пропустљивост заштитне крвно-мождане баријере, промене у активности можданих таласа, неуравнотеженост ослобађање неуротрансмитера и хормона (посебно повећања хормона стреса) , оштећење имуног система, оштећења генетског материјала, и умањење плодности, да наведемо само неке од добро познатих примера.

Оксидативни ћелијски стрес - главни узрок многих болести - доказано је централни механизам излагања радијацији.

Један број брзих поремећаја менталног здравља изгледа да се повећава до забрињавајуће стопе, укључујући депресију, синдром изгарања, поремећај спавања, анксиозност и панику. Ово је такође очигледно за један број других обољења (која се такође повећавају до забрињавајуће стопе): мождани удар код млађих људи, дегенеративни неуролошки поремећаји (нпр. рани почетак синдрома деменције), главобоља, тинитус, аутизам, поремећај учења, проблеми са концентрацијом, и поремећај понашања - хиперактивност (АДХД). Емпиријска запажања указују на то да се повећање изложености радио-фреквенцијском зрачењу убраја међу кључне факторе животне средине који су одговорне за стални пораст алергија, кожних проблема, синдрома бола, подложност инфекцијама, висок крвни притисак, срчане аритмије, метаболичке поремећаје, и поремећај више система.

Уочљиви обрасци временских и просторних односа између појаве ових симптома и поремећаја и почетка излагања електомагнетским пољима (на пример у близини ново инсталиране базне станице мобилне телефоније или након дуготрајне употребе мобилног телефона) сугеришу да су узрочно повезани . Повезаност између коришћење мобилног телефона, бежичног телефона и видљива пораст оболелих од тумора мозга је више пута документована у научној литератури''.

фреибургер-аппелл-2012.инфо/медиа/Интерн..._Аппеал_2012_Нов.пдф
фреибургер-аппелл-2012.инфо/ен/хоме.пхпДиректива Аустријске медицинске асоцијације - 2012. г.

На основу епидемиолошких студија (БиоИнитиативе 2007, Кунди анд Хуттер 2009) и релевантних мерења у пракси (Стандард оф Буилдинг Биологy Тестинг Метходс, СБМ 2008), ЕМФ Радна група Аустријске медицинске асоцијације (удружења) препоручила је прелиминарне стандарде. Без обзира на ИЦНИРП препоруке за акутне ефекте, следеће вредности се односе на редовно излагање више од четири сата дневно:

Високо фреквентно електромагнетно зрачење (елецтромагнетиц wавес ор радио фреqуенцy радиатион (РФ)):

≥1000 уW/м2 (≥1 мW/м2) - много далеко изнад нормале
10-1000 уW/м2 (0.01-1 мW/м2) - далеко изнад нормале
1-10 уW/м2 (0.001-0.01 мW/м2) - мало изнад нормале
≤1 уW/м2 (≤0.001 мW/м2) - у оквиру нормалних граница


Нискофреквентно неизменично магнетно зрачење:

≥400 нТ (≥0.4 уТ) - много далеко изнад нормале
100-400 нТ (0.1-0.4 уТ) - далеко изнад нормале
20-100 нТ (0.02-0.1 уТ) - мало изнад нормале
≤20 нТ (≤0.02 уТ) - у оквиру нормалних граница


Нискофреквентно неизменично електрично поље:

≥10 В/м - много далеко изнад нормале
1.5-10 В/м - далеко изнад нормале
0.3-1.5 В/м - мало изнад нормале
≤0.3 В/м - у оквиру нормалних граница

фреибургер-аппелл-2012.инфо/медиа/ЕМФ%20...202012%2003%2003.пдфРепорт Парламентарне скупштине Савета Европе

''Потенцијалне опасности од електромагнетних поља и њихов утицај на животну средину" - Парламентарна скупштина Савета Европе
"Тхе потентиал дангерс оф елецтромагнетиц фиелдс анд тхеир еффецт он тхе енвиронмент” (ПАЦЕ 2011) - Парлиаментарy Ассемблy оф тхе Цоунцил оф Еуропе

У мају 2011. године, Парламентарна скупштина Савета Европе усвојила је извештај "Потенцијалне опасности од електромагнетних поља и њихов утицај на животну средину". Извештај позива на бројна мерења да би се заштитили људи и животна средина, посебно од високо фреквентних електромагнетних поља. Једна од препорука је да "предузме све разумне мере да би се смањила изложеност електромагнетним пољима, посебно радио-фреквенцијама мобилних телефона, а нарочито изложености деце и младих који су изгледа у највећем ризику за добијање тумора главе ".

''8. У светлу горе наведених разматрања, Скупштина препоручује да земље чланице Савета Европе:

8.1. у општим цртама:

8.1.1. предузети све разумне мере да би се смањила изложеност електромагнетним пољима, посебно на радио-фреквенције мобилних телефона, а нарочито изложеност деце и младих људи који, чини се, да су у највећем ризику од тумора главе;

8.1.2. преиспитати научну основу за садашње стандарде о изложености електромагнетним пољима постављеним од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (Интернатионал Цоммиссион он Нон-Ионисинг Радиатион Протецтион), која има озбиљна ограничења, и применити Алара принципе (АЛАРА принциплес), који покривају и топлотне ефекте и нетоплотне ефекте или биолошке ефекте електромагнетних зрачења или радијације;

8.2. узимајући у обзир приватну употребу мобилних телефона, ДЕЦТ бежичних телефона, WиФи, WЛАН и WИМАX за рачунаре и других бежичних уређаја, као што су бебе монитори:

8.2.1. прописати превентивне границе за нивое дуготрајног излагања микроталасима у свим затвореним срединама, у складу са принципом предострожности, које неће прелазити 0,6 волти по метру (0,6 В/м, што је 954.91 уW/м2), а у средњем року смањити их на 0,2 волти по метру (0,2 В/м, што је 106,10 уW/м2);

8.2.4. подижу свест о потенцијалним здравственим ризицима ДЕЦТ бежичних телефона, беби монитора и других кућних апарата који емитују континуиране импулсне таласе,... и препоручују коришћење жичаних, фиксних телефона код куће или, ако то није могуће, моделе који не емитују трајно пулсне таласе;

8.3.2. за децу уопште, а посебно у школама и учионицама, дати предност жичаној интернет вези, и строго регулисати употребу мобилних телефона од стране ученика у школским просторијама;

8.4.4. одредити места свакој новој ГСМ, УМТС, WиФи или WИМАX антени не само у складу са интересима оператера, него у консултацији са локалним и регионалним државним органима, локалним становништвом и удружењима грађана'';

ассемблy.цое.инт/нw/xмл/XРеф/Xреф-XМЛ2ХТ...сп?филеид=17994&


ЕПА студија заташкана

''У 1990.г. ЕПА - Америчка агенција за заштиту животне средине (УС Енвиронментал Протецтион Агенцy) подигла је озбиљну забринутост у вези са биолошким утицајем електромагнетних поља и радио фреквенцијског зрачења ниског нивоа, па чак и издала нацрт резолуције предлажући класификацију радио фреквенцијских и електромагнетних поља као вероватно канцерогене по људе (пробабле хуман царциноген). 156 страница извештаја под називом "Евалуација потенцијалне канцерогености електромагнетних поља" ("Ан Евалуатион оф тхе Потентиал Царциногеницитy оф Елецтромагнетиц Фиелдс (ЕМФс))" је кружило у другим владиним агенцијама и подигло огромне контроверзе са индустријским групама. Извори кажу да је резолуција ЕПА коначно заташкана од стране званичника Беле куће, под изговором да би класификација радио фреквенција и електромагнетних поља (РФ/ ЕМФ) као класе Б1 канцерогена уплашила америчку јавност''.

www.marinproject.org/science.html

Закључци ЕПА-ине студије:

www.marinproject.org/epareport.html

Цела ЕПА-ина студија:

цфпуб.епа.гов/нцеа/риск/рецорdisplay.цфм...амп;ЦФТОКЕН=56437657


Ватрогасци узвраћају ударац:

У августу 2004. године, Међународно удружење ватрогасаца (Интернатионал Ассоциатион оф Фире Фигхтерс / ИАФФ) упозорило је на "могуће здравствене последице дугорочног излагања радио фреквенцијском и микро таласном зрачењу ниског интензитета које се користе од стране базних станица мобилне телефоније" и успротивило се постављању базних станица мобилне телефоније у оквиру ватрогасних станица све док студије научних институција које имају највеће научне заслуге и интегритет не покажу да је излагање ниском интетзитету радио фреквенцијском и микро таласном зрачењу безбедно по здравље, тј. да те базне станице не би штетиле здрављу ватрогасаца, пошто би се у противном то негативно одразило на спремност ватрогасаца и обављање радних задатака.

Поситион он тхе Хеалтх Еффецтс фром Радио Фреqуенцy/Мицроwаве (РФ/МW) Радиатион ин Фире Департмент Фацилитиес фром Басе Статионс фор Антеннас анд Тоwерс фор тхе Цондуцтион оф Целл Пхоне Трансмиссионс

www.marinproject.org/firefighters.pdf
www.iaff.org/hs/resi/celltowerfinal.htm


Светска здравствена организација (WХО) сврстала је 2011.г. радио фреквенцијско електромагнетно зрачење у групу 2Б - вероватно канцерогено.

монограпхс.иарц.фр/ЕНГ/Цлассифицатион/индеx.пхп
www.iarc.fr/en/media-центре/пр/2011/пдфс/пр208_Е.пдфБиоИнитиативе Репорт 2007

31. августа 2007. године на 610 страна излази знаменита студија под насловом Биоиницијативни репорт (БиоИнитиативе Репорт). Ова студија, која се позива на више од две хиљаде независних научних радова, наводи биоефекте и растућу јавну опасност по здравље од бежичних технологија. Импресивна међународна група од петнаест стручњака из области радио-фреквенцијског (РФ) истраживања састала се да заједно објаве ову студију, која повезује микроталасне сигнале бежичних технологија и више од педесет биоефеката (болести) код људи који нас тихо све погађају. Ови утицаји на здравље укључују канцер мозга, канцер дојке, дечју леукемију, неуролошке утицаје, дисфункцију имуног система, Алцхајмерову болест, депресију, губитак меморије, аутизам и поремећаје спавања.

Извештај Биоинитиативе закључује, "садашњи ниво изложености опште популације хиљадама пута је виши."

Научници који су писали Биоиницијативни извештај 2007 (БиоИнитиативе Репорт 2007) предлажу да се зрачење базних станица ограничи на 500 до 1000 уW/м2, што је једнако од 0.434 до 0.614 В/м, али су ту вредност, у својој студији за 2012. годину, смањили на 3 до 6 уW/м2 јер су се у међувремену појавиле студије које су забележиле негативне ефекте по здравље људи и када су базне станице зрачиле знатно мање од 1000 уW/м2, тачније снагом од 30 уW/м2.

www.marinproject.org/BioInitiativeReport.pdfБиоИнитиативе Репорт 2012

Извештај Биоиницијативе (Биоиницијативни извештај) за 2012. годину саставили су 29 независних научника и експерата за здравље из разних земаља, на основу 1800 студија које говоре о, по здравље, штетним последицама електромагнетних поља (жичаних проводника, електричних инсталација, уређаја и кућних електричних апарата) и бежичне технологије (мобилни и бежични телефони, базне станице мобилне телефоније, бежични интернет, лаптопови, бежични рутери, беби монитори, системи за надзор, бежична комунална бројила - 'паметна бројила'), и радио фреквенција.

Извештај Биоиницијативе закључује да је садашњи ниво изложености становништва зрачењу базних станица мобилне телефоније десет хиљада пута виши од нивоа који је безбедан по људско здравље и да то проузрокује преко педесет негативних утицаја по људско здравље, међу којима су канцер мозга, канцер дојки, дечја леукемија, неуролошке утицаје, болести имуног система, алцхајмер, депресија, губитак памћења, аутизам, несаница...

Просечан човек није ни свестан да је константно, 24 сата, изложен зрацима бежичне технологије који проузрокују преко 50 најтежих болести, што је доказано у хиљадама студија.

У овом извештају, закључује се да је најмања доза зрачења базних станица која изазива болести 0.003 уW/цм2 = 30 уW/м2 и да због кумулативног ефекта сталне изложености становника том зрачењу ту дозу треба смањити на 3 до 6 уW/м2 (од три до шест микро вата по метру квадратном, што је од 0.0336 В/м до 0.0476 В/м). Људска сперма се оштећује на само 3,4 уW/м2.

Директива Аустријске медицинске асоцијације 2012. г. прописала је за нормалну границу количину зрачења мању или једнаку са 1 уW/м2 (≤0.001 мW/м2), што је 0.0194 В/м.

А у Србији је дозвољено 1 600 000 уW/м2 што је од 266 667 до 533 534 пута више - преко пола милиона пута већа доза зрачења по стандардима Биоиницијативе 2012, или 1 600 000 (милион и шест стотина) пута више него што то прописује Директива Аустријске медицинске асоцијације!

БиоИнитиативе Репорт 2012 - Закључак

www.bioinitiative.org/conclusions/

БиоИнитиативе Репорт 2012 - део

www.bioinitiative.org/report/wp-цонтент/...ммарy_фор_публиц.пдф

БиоИнитиативе Репорт 2012 - цео

www.slt.co/Downloads/News/1058/BioInitia...t2012-7.5%20Мегс.пдф

www.bioinitiative.org/table-оф-цонтентс/

www.bioinitiative.org/Целл Тоwерс анд Цанцер Др Мартин Бланк БиоИнитиативе Репорт

''Др. сц. Дариусз Лесзцзyнски: Довољно је знанствених доказа за проглашавање зрачења вјеројатно карциногеним (2А)

Према мишљењу др. Лесзцзyнског, молекуларног биолога и једног од највећих свјетских стручњака из подручја утјецаја електромагнетског зрачења на људе, довољно је знанствених доказа за проглашавање радиофреквенцијског зрачења вјеројатно карциногеним, односно премјештање из групе 2Б "могуће карциногено" у групу 2А "вјеројатно карциногено" ''.

базнестанице.блогспот.рс/2015/11/др-сц-д...овољно-је.хтмл#море
бетwеенроцкандхардплаце.wордпресс.цом/20...-ин-белграде-сербиа/


Бројне студије потврђују да су радио и телевизијски антенски предајници узрочници леукемије код деце и одраслих, као и канцера и других болести.

Сутро тоwер рф студy Цхеррy 2002

Ова студија закључује да торањ на коме су радио предајници, на три километра зрачи 10 000 уW/м2 што је повећало пет пута ризик од канцера.

У Србији је дозвољено да базне станице зраче 1 600 000 уW/м2, што је 160 пута више, па ћемо имати 800 пута већи ризик за добијање канцера.

www.getmefacts.info/files/emfposter.pdf

ресеарцхарцхиве.линцолн.ац.нз/битстреам/...-02%5Бпдф?сеqуенце=1Новозеландска студија - 2002

Студија - Здравствени ефекти у близини радио/ТВ предајника и базних станица мобилне телефоније

''Хеалтх Еффецтс ин тхе вицинитy оф Радио/ТВ тоwерс анд мобиле пхоне басе статионс'' - Др Неил Цхеррy О.Н.З.М. - Септембер 2002, Хуман Сциенцес Департмент, Линцолн Университy, Цантербурy, Неw Зеаланд

''Преко 50 (педесет) студија показало је нежељене биолошке или нежељене ефекте по људско здравље нарочито кад се ради о зрачењу мобилних телефона.

Базне станице мобилне телефоније, радио / ТВ куле и радари су фактори ризика за:


- канцер у свим органима, а посебно тумор мозга,
- рак дојке и леукемија,
- срчана аритмија, срчани удар и болести срца,
- неуролошки ефекти, укључујући и поремећаја сна, учења
- потешкоће, сенилност, депресија и самоубиство.
- побачај, конгениталне малформације, синдром изненадне смрти, рак у раном детињству, нарочито акутна лимфобластична леукемија.

Препоручује се да се развију стратегије, планови и закони за брзо и постепено смањење јавне изложености зрачењу на:

- у првих пет година на 100 нW/цм2 = 1000 уW/м2 (хиљаду микро вата по метру квадратном)

- у наредних десет година на 10 нW/цм2 = 100 уW/м2 (сто микро вата по метру квадратном)''.

емрстоп.орг/индеx.пхп?оптион=цом_доцман&...ат=раw&Итемид=18Америчка студија - Тхе Унитед Статес Студy - 2010

''Биологицал еффецтс фром еxпосуре то елецтромагнетиц радиатион емиттед бy целл тоwер басе статионс анд отхер антенна арраyс'' - Б. Блаке Левитт анд Хенрy Лаи

Базне станице треба да се постављају на минимум 500 метара удаљене од стамбених кућа и на 50 метара висине.

Зрачење базних станица може се повезати са кардиоваскуларним проблемима, депресијом, умором, несаницом, немогућношћу концентрације...


Укупна сума амбијенталног зрачења базне станице не сме бити веће од 0.02 В/м, што је еквивалентно 0.0001 уW/цм2 = 1,0 уW/м2, што је вредност зрачења у просторијама за ГСМ базние станице коју је предложила Канцеларија за јавно здравље Владе Салзбург, Аустрија 2002. године.

Позива се и на дозе од 1000 уW/м2 споља и 100 уW/м2 унутра коју прописује студија Биоиницијативе (БиоИнитиативе Рапорт) за 2007. годину. У својој студији за 2012. годину Биоиницијативна студија смањује ту дозу на 3 до 6 уW/м2 јер су се у међувремену појавиле студије које су забележиле негативне ефекте по здравље људи и када су базне станице зрачиле знатно мање од 1000 уW/м2, тачније снагом од 30 уW/м2.

сафесцхоол.ца/уплоадс/Блаке_Левит_Хенрy_Лаи_1_.пдф


Индијска студија - 2009

Биологицал Еффецтс оф Целл Тоwер Радиатион он тхе Хуман Бодy - Тхе Индиа Студy 2009

бриарцлиффхеигхтс.орг/бцх/wп-цонтент/упл...7162351-пхпапп01.пдф

Ит ис рецоммендед тхат тхе сафе лимит оф радиатионс фор хуман беингс ис уп то 50 μW/м2 анд тхе уппер лимит ис 100 μW/м2.Аустралијска студија

Кхурана В Харделл Л Евераерт Ј Борткиеwицз А Царлберг М Ахонен М.
Епидемиологицал Евиденце фор а Хеалтх Риск фром Мобиле Пхоне Басе Статионс.
Инт Ј Оццуп Енв Хеалтх:16- 3, ЈУЛ/СЕП 2010, п 263-267.
фром целл тоwерс. Вини Кхурана (Аустралиа, неуросургеон) анд Леннарт Харделл (Сwеден, онцологист)

Пронашли су ризик за рак и неуролошке болести у осам од десет студија које су спроведене на становништву које живи у кругу од 500 метара од базних станица мобилне телефоније.

Идентификовали су укупно 10 епидемиолошких студија које проучавају утицај базних станица мобилне телефоније на људско здравље . Седам од ових студија су истраживале везу између близине базне станице и неуробихевиоралних ефеката, а три студије су испитивале повезаност са канцером. Нашли су да су осам од 10 студија пријавиле учесталост нежељених неуробихевиоралних симптома или рака у популацији која живе на удаљености мањој од 500 метара од базне станице. Ниједан студија није пријавила излагање зрачењу изнад прихваћених међународних смерница, што указује да су тренутне смернице неадекватне за заштиту здравља људске популације.

портланд.индyмедиа.орг/ен/2010/07/400929.схтмлЦелл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 1


Целл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 2


Целл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 3


2 мГ = 83682 µW/м2
12 мГ = 502092 µW/м2

Електромагнетно зрачење базних станица мобилне телефоније реагује са ДНК, активира је што доводи до синтезе протеина а затим и до канцера. Такође узрокује оштећења ДНК, што доводи до канцера.

Целл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 4


Целл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 5


Целл Пхоне Тоwер Радиатион Поллутион • парт 6
'[б]'Еxецутиве Студy оф Тхе Цалифорниа ЕМФ Риск Евалуатион фор Полицyмакерс анд Тхе Публиц''

Повезује електромагнетна зрачења са: [/б]

дечјом леукемијом (чак до 95 %),
леукемијом одраслих (80%),
канцером мозга (80 %),
амиотрофичном латералном склерозом (АЛС) - Шаркоова болет или Лу Геригова болест (60 %),
побачајем (60 %).

www.ehib.org/ehib/www.ehib.org/emf/RiskEvaluation/ExecSumm.pdf[б]22/07/2005 - немачки доктори уједињени по питању негативних здравствених ефеката електромагнетног зрачења - Отворено писмо премијеру Баварске, Др. Едмунд Стоибер-у

''Многи људи се разбољевају чак и од електромагнетно зрачење јачине 10 μW/м2 (0.001 μW/цм2 онлy 0.06 В/м авераге). [/б]

Дакле, експанзија мора бити одмах заустављен. Базне станице мобилне телефоније, које зраче људе пољима јачине преко 10 μW/м2 [0.001 μW/цм2] морају да се искључе!
Дигитални бежични телефони (ДЕЦТ) морају се променити. Угрожени људи, родбина и лекари морају заједнички да се обавежу и да раде заједно са свом својом енергијом да би се ово обавило''.


www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp
www.electricalpollution.com/documents/08...s_EPetition_DECT.pdfНемачка студија

"Тхе Инфлуенце оф Беинг Пхyсицаллy Неар то а Целл Пхоне Трансмиссион Маст он тхе Инциденце оф Цанцер."
Аутхорс: Хорст Егер, Клаус Уwе Хаген, Биргитт Луцас, Петер Вогел, Хелмут Воит, 2004.

Њемачка студија је показала 3 x већу учесталост рака међу људима који живе на удаљености од 400 метара од ГСМ базне станице, успоређено са људима који живе даље од базних станица (и то после пет година од инсталације базне станице). Рак дојке је међу популацијом обухваћеном студијом био 3,4 пута већи и просјечне године почетка развоја болести су биле далеко ниже, 50,8 година у студираној групи према 69,9 година међу популацијом удаљеном од базних станица. Учесталост рака се такођер повећавала што су људи били дуже изложени зрачењу. Студија се проводила између 1994 -2004 године и почела је годину дана након уградње базне станице. Прије уградње базне станице није било никакве разлике у обољелости од рака између људи обухваћених студијом и осталом популацијом. Извор: Хорст Егер, Клаус Уwе Хаген, Биргитт Луцас, Петер Вогел, Хелмут Воит.

Објављено у: Пу Умwелт•Медизин•Геселлсцхафт 17,4 2004, под насловом ‘Еинфлусс дер рäумлицхен Нäхе вон Мобилфунксендеанлаген ауф дие Кребсинзиденз’ Цјелокупну студију "Тхе Инфлуенце оф Беинг Пхyсицаллy Неар то а Целл Пхоне Трансмиссион Маст он тхе Инциденце оф Цанцер" можете прочитати на приложеном линку'':

Тен yеар студy цондуцтед фром 1994-2004, ревеалед тхат ливинг wитхин 400 метерс оф а Целл Тоwер инцреасед тхе риск оф девелопинг цанцер бy тхрее хундред (300%) перцент.

www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf
www.emf-health.com/PDFreports/Germanreport_celltower.pdfИзраелска студија

Аутхорс: Ронни Wолф МД, Даннy Wолф МД, Нетанyа, Исраел, 2004.
"Инцреасед Инциденце оф Цанцер Неар а Целл-Пхоне Трансмиттер Статион (а Целл Тоwер)."

Студија показује да људи који живе у кругу од 350 м од базних станица мобилне телефоније четири пута више обољевају од канцера од оних који живе даље.

www.powerwatch.org.uk/news/20050207_israel.pdf
www.emf-health.com/PDFreports/Israelstudy_celltower.pdf


Француска студија

Француска студија доказује да међу људима који живе на удаљености мањој од 300 метара од базне станице долази до повећаног осјећаја умора, главобоља, губитка меморије, поремећаја спавања, повећане нервозе и раздражљивости, депресије, итд. На већим удаљеностима ефекти су исти само у нешто блажем облику. Извор: Институт натионал дес сциенцес апплиqуéес, лаборатоире де биоцхимие-пхармацологие, бâтимент Лоуис Пастеур Цјелокупну студију "Инвестигатион он тхе хеалтх оф пеопле ливинг неар мобиле телепхоне релаy статионс: И/Инциденце аццординг то дистанце анд сеx" можете прочитати на приложеном линку:

www.dsi.gr/antennas/assets/santini2.pdf

Тхе Френцх Студy 2002
"Студy оф тхе хеалтх оф пеопле ливинг ин тхе вицинитy оф мобиле пхоне басе статионс" (Целл Тоwерс)

Студy еxаминед адверсе хеалтх импацтс оф пеопле ливинг ин цлосе проxимитy то Целл Тоwерс анд анy диспаритy оф суцх импацт он фемалес ас цомпаред то малес. Басед упон адверсе аффецтс репортед, цонцлусион wас тхат Целл Тоwерс схоулд нот бе цонструцтед лесс тхан 300 метерс фром популатионс. Р. Сантини, П. Сантини, Ј.М. Данзе, П. Ле Руз, М. Сеиге - Институте натионал дес сциенцес апплиqуеес - лаборатоире де биоцхимие-пхармацологие

www.ehib.org/ehib/www.ehib.org/emf/RiskEvaluation/ExecSumm.pdf

www.anticelltowerlawyers.com/anti_cell_lawyer_1_035.htmАустијска студија

''Енвиронментал Епидемиологицал Студy оф Цанцер Инциденце ин тхе Муниципалитиес оф Хаусманнстäттен & Васолдсберг (Аустриа)'', 20 Јануарy 2008.
Провинциал Говернмент оф Стyриа, Департмент 8Б, Провинциал Публиц Хеалтх Оффице, Граз (Аустриа)
Цондуцтед бy Др. Герд Оберфелд, Салзбург (Аустриа)

www.emf-health.com/PDFreports/Austrianstudy.pdf


УТЈЕЦАЈ РАДИЈАЦИЈЕ ГСМ БАЗНИХ СТАНИЦА НА ДНА - Радијација ГСМ базних станица утјече на природни процес ДНА репликације и обнављања, и то лаганим промјенама у молекуларној структури ДНА. Промјене у молекуларној структури ДНА доводи до настајања чудних кромосома те до фрагментације ДНА. Извор: Др. Г Ј Хyланд, Департмент оф Пхyсицс, Университy оф Wарwицк Цовентрy, УК. Цијелу студију "Хоw Еxпосуре то ГСМ & ТЕТРА Басе-статион Радиатион цан Адверселy Аффецт Хуманс" можете прочитати на приложеном линку:

www.psrast.org/mobileng/mobilstarteng.htm

www.facebook.com/permalink.php?id=546986...fbid=553616514720718Сајт њујоршког адвоката који се специјализовао за базне станице:

www.anticelltowerlawyers.com/questions-ансwерс/

Да ли базне станице мобилне телефоније узрокују канцер или друге болести?

Након читања обимне литературе, бројних студија, након разговора и читања бројних извештаја научника истраживача, ја сам лично дошао до четири конкретна закључка.

Прво, константна изложеност радио фреквентном зрачењу базних станица мобилне телефоније може да изазове штетне последице по здравље, као што су рак и леукемија, између осталих.

Друго, део популације који је најосетљивији на опасности од таквих негативних утицаја на здравље су деца.

Треће, за разлику случаја када особа добровољно сама себе излаже радио фреквентном зрачењу привремено користећи свој мобилни телефон, када се базна станица мобилне телефоније налази у близини школе, ученици су недобровољно стално изложени радио фреквентном зрачењу базних станица у трајању до осам сати дневно, пет дана у недељи, у току целе школске године.

Четврто, из разлога који су поменути, Сједињене америчке државе треба да се придруже другим земљама, широм света, које су у процесу забране или су већ забраниле инсталацију базних станица мобилне телефоније у кругу полупречника 500 метара од школа. Ово сам закључио након разматрања:

- бројних студија и чланака који говоре о појави канцера око базних станица:

www.anticelltowerlawyers.com/links/cancer-леукемиа-неwс.хтмл


- бројних експертских студија у вези са штетним утицајем по здравље радиофреквентног зрачења:

www.anticelltowerlawyers.com/links/expert-студиес.хтмл


- бројних извештаја који потврђују колико земаља, осим Америке, су забраниле или покрећу иницијативе да се забрани инсталирање базних станица у близини школа:

www.anticelltowerlawyers.com/links/school-неwс.хтмл

www.anticelltowerlawyers.com/links/information-линкс.хтмл


Разне студије које потврђују штетност базних станица:

елецтромагнетицхеалтх.орг/wп-цонтент/упл...тудиес-ре-цанцер.пдф

www.radiationresearch.org/pdfs/20061101_..._health_concerns.pdf

www.anticelltowerlawyers.com/links/expert-студиес.хтмл

www.emfwise.com/doc/CellPhoneTowerEffects.pdf

www.anticelltowerlawyers.com/anti_cell_lawyer_1_030.htm

wиредцхилд.орг/цомпонент/цонтент/артицле...не-маст-студиес.хтмл


Одлична презентација:

www.buergerwelle.de/assets/files/worksho..._tower_radiation.pdf

Хеалтх анд Енвиронментал Цонцернс Регардинг Мобиле Пхоне Басе Статионс (Целл Тоwерс)

www.emfwise.com/doc/CellPhoneTowerEffects.pdf


Много студија:

www.cellphonetaskforce.org/?page_id=542


Знанственици упозоравају на опасност од електромагнетског зрачења високе фреквенције
О базним станицама на српском језику:

www.ivonazivkovic.net/KAKO-МОБИЛНИ-ДЕЛУЈУ.хтмл

кесатнет.ме/рф-зрацење-базних-станица/


Блог против базних станица:

базнестанице.блогспот.рс/


Снимци који говоре о штетности базних станица:

Триангле Моунтаин Целл Пхоне Тоwер ПротестЦанцер хоррор овер целл пхоне тоwер радиатион

Мерење зрачења базних станица мобилне телефоније:


Дангероус РФ Радиатион Целл Тоwер ин Ресидентиал Ареа
ХФ35Ц ЕМФ Метер - Меасуринг Целл Тоwер Радиатион
Целл Тоwер Моунт Схаста, ЦА Радио Фреqуенцy Радиатион Меасурементс

Борба градова против базних станица


Грађани Пуле противе се постављању базних станица мобилне телефоније - предавач признао да је зрачење штетно (на 8:20):
Под притиском јавности градска управа Ваљева одустала од постављања базне станице
Скупштина општине Пирот спречила постављање базне станице мобилне телефоније у центру Пирота

www.pirotskevesti.rs/lokalna-самоуправа/...станице-на-солитеру/


Зрачење из базних станица мобилне телефоније убија пчеле
Вршац
Суботица
Суботица 2
Суботица 3
Палић
Нови Сад
Нови Сад - Футог
Нови Сад - Футог 2
Дубровник
Дубровник 2

Добри документарци:


Опасности микровалне технологије - Савршено невидљиво оружје
Wи Фи - Упозоравајући сигнал
Опасности од Wи Фи
Исповијест жртве мобителске базне станице
Опасни извори микровалног зрачења у вашем дому
Заштита од микровалова - Фарадаyев кавез
Парт 1 Др. Девра Давис - Целл Пхоне Репродуцтиве Хеалтх Рискс
Дисцоннецт: Ан Инцонвениент Трутх Абоут Целл Пхонес бy Девра Давис (пт 1)
Тхе Трутх абоут Целл Пхоне Радиатион - Др. Девра Давис

Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Стигло је 118 примедби грађана на нацрт Плана генералне регулације.
Церовци су написали једну групну примедбу коју је потписало преко 400 грађана који желе да се Церова изузме из овог плана, јер им, између осталог, нове улице које иду преко њива и дворишта праве велику штету, пошто су већини те њиве једини извор прихода.
Обрађивачи - они који су радили овај план, рекли су да су од локалне самоуправе добили такав пројектни задатак, а план се почео радити још од 2008.г.

Примедбу која се односи на измештање постојећих базних станица мобилне телефоније на околна брда потписало је 13 људи, тј. 12 представника породица које живе у близини Ситариног димњака на коме су базне станице. Рекли су нам да обрађивачи овог плана и Комисија за планове немају ингеренције да донесу одлуку о измештању постојећих базних станица из обухвата овог Плана на околна брда, јер је то регулисано уговором о постављању базних станица. Тек када уговор истекне, онда локална самоуправа може да забрани продужење тог уговора јер већ постоји забрана у нацрту Плана генералне регулације о постављању нових базних станица мобилне телефоније. Пошто је велико питање да ли ће нови План детаљне регулације бити усвојен, измештање базних станица може да се одради посебним одлукама локалне самоуправе.

У току је јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније која ће се налазити на крову Услужног центра, тј. у самом центру града на 70 метара од вртића! Траје до 8.12.2015.г. Јавна презентација и јавна расправа су 9.12.2015.г. у 11 сати.

ариље.орг.рс/актуелности/вести/1473-2015-11-20-04-35-27-.хтмл

И ова базна станица ће се поставити пре усвајања новог Плана генералне регулације, па забрана о постављању нових базних станица која стоји у њему биће без смисла јер ће све потребне и непотребне базне станице бити већ постављене.

Пре него што почнем о базним станицама, желим да упозорим људе на чињеницу коју нисам ни сам знао.

Дигитални бежични телефони (ДЕЦТ), базне станице мобилне телефоније, паметна бројила и телевизијски и радио антенски предајници су највећи изазивач канцера и тумора. Дигитални бежични телефони (ДЕЦТ) зраче нон-стоп, чак и када их не користимо и то снагом скоро једнакој као базне станице. Ретко ко зна тај податак, о том тихом кућном убици који је највероватније највећи узрочник канцера у Ариљу и Србији. Срећом, дигитални бежични телефон можемо да заменимо жичаним телефоном, док базне станице, паметна бројила и радио/ТВ предајнике не можемо да искључимо, зраче нас нон-стоп. Тек после долазе мобилни телефони, микроталасне рерне, бежични интернет (WиФи), плазма телевизори, прекидачи са тонирањем светла,... они зраче само када раде и њих можемо да искључимо и заменимо уређајима који далеко мање зраче.

Дигитални бежични телефони (ДЕЦТ) зраче од 95 490.72 уW/м2 (6,0 В/м) до 700 000 уW/м2 (16.245 В/м), нон стоп, и кад се прича преко њих и када се не користе. Зрачење бежичног дигиталног телефона веома је опасно и када се налази у суседној соби, па чак и у комшијиној кући.


Проблем базних станица је веома озбиљан и локална самоуправа треба под хитно да га реши на корист грађана Ариља.

Штетан утицај зрачења базних станица мобилне телефоније на људско здравље и то оних базних станица које одобравају Студије о процени утицаја на животну средину већ су потврдили многи стручњаци и разне студије.

Базна станица на Ситарином димњаку зрачи 74 % становника центра Ариља (5000 људи).

Планирана базна станица на Услужном центри има да покрије преосталих 26 % и да дуплира дозу зрачења којом су Ариљци сада озрачени!

Најстрашније је то што се базна станица поставља на 70 метара од вртића, на 100 метара од основне школе и на 200 метара од средње школе, иако бројне угледне студије прописују оптималну безбедну удаљеност постављања базних станица на 2 километра од стамбене зоне да би зрачење било минимално, тј. минимум 500 метара од првих кућа и то на висини од 50 метара.

По студији која је тренутно на јавном увиду, базна станица неће имати никаквих штетних утицаја на људе и околину!!! Чух и да нема званичних студија које доказују да базне станице и елетромагнетна зрачења изазивају болести.

Због тога сам прикупио мало доказа по којима имају огроман штетан утицај на људе, животиње и биљке. Електромагнетно зрачење из базних станица мобилне телефоније, паметних бројила, дигиталних бежичних телефона, бежичног интернета, мобилних телефона означено је да изазива - канцер, тумор, леукемију, срчане аритмије, срчане и мождане ударе, екстремне осцилације крвног притиска, Алцхајмерову болест, сенилност, аутизам, хиперактивност, главобољу, немогућност концентрације и учења, депресију, побачај, стерилитет, поремећај сна. Цео списак болести прочитајте у тексту који следи.

Најјачи емитери штетног електромагнетног зрачења су базне станице мобилне телефоније, дигитална бројила и радио и ТВ антенски предајници - они зраче нон стоп, 24/7 - 24 сата, седам дана у недељи и једино њих обичан човек не може да искључи, све остале уређаје може.

Дигитални бежични телефони зраче неколико пута више од мобилних телефона и то и када се не користе, 24 сата дневно!!!


Све ово је потврђено од стране:

- хиљаду лекара из Немачке и Аустрије у Фрајбургерским апелима (Фреибургер Аппеал) из 2002.г. и 2012.г,
- Светске здравствене организације (WХО) која је 2011.г. сврстала радио фреквенцијско електромагнетно зрачење у групу 2Б - вероватно канцерогено,
- Парламентарне скупштине Савета Европе - 2011.г,
- Америчке агенције за заштиту животне средине (УС Енвиронментал Протецтион Агенцy) - 1990.г,
- Аустријске медицинске асоцијације - 2012. г,
- Међународног удружења ватрогасаца (Интернатионал Ассоциатион оф Фире Фигхтерс / ИАФФ) - 2004.г,
- Биоиницијативних извештаја из 2007. и 2012.г. (БиоИнитиативе Репорт) који јсу настали на основи неколико хиљада студија,
- Марин Каунти пројекта (Марин Пројецт) који је сакупио на једно место преко 600 студија које доказују штетност електромагнетног зрачења из разних извора - www.marinproject.org/studies.html
- као и бројних појединачних студија.


Детаљније о овоме можете прочитати касније у тексту.

Густина снаге, тј. интензитет електромагнетног зрачења безбедан по људе који прописује наука је:

По Биоиницијативном извештају из 2012.г. количина зрачења од 3,4 уW/м2 оштећује сперматозоиде и проузрокује стерилност, зато је узета безбедна граница од 3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м.

3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м - Биоиницијативни извештај из 2012.г.

10 уW/м2 тј. 0.0614 В/м напољу и

1 уW/м2 тј. 0.0194 В/м унутар објеката - Салзбуршка резолуција мобилних комуникација из 2002.г.

Стандард за средину у којој се спава - Буилдинг Биологy Евалуатион Гуиделинес (СБМ - 2008)

< 0.1 уW/м2 (0.00614 В/м) - нема забринутости


Дозвољене границе зрачења по Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији чак су 500000,00 (пола милиона) пута веће од граница које прописује Биоиницијативни извештај из 2012.г, кога узимају за узор хиљаде немачких и аустријских лекара. (3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м):

За фреквенцију 900 МХз граница је 700 000 уW/м2 = 16.50 В/м
За фреквенцију 1800 МХз граница је 1 400 000 уW/м2 = 23.30 В/м
За фреквенцију 2100 МХз граница је 1 600 000 уW/м2 = 24.40 В/м

www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTeh...ar/pravilnik%202.пдф


Конверзија јединица В/м у уW/м2 и обратно:

www.powerwatch.org.uk/science/unitconversion.asp
емрстоп.орг/индеx.пхп?оптион=цом_цонтент...;ид=70&Итемид=33

Базне станице зраче огромном снагом.
На услужном центру поставља се базна станица која има максималну снагу мобилне станице (снагу предајника по сектору) од 20 W до 80 W, максималну снагу по једном каналу од 406 W, и укупну ефективну снагу од 1300 W.


Колико пута више зрачи ова базна станица од усвојених светских стандарда:


По мерењу које је изведено само у прорачуну, интензитет електромагнетног поља на 50 м удаљености (квадрат од 102 х 107 м) од базне станице напољу је 3,46 В/м (густина снаге од 31754.907 уW/м2) и унутар објеката 3,16 В/м (густина снаге од 26487.00 уW/м2), што је мање од вредности која је дозвољена Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији, али је:

27,74 пута више од максималне густине снаге електромагнетног зрачења унутар објеката коју прописује Парламентарна скупштина Савета Европе (954.91 уW/м2),

249,64 пута више од максималне густине снаге која по одлуци Парламентарна скупштина Савета Европе треба да се у скорој будућности уведе (106,10 уW/м2).

10584 (десет хиљада пет стотина осамдесет четири) пута више напољу и 8829 (осам хиљада осам стотина двадесет девет) пута више унутар објеката од:

безбедне границе од 3 уW/м2 (0.0336 В/м) коју прописује Биоиницијативни извештај из 2012.г. (БиоИнитиативе Репорт) који је настао на основу неколико хиљада студија,

3175 пута више напољу и 31754 (тридесет једну хиљаду седам стотина педесет четири) пута више унутар објеката од:

безбедне границе од 10 уW/м2 (0.0614 В/м) напољу и 1 уW/м2 (0.0194 В/м) унутар објеката коју прописује:

Салзбуршка резолуција мобилних комуникација из 2002.г. (Салзбург Ресолутион он Мобиле Телецоммуницатион 2002),

31754 (тридесет једну хиљаду седам стотина педесет четири) пута више од:

безбедне границе од 1 уW/м2 (0.0194 В/м) коју прописују:

- Директива Аустријске медицинске асоцијације - 2012. г, (Гуиделине оф тхе Аустриан Медицал Ассоциатион),
- Апел преко хиљаду лекара из Немачке и Аустрије - Фрајбургерски апел (Фреибургер Аппеал) из 2012.г,
- БУНД (Фриендс оф тхе Еартх Германy) (2008) - Прецаутионарy рецоммендатион фор генерал протецтион,

317540 (преко триста хиљада) пута више од:

безбедне границе од 0.1 уW/м2 (0.00614 В/м) коју прописује:

Стандард за средину у којој се спава - Буилдинг БиологyЕвалуатион Гуиделинес (СБМ - 2008)Дозвољене границе зрачења по Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији су:

За фреквенцију 900 МХз граница је 700 000 уW/м2 = 16.50 В/м
За фреквенцију 1800 МХз граница је 1 400 000 уW/м2 = 23.30 В/м
За фреквенцију 2100 МХз граница је 1 600 000 уW/м2 = 24.40 В/м

што је 533333 (преко пола милиона) пута више од граница које прописује Биоиницијативни извештај из 2012.г. (3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м), односно 1675 пута више него што то сада прописује Парламентарна скупштина Савета Европе и 15080 (петнаест хиљада и осамдесет) пута више од густине снаге електромагнетног зрачења за коју Парламентарна скупштина Савета Европе каже да треба да се уведе у блиској будућности.


Такође се поставља нова трафостаница иза Услужног центра која ће напајати ову базну станицу.

Студија претпоставља да базна станица неће прекорачити границу прописану Правилником, иначе оваква базна станица може да зрачи константно и преко 173 В/м тј. 80 000 000 уW/м2 = 80 W/м2 - тако је пројектована.

Минимална снага која је потребна да мобилни нормално ради је 0,001 уW/м2.
Снага на 50 метара од базне станице јача је неколико десетина милиона пута од снаге која је потребна за рад мобилног телефона.


Ова студија на страни 113, тачка 13.3.2.1. позива се на истраживања од пре тридесет година (тачније 65 година) која су се базирала само на утицајима ефеката загревања и стимулације и на основу тога су и унете границе у важећи правилник. Обрађивачи кажу да повећана концентрација електромагнетне енергије овог опсега код људи изазива само топлотни ефекат, раздражљивост и умор и да правих доказа нема за постојање и других ефеката који могу негативно утицати на људе. То је апсолутно нетачно, јер постоје озбиљне студије бројних научника које кажу да је јачина електромагнетног зрачења изнад 3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м штетна по здравље! Већа количина зрачења изазива канцер, туморе, леукемију... о чему можете опширније прочитати у наставку текста.

Обрађивачи студије држе се ''застареле теорије коју је први пут заговарао 1950.г. бивши нацистички физичар Херманн Шван (Херманн Сцхwанн), (који је 1947.г. прешао у Америку). Та теорија тврди да једино могуће штетне последице од микроталаса на људе су загревање - као код микроталасне рерне. Ово се назива топлотни ефекат. У међувремену стотине међународних биолога и епидемиолога показали су погрешивости овог модела доказујући да радио фреквенције и микроталаси имају тешке биоефекте у живим организмима, чак и при веома ниским, не-термалним нивоима'' - Марин Пројецт.

www.marinproject.org/science.html

Да видимо које болести изазива количина зрачења од 3,46 В/м (31754.907 уW/м2), коју ће да зрачи базна станица на Услужном центру и то ван најјачих снопова:

Од 0 до 1000 уW/м2 (0.614 В/м):

- поремећаји спавања, појачан или смањен крвни притисак, нервоза, слабост, умор, бол у удовима, бол у зглобовима, проблеми са варењем,
- промена можданих таласа, поремећен метаболизам угљених хидрата, промена нивоа адреналина, структурне промене јетре, слезине, тестиса и мозга код белих пацова и зечева,
- успоравање срца, три пута повећање стопе канцера на удаљености једнакој или мањој од 400 м од базне станице при јачини од 0.6В/м = 954.90 уW/м2.

Од 1000 уW/м2 (0.614 В/м) до 2000 уW/м2 (0.868 В/м):

- смањен животни век, смањена репродукција, структурне и развојне абнормалности код биљака,
- смањен раст ћелија (хумане епителне ћелије амниона),
- неповратна неплодност код мишева након 5 генерација изложености,
- немогућност памћења и пажње, утицај на моторне функције деце,

Од 2000 уW/м2 (0.868 В/м) до 3000 уW/м2 (1.063 В/м):

- на удаљености мањој од 350 м од базне станице 4 пута повећање канцера и то 10 пута више код жена него код мушкараца,
- когнитивно погоршање, мишићни болови, главобоља, вртоглавица,
- на удаљености мањој од 400 метара од базне станице три пута се повећава ризик за добијање канцера у току 10 година,
- два пута повећање дечје леукемије (ово се односи на зрачење из радио предајника),

Од 3000 уW/м2 (1.063 В/м) до 6000 уW/м2 (1.5 В/м):

- промена у истицању калцијумових јона из можданог ткива,
- срчане аритмије и понекад срчани удар код жаба,

Од 6000 уW/м2 (1.5 В/м) до 10 000 уW/м2 (1.941 В/м):

- микроталасна зрачења мужјака мишева узроковало је значајан негативни ефекат на имуни систем,
- зрачење у интервалу од 5 сати стимулише имуни потенцијал макрофага и Т ћелија - повећана доза белих крвних зрнаца,
- главобоља, вртоглавица, раздражљивост, умор, слабост, несаница, бол у грудима, отежано дисање, лоша пробава код људи,
- стимулација леукоцита код замораца,

Од 10 000 уW/м2 (1.941 В/м) до 25 000 уW/м2 (3.07 В/м):

- два пута повећање леукемије код одраслих при изложености зрачењу из радио предајника (односи се само а зрачење из радио предајника),
- чују се микроталаси - кликтање, зујање, цвркут, шиштање или пискави тонови,
- оштећења на крвно-можданој баријери (усед коришћења мобилног телефона),


Већа доза зрачења изазива и озбиљније болести које можете видети на следећем линку:

www.emfwise.com/tableofeffects.phpСутро тоwер рф студy Цхеррy 2002

Ова студија закључује да торањ на коме су радио предајници, на три километра зрачи 10 000 уW/м2 што је повећало пет пута ризик од канцера.

А у Ариљу се дозвољава зрачење базне станице од 3,46 В/м (31754.907 уW/м2) што је три пута више и 3,16 В/м (26487.00 уW/м2) унутар објекта - исто три пута више од дозе која је изазвала пет пута више канцера, по студији коју можете прочитати на доњим линковима.


www.getmefacts.info/files/emfposter.pdf

ресеарцхарцхиве.линцолн.ац.нз/битстреам/...-02%5Бпдф?сеqуенце=122/07/2005 - немачки доктори уједињени по питању негативних здравствених ефеката електромагнетног зрачења - Отворено писмо премијеру Баварске, Др. Едмунд Стоибер-у

''Многи људи се разбољевају чак и од електромагнетно зрачење јачине 10 μW/м2 (0.001 μW/цм2 онлy 0.06 В/м авераге).

Дакле, експанзија мора бити одмах заустављен. Базне станице мобилне телефоније, које зраче људе пољима јачине преко 10 μW/м2 [0.001 μW/цм2] морају да се искључе!

Дигитални бежични телефони (ДЕЦТ) морају се променити. Угрожени људи, родбина и лекари морају заједнички да се обавежу и да раде заједно са свом својом енергијом да би се ово обавило''.


www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp
www.electricalpollution.com/documents/08...s_EPetition_DECT.pdf


Америчка студија - Тхе Унитед Статес Студy - 2010

''Биологицал еффецтс фром еxпосуре то елецтромагнетиц радиатион емиттед бy целл тоwер басе статионс анд отхер антенна арраyс'' - Б. Блаке Левитт анд Хенрy Лаи

Базне станице треба да се постављају на минимум 500 метара удаљене од стамбених кућа и на 50 метара висине.

Зрачење базних станица може се повезати са кардиоваскуларним проблемима, депресијом, умором, несаницом, немогућношћу концентрације...

сафесцхоол.ца/уплоадс/Блаке_Левит_Хенрy_Лаи_1_.пдф


Човеково тело је способно да се у прво време одупре зрачењу, али како време пролази, та способност је све мања.

Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније која се планира на Услужном центру израчунава количину зрачења у близини базне станице, где је најмања вредност зрачења, тако да се те јачине и густине снаге електромагнетног зрачења не могу узети као максималне, већ као минималне. Максимално зрачење настаје тек кад се изађе из заштитног појаса (кишобрана) базне станице, а најјаче је на три усмерена крака (главни правци су према Пошти, Пивници и кућама у улици Мали Остреш). Тако да ће зрачење на већој удаљености од Услужног центра бити јаче зрачење и главних и споредних крака - јер се излази из ''кишобрана'' и због рефлексије о наспрамне објекте, што појачава зрачење, па се права јачина зрачења може израчунати само мерењем. Ако ће базна станица на главним правцима зрачити максимално, због рефлексије та количина зрачења се повећава и прећи ће границу прописану Правилником.

Такође, студија каже да становништво неће бити озрачено главним правцима зрачења пошто је антена на висини, што је нетачно, јер се главни зраци базне станице простиру вертикално и хоризонтално.имаге.слидесхарецдн.цом/мобилетоwеррадиа...38.јпг?цб=1427016699

Онај ко буде на удару главних праваца зрачења из базне станице има још веће шансе да оболи - то је потез од Услужног центра према Пошти, од Услужног центра према Пивници и од Услужног центра према ватрогасном магацину тј. кућама у улици Мали Остреш.

Три стрелице су три главна правца простирања зрачења:

имагес2.имгбоx.цом/еа/д9/неуоц2лq_о.јпг

имагес2.имгбоx.цом/00/5е/4ЕQПдт7x_о.јпг


У унији - зони испод 500 м од обе базне станице налазе се четири стамбене зграде (фали неколико метара да буде шест зграда), спортска хала, црква, хотел Елен, биоскоп и главни трг!имагес2.имгбоx.цом/дд/7а/ЛКПxдеyЛ_о.јпгДетаљ из студије:

имагес2.имгбоx.цом/41/37/ЦОАqгппд_о.јпгЗрачење готово идентичне базне станице на разним удаљеностима:

имагес2.имгбоx.цом/е7/д7/9БФтглУј_о.јпг

на 1 метра зрачи 79600000,00 уW/м2 = 79,60 W/м2 = 173.232 В/м,
на 3 метра зрачи 8840000,00 уW/м2 = 8.84 W/м2 = 57.729 В/м,
на 5 метара зрачи 3180000,00 уW/м2 = 3,18 W/м2 = 34.62 В/м,
на 10 метара зрачи 796000,00 уW/м2 = 0.796 W/м2 = 17.323 В/м,
на 50 метара зрачи 31800,00 уW/м2 = 0.0318 W/м2 = 3.462 В/м,
на 100 метара зрачи 7960,00 уW/м2 = 0.00796 W/м2 = 1.7323 В/м,
на 500 метара зрачи 318,00 уW/м2 = 0.000318 W/м2 = 0.34624 В/м,Зрачење када је постављено три оператера на једном месту:

имагес2.имгбоx.цом/ф7/ф7/8јXQQ9еУ_о.јпг

на 1 метара зрачи 1194000000,00 уW/м2 = 1194.00000 W/м2 = 670.92 В/м,
на 3 метара зрачи 126000000,00 уW/м2 = 126.00000 W/м2 = 217.95 В/м,
на 5 метара зрачи 47700000,00 уW/м2 = 47.70000 W/м2 = 134.10 В/м,
на 10 метара зрачи 11940000,00 уW/м2 = 11.94000 W/м2 = 67.09 В/м,
на 50 метара зрачи 477000,00 уW/м2 = 0.47700 W/м2 = 13.41 В/м,
на 100 метара зрачи 119400,00 уW/м2 = 0.11940 W/м2 = 6.71 В/м,
на 500 метара зрачи 4770,00 уW/м2 = 0.00477 W/м2 = 1.34 В/м,

www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...m=bv.108538919,d.d24


Како кажу многи научници, ово је највећи терористички напад на комплетно становништво једне земље, буквално тихи геноцид који се спроводи над људима а да они тога нису свесни.

Молим представнике власти, здравствене раднике, електротехничаре, просветаре, ватрогасце и остале да реагују и утичу на измештање ових базних станица мобилне телефоније, као и на смањење дозвољеног прага зрачења тих базних станица на 3 до 6 уW/м2 како то БиоИнитиативе Репорт 2012 предлаже (промена законске регулативе).

Ариље је прво у региону по броју оболелих од канцера, верујем да је то највише због дигиталних бежичних телефона који зраче и када се не користе, народ то не зна. Сада ће се проценат оболелих повећати јер у помоћ долазе базне станице и паметна бројила.

Ове чињенице не смеју да се прећуткују и ово се мора решити корист здравља Ариљаца.

Треба да се покрене акција обавештавања људи о штетности ових направа .

Чуо сам да Пошта уводи нове бројеве по кућама, који раде само са дигиталним телефонима - то треба зауставити, да не би људи још више обољевали.

Паметна бројила такође не смеју да се уводе на кућама, чак и поред стамбених кућа, школа и вртића... јер зраче исто као и базне станице.

Такође, бежични интернет забранити у школама и вртићима.

Базну станицу мобилне телефоније на Ситарином димњаку, као и нову која се планира на Услужном центру изместити на околно брдо, најмање 500 м од прве куће, јер у кругу полупречника од 500 м појављују се све те болести, и ризик за канцер је 4 пута већи. По Салзбуршкој резолуцији за зрачење напољу, базне станице мобилне телефоније које зраче до 10 W (много слабија од базне станице планиране на Услужном центру) треба да буду на два километра удаљене од првих кућа, да би њихово зрачење било 10 уW/м2.


Како сам видео, обрађивачи Плана генералне регулације су свесни овог проблема, као и Комисија за планове. Треба само још мало добре воље владајуће коалиције и општинских служби да се овај озбиљан проблем реши. Не знам само који стручњаци одобравају овакве ствари!

Базна станица мобилне телефоније на Ситарином димњаку зрачи такође далеко изнад тих 3 микро вата по метру квадратном.

Кад све ово човек прочита, види сав бесмисао живота људи који су завршили тешке факултете да би омогућавали да се на један перфидан начин врши прави геноцид над њиховим народом. Уместо да покрену акцију мењања закона, они ће се задовољити бедном цркавицом за још беднији посао.

Интензитет и густина снаге електромагнетног зрачења разних извора:

Лаптоп (таблет) када се не користи бежични интернет (WиФи) зрачи 0.957 уW/м2 (0.019 В/м) и то ако ради на батерије.
Лаптоп укључен у струју, зрачење се повећава скоро као када је укључен бежични интернет тј. 10 610.079 уW/м2 = 2.0 В/м.
Лаптоп (таблет) када се користи бежични интернет (WиФи) зрачи 10 610.079 уW/м2 = 2.0 В/м.
Мобилни телефон зрачи обично око 15 000, али иде и до 600 000 уW/м2 (од 2.378 до 15.040 В/м). Неки мобилни зраче и до 2 000 000 уW/м2 = 2 W (27.459 В/м).
Бежични интернет (WиФи) зрачи од 3 000 уW/м2 (1.063 В/м) до преко 100 000 уW/м2 (6.14 В/м) - безбедна растојања су од 16 до 63 метра - зрачи константно све док је укључен.
Беби монитори зраче од 100 000 уW/м2 (6.14 В/м) до 280 000 уW/м2 (10.27 В/м).
Микроталасна рерна зрачи обично око 100 000 уW/м2 (6.14 В/м). Микроталасна рерна зрачи и кроз зид у другу собу густином снаге од 16 000 уW/м2 (2.456 В/м).
Дигитални бежични телефон (ДЕЦТ) зрачи и када се не користи, нон стоп, све док га не искључимо из струје, од 95 490.72 до 700 000 уW/м2 (од 6,0 В/м до 16.245 В/м) - безбедно растојање је на 45 метара. У суседној просторији зрачи око 650 уW/м2 (0.5 В/м). Зрачење од дигиталног бежичног телефона може доћи и из комшијине куће.
Базне станице мобилне телефоније зраче до 1 600 000 уW/м2 = 24.40 В/м - нон стоп и не можемо да их искључимо.
Паметна бројила зраче до 3 000 000 уW/м2 = 3.0 W/м2 (33.63 В/м) - безбедно растојање је на преко140 метара. Шаљу импулсе од 7 до 140 пута у минути нон стоп и не можемо да их искључимо.
Радио и ТВ антенски предајници зраче исто као и базне станице мобилне телефоније.


Неколико добрих табела:

Одлична табела безбедне удаљености од разних извора електромагнетног зрачења

www.emfwise.com/distance.php

Безбедоносни стандарди - одличне табеле законске регулативе и прописа разних земаља о безбедној количини зрачења

www.emraware.com/Documents/emr_exposure_guidelines.pdf
медиа.wитхтанк.цом/цдц0дбф00б.пдф
www.emfwise.com/emf-сафетy-стандардс.пхп#прецаутион

Лепо разврстани негативни здравствени ефекти зрачења по јачини густине снаге електромагнетног поља

www.emfwise.com/tableofeffects.php

Ту су и друге сличне табеле:

www.bioinitiative.org/report/wp-цонтент/...-РФ-Цолор-Цхартс.пдф
www.salzburg.gv.at/Proceedings_%2815%29_Саге_2.пдф
www.radiationresearch.org/pdfs/20090101_...ancer_biological.pdf
www.electricalpollution.com/documents/08...s_EPetition_DECT.pdf

Табела алтернатива - са леве стране су апарати који много зраче, а са десне су приказани апарати који могу да их замене јер мање зраче:

www.emfwise.com/precautions.php

Опасни кућни апарати који зраче:

www.emfwise.com/dirty-елецтрицитy.пхп

Опасни дигитални бежични телефони (ДЕЦТ - Дигитал Енханцед Цордлесс Телецоммуницатионс):

www.emfwise.com/dect.php


Стандарди:

Густина снаге, тј. интензитет електромагнетног зрачења безбедан по људе који прописује наука је:

3 уW/м2 тј. 0.0336 В/м - Биоиницијативни извештај из 2012.г.

10 уW/м2 тј. 0.0614 В/м напољу и

1 уW/м2 тј. 0.0194 В/м унутар објеката - Салзбуршка резолуција мобилних комуникација из 2002.г.

Салзбург Ресолутион он Мобиле Телецоммуницатион 2002

www.salzburg.gv.at/konfliktmanagement_salzburger_modell.pdf


Човеково тело је способно да се у прво време одупре зрачењу, али како време пролази, та способност је све мања.

Код константне изложености електромагнетном зрачењу
озбиљне негативне последице по здравље долазе:


- за једну годину, ако је густина снаге зрачења мања од 10 000 уW/м2 = 1.942 В/м.
- за десет година, ако је густина снаге зрачења мања од 1 000 уW/м2 = 0.614 В/м.
- за сто година, ако је густина снаге зрачења мања од 100 уW/м2 = 0.194 В/м.

www.buergerwelle.de/assets/files/worksho..._tower_radiation.pdf

Ове вредности су засноване на старим студијама из 2007.г. и оне су још мање пошто су урађене нове студије које кажу да се сперматозоиди оштећују већ на 3,4 уW/м2 тј. 0.0358 В/м.


Директива Аустријске медицинске асоцијације - 2012. г.

На основу епидемиолошких студија (БиоИнитиативе 2007, Кунди анд Хуттер 2009) и релевантних мерења у пракси (Стандард оф Буилдинг Биологy Тестинг Метходс, СБМ 2008), ЕМФ Радна група Аустријске медицинске асоцијације (удружења) препоручила је прелиминарне стандарде. Без обзира на ИЦНИРП препоруке за акутне ефекте, следеће вредности се односе на редовно излагање више од четири сата дневно:

Високо фреквентно електромагнетно зрачење (елецтромагнетиц wавес ор радио фреqуенцy радиатион (РФ)):

≥1000 уW/м2 (≥1 мW/м2) = 0.614 В/м - много далеко изнад нормале
10-1000 уW/м2 (0.01-1 мW/м2) = 0.0614 - 0.614 В/м - далеко изнад нормале
1-10 уW/м2 (0.001-0.01 мW/м2) = 0.0194 - 0.0614 В/м - мало изнад нормале
≤1 уW/м2 (≤0.001 мW/м2) = 0.0194 В/м - у оквиру нормалних граница

БУНД (Фриендс оф тхе Еартх Германy) (2008) - Прецаутионарy рецоммендатион фор генерал протецтион

Предострожна препорука за генералну заштиту здравља:

1 уW/м2

www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikati...ologien_position.pdf


Стандард за средину у којој се спава - Буилдинг Биологy
Евалуатион Гуиделинес (СБМ - 2008)


> 1000 уW/м2 (0.614 В/м) - екстремна забринутост
10 - 1000 уW/м2 (0.0614 - 0.614 В/м) - озбиљна забринутост
0.1-10 уW/м2 (0.00614 - 0.0614 В/м) - мала забринутост
< 0.1 уW/м2 (0.00614 В/м) - нема забринутости

www.baubiologie.de/downloads/building-би...иделинес-енглисх.пдф
www.emfwise.com/emf-сафетy-стандардс.пхп#прецаутион


Репорт Парламентарне скупштине Савета Европе

''Потенцијалне опасности од електромагнетних поља и њихов утицај на животну средину" - Парламентарна скупштина Савета Европе
"Тхе потентиал дангерс оф елецтромагнетиц фиелдс анд тхеир еффецт он тхе енвиронмент” (ПАЦЕ 2011) - Парлиаментарy Ассемблy оф тхе Цоунцил оф Еуропе

''8.2.1. прописати превентивне границе за нивое дуготрајног излагања микроталасима у свим затвореним срединама, у складу са принципом предострожности, које неће прелазити 0,6 волти по метру (0,6 В/м, што је 954.91 уW/м2), а у средњем року смањити их на 0,2 волти по метру (0,2 В/м, што је 106,10 уW/м2)'';


А сад детаљно, са доказима.

Марин Каунти пројекат (Марин Пројецт)

Марин Каунти је округ у Калифорнији у ком живи око 250 000 становника и који је међу водећим окрузима у Америци по броју уређаја које емитују електромагнетни сигнал, али и по броју оболелих од канцера и од болести новог доба које су доживеле праву експанзију у последњој деценији, упоредо са развојем бежичних технологија.

Због тога је покренут пројекат који је сакупио 600 студија које доказују да бежична технологија (базне станице, мобилни телефони, бежични телефони, бежични интернет, дигиталне секретарице, блуе тоотх, беби монитори, микроталасне рерне, WиМаx...) проузрокује болести као што су канцер дојки, канцер коже, канцер бешике, леукемију, лимфому, меланому, рак простате, побачај, урођене мане, електромагнетну сензитивност, болести мозга, туморе, алцхајмер, аутизам, хиперактивност, депресију, мултипла склерозу, болести срца, утицај на централни нервни систем, утицај на кардиоваскуларни систем, утицај на репродуктивни систем, утицај на хормоне,...

Америчка влада је углавном престала да финансира студије које доказују везу између електомагнетног зрачења, радио фреквенција, микроталаса и појава болести (вероватно под притиском крупног капитала).

Најчешће болести проузроковане прекомерним електромагнетним зрачењем:

алцхајмерова болест
аутизам
канцер мозга
тумори на мозгу
карцином дојке
депресија
болест срца
леукемија / канцер крви
лимфом
меланом
канцер простате

канцер коже
канцер бешике
електромагнетна сензитивност
мултипла склероза
тинитус (слабљење слуха, зујање у ушима)
слабљење вида


Најчешћи симптоми проузроковани прекомерним електромагнетним зрачењем:

хиперактивност
хронични стрес
главобоља
импотенција
поремећај учења
губитак памћења
реакција на промену времена
поремећаји спавања
самоубиство
смањена продукција тестостеронаНајчешћи биоефекти проузроковани прекомерним електромагнетним зрачењем:

урођене мане
побачај
оштећења хромозома
ДНК / генетска оштећења
оштећење имуног система
продор кроз крвно мождану баријеру
промена крвног притиска / срчане аритмије
смањење мелатонина и серотонина
калцијум јонске промене
поремећај пинеалне жлезде
повећање триглицерида и холестерола

www.marinproject.org/index.html


Наука

''Више од шест стотина научних студија објављени су широм света, које повезују микроталасе ниског нивоа и радио-фреквентна поља са десетинама био-ефеката и са више од двадесет болести. У њима је доказано да микроталаси изазивају рак, оштећују ДНК, смањују мелатонин, ометају хемију мозга, повећавају триглицериде и имају утицај на централни нервни систем, репродуктивни систем, мозак, кардио-васкуларни систем и хормоне. Међутим, Савезна влада (Америке) и индустријске групе су игнорисале науку, по кратком поступку су одбациле ове студије, и наставили су да се држе застареле теорије коју је први пут заговарао 1950.г. бивши нацистички физичар Херманн Шван (Херманн Сцхwанн). Та теорија тврди да једино могуће штетне последице од микроталаса на људе су загревање - као код микроталасне рерне. Ово се назива топлотни ефекат. У међувремену стотине међународних биолога и епидемиолога показали су погрешивости овог модела доказујући да радио фреквенције и микроталаси имају тешке биоефекте у живим организмима, чак и при веома ниским, не-термалним нивоима.

Иако се научни докази гомилају да микроталаси могу бити главни кривац многих савремених болести, укључујући многе канцере, Алцхајмерову болест, аутизам, депресију, хронични замор, хиперактивност и друге неуролошке поремећаје, Савезна влада Америке престала је сафинансирањем здравствених студија које проучавају утицај електро магнетних таласа на здравље још од касних 1990-их, а то је урадила и већина индустријских група. Ипак, како су бежичне технологије недавно експлодирала стопом без преседана, преселивши се ближе нама и у наша домаћинства и пошто су сада готово стално укључене, јавила се јача него икад тежња за научно истраживање о здравственим ризицима микроталасног зрачења многих бежичних уређаја.

Колика је вероватноћа, с обзиром на тежину научних доказа (преко 600 студија које доказују да електро магнетни таласи изазивају болести), да радио фреквентна поља мале снаге не изазивају болести?

Колика је вероватноћа, с обзиром на паралелни раст ширења радио фреквенција и експлозију 20 мистериозних болести још од 1980. године, да веза између радио фреквенција и болести није само корелативна већ и узрочна?


Докази

Докази да радио таласи бежичних технологија изазивају бројне последице по здравље су запањујући. Сада постоје стотине епидемиолошких студија (студије на људима), ин виво (студија на животињама) и студија ин витро (лабораторијске студије) које показују значајне биолошке ефекте узроковане радио фреквентним пољима чак и на веома ниским нивоима (далеко испод нивоа које изазивају загревање). Постоји и мноштво усмених доказа из медицинске заједнице.

www.marinproject.org/science.html


Студије

www.marinproject.org/studies.htmlЛекари су проговорили

Фрајбургерски апел (Фреибургер Аппеал) - 2002.г.

Фрајбургерски апел (Фреибургер Аппеал) који је покренут 2002.г. од стране велике групе европских забринутих лекара и медицинских стручњака и потписан са преко 36.000 потписа у Немачкој и Аустрији (од тога преко 1000 њих су доктори), експлицитно повезује мобилне телефоне, бежичне телефоне, базне станице мобилне телефоније и друге радиофреквентне технологије са следећим утицајима по здравље:

- немогућност учења,
- немогућност концентрације,
- поремећај понашања (АДД),
- екстремне осцилације крвног притиска,
- поремећаји срчаног ритма,
- срчани и мождани удари међу све више млађом популацијом,
- мождано-дегенеративне болести (Алцхајмерова / епилепсија),
- главобоље, мигрене,
- хронична исцрпљеност,
- душевни немир,
- несаница, дневна поспаност,
- зујање у ушима,
- осетљивост на инфекцију,
- бол нервног и везивног ткива (сплета).

У Фрајбургерски апелу пише између осталог:

''Пошто су нам животна средина и начин живота наших пацијената познати, можемо видети, нарочито после пажљиво спроведене истраге, јасну временску и просторну корелацију између појаве болести и изложености микроталасној радијацији од:

1. Инсталације базне станице мобилне телефоније у непосредној близини,
2. Интензивног коришћења мобилног телефона,
3. Инсталације дигиталног бежичног телефона (ДЕЦТ) у кући или у комшилуку!

Више не верујемо да је ово чиста случајност јер:

1. Пречесто опажамо значајну концентрацију одређених болести у срединама или становима загађеним одговарајућим микроталасним зрачењем,
2. Пречесто се дугорочна болест или несрећа побољша или нестане у релативно кратком времену након смањења или елиминације микроталасног загађења у животној средини пацијента,
3. Пречесто се наша запажања потврђују код мерења на лицу места микроталасног зрачења повећаног интензитета.

Најризичније категорије су трудне жене, деца, адолесценти, старије и болесне особе.

Под околностима оваквог узнемирујућег развоја, осећамо обавезу да обавестимо јавност о нашим запажањима поготово пошто смо чули да немачки судови сматрају да је било која опасност од зрачења мобилних телефона (базних станица и бежичних дигиталних телефона) чисто хипотетичка.


(види одлуке Уставног (цонститутионал) суда у Карлсруеу (Карлсрухе) и Управног (административе) суда у Манхајму, пролеће 2002)''.


www.marinproject.org/freiburger.html
www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/30...reiburger_appeal.pdf
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
Хвала

Примљене захвалнице

емо
Чекао сам мало да видим да ли ће неко од званичника реаговати, али као што сам и очекивао нико ни да зуцне.

Сећам се тога заседа-ња Комисије за планове. Неколико дана пре, на мејл сам добио документа о 5 предмета о којима ће се расправљати. Изнео сам две примедбе:

- једну на Урбанистички пројекат препарцелације, изградње и регулације због планиране градње стамбене зграде у главној улици од зграде ''Божура'' до ''Сода спорта'',

- другу на План детаљне регулације за локацију стамбене зграде у улици Стевана Чоловића.

Не сећам се овога пројекта који си, Бранко, поставио, нити сам било какву документацију о њему добио на мејл. Да сам га видео, реаговао бих исто тако бурно као и ти. Смешно је и што на истом листу стоји да је то и идејни и главни пројекат.

Занима ме како је урбанистичка служба примила такав пројекат и како га је таквог послала на Комисију за планове? И зашто га није доставила на мејл члановима Комисије?

Седница је била баш згуснута и имало је о чему да се расправља. Била је присутна и архитектица из Чачка коју је по закону поставило министарство да буде члан Комисије за планове. То је било једно од укупно два њена појављивања за читаву годину на седницама Комисије за планове.

А друга архитектица (из Ужица), коју је поставило министарство, није се појавила ни једанпут .

Тако да о урбанизму Ариља и сада одлучују геодетски техничар, извођач грађевинских радова са вишом грађевинском школом, електроинжењер и грађевински инжењер.

Свака моја примедба је била прегласана. О сукобу интереса сам писао пре.

Политичке странке одређују кога ће да предложе да буде у Комисији за планове, тако да и ту важи критеријум подобности, а не стручности. Зато и не чуди што има много лоших пројеката који се допуштају, а не би смели ни по закону, ни по правилима струке.

Човек кад се прошета центром Ариља и погледа куће, зграде и улично дрвеће (тамо где је којим чудом опстало) запитаће се какви то јаки ветрови овде дувају када дрвеће има гране само са једне стране - комисијски или урбанистички. Страначки у сваком случају.

Ако се овако ради уз благослов урбанистичке службе и Комисије за планове, било би боље и јефтиније да се те службе укину и да се људима дају одрешене руке да раде како желе, пошто се и са овим службама све жеље инвеститора остваре.

Ја ту не кривим власнике таквих објеката - они природно желе да изграде што више на своју корист. Неко има образа, па има и кочницу, неко нема образа па тера колико хоће. Али ту је урбанистичка служба и Комисија за планове која ће да им каже шта сме, а шта не сме, јер они воде бригу о урбанизму града. Али, чим се допуштају такви пројекти некима, ту већ, одавно, нешто није у реду.
Кажу да нешто је труло у држави Данској
Категорија: Општинска управа
емо
Бих мало до Урјака јуче и видех да се увелико гради пут. Машине раде пуном паром, као што рече и Ненад, а дрвеће на брдима дуж Рзава се обара. Целе стране брда остају огољене.

Ко је њима дао дозволу да започну радове када нисмо добили одговоре на наше примедбе? Или раде без дозволе, а то пролази у нашој Општини?

Како је фабрика воде расписала тендер за пут и пре јавне трибине?

Волео бих да нас неко из Општине обавести да ли имају дозволу или немају и ко им је издао ту дозволу?


Овакве ствари се решавају једним добрим адвокатом. Нема ту филозофије.
Тужбу треба да покрене Група грађана и оне странке које су против бране (нека се сада докажу). Најбоље да све иде на међународни суд за људска права у Стразбуру.

Пре тога би требало да се уз овај планирани референдум за порез, Ариљци изјасне да ли су за бране или су против њих.


Ако се Ариљци референдумом изјасне да су против брана, онда ће се из буџета града Ариља финансирати тај судски процес.

Ако се у будући референдум не уведе питање брана, судски процес може да се финансира и из личних прилога. Мислим да не би било тешко сакупити паре за Рзав без брана.

Порез који Општинска власт жели да наметне референдумом користиће се да се са тим парама финансирају бране на Рзаву, јер Општина Ариље има обавезу да исфинансира један део тих брана.

Неко каже да ће се паре од пореза користити не за бране, него за путеве итд. - да, али само зато што ће паре које су до сада биле намењене за путеве и остало, ићи на финансирање бране. Да се не финансира брана, не би било ни пореза, као што га до сада није било.


Неко ми је причао да постоје ознаке по брдима у Грдовићима и да нико не зна чему служе. Када су питали људе, који су их постављали, пре неку годину, само су их погледали, без и једне речи, као да не постоје.

Е, па, сада могу бити сигурни становници Грдовића, да ће до тих тачака доћи поплавни талас ако се брана проломи. Реко' чисто да додам, сада се сетих.
Бране на Рзаву актуелни промашај или неопходност ?
Категорија: Актуелности
емо
Дошло време да деца уче ''одрасле'' шта је то поштење.
Нема тих пара које могу заменити такав гест.
Свака част Ненаде.
Дечак вратио пронађене паре
Категорија: Леп пример
емо
То би ти могао да ми кажеш, јер си више информисан.
Ја ћу то видети када се протегнем и кренем.
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Прође и јавна седница Комисије за планове на којој смо појашњавали примедбе. Сада чекамо писмене одговоре Комисије за планове, посебно на сваку примедбу.

Мислио сам да ће обрађивачица овог Плана одговорити усмено, посебно на сваку од 57 приспелих примедби, али то се није десило јер је груписала примедбе и одговорила само на неколико. Од мојих 25 примедби, одговорено ми је на можда пет и то тако да ја не могу чудом да се начудим. На важно питање - ''што се крши Генерални план увођењем нових 80 станова'', одговорено ми је у фазону из Црног Грује - ''калдрма нема фуге''!Ево и ГУП-а Ариља 2015, где се јасно види на карти да су ситно ишрафиране површине објекти јавних намена и то број два (2) је пословни простор у блоковима 6.2 и 1.5. Како сад доказати обрађивачици овог ПДР-а да стамбене зграде које она уводи у ова два блока нису објекти јавних намена и да њиховим увођењем крши ГУП Ариља - немогућа мисија!

имг830.имагесхацк.ус/имг830/7476/гпариље2015.пнг

Обрађивач никако да призна да крши Генерални урбанистички план Ариља, иако је то очигледно, као што ни Комисија за спровођење општинског референдума у Ариљу, никако да званично призна да референдум за самодопринос није успео - www.arilje.org.rs/aktuelnosti/vesti/351-резултати-референдума .

По сваку цену се гура изградња станова, а најстарији објекти у Ариљу премештају на једно место, вероватно што су остарили, поружнели, па да не кваре просек омладини.

Сви сада причају о туризму, раде се нови пројекти којима се Ариље ставља на туристичке карте света - па шта ћемо да ставимо као слику из центра града - људе како машу са тераса трећег спрата стамбеног блока који доминира над црквом?

Већ имамо две зграде које су веће од крста на цркви - зграда Божура која је постала већа од цркве доградњом мансардног крова и нова зграда код ''Лименке'' која има две, а на неким местима и три етаже више него што би смела да има (и после се људи чуде што им запушава канализација).

Ово је питање за све струке и све Ариљце - како треба да се оживи градски центар Ариља, како привући туристе - са 80 нових станова који би успавали центар или реконструкцијом старина, Немањићке тврђаве, увођењем објеката са јавним наменама (трговина, угоститељство, пословање, култура, спорт, разонода...)?
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Ја препоручујем пресовану трску јер има најбоља термо и звучна изолациона својства, најздравија је и најдуговечнија. Дупло је скупља од стиропора и камене вуне, али траје минимум четири пута дуже (траје и преко 100 година, док стиропор и камена вуна само 30 година и после опет зезанција око мењања фасаде).

Пресована трска се користи и за подну изолацију и показала се много боља од стиропора.

Скоро сазнадох да сламарица (душек са сламом) неутралише штетна подземна зрачења, па вероватно је то случај и са трском као подном изолацијом.
Како ће изгледати Ариље за 20 година?
Категорија: Остало
емо
Нојферте, ја нисам добио никакав званични одговор. Пошто га ти знаш, претпостављам да радиш у Општини.

Ако је ово званични одговор обрађивача овог ПДР-а, онда могу да закључим да се намерно кршио Генерални урбанистички план Ариља и одлуке Републичког завода за заштиту споменика културе, а не зато што није довољно проучио исте. Из мојих примедби и лаик може да види да овај ПДР није у складу са ГУП-ом, довољно је само да погледа легенду и карту ГУП-а које сам поставио изнад. Чак и да не гледамо у Генерални план, и деца знају да је строги центар града место за објекте јавних функција, а не место за стамбене зграде.

Обрађивач је нашао у мојим примедбама увредљив тон и то јој је изговор да ми стручно не одговори! Нечувено! Срећом да сам поставио примедбе на овај форум, па Ариљци могу да процене да ли су основане или увредљиве толико да се на њих не одговори. Примедба може да буде увредљива, али и ако је основана и ако није на њу обрађивач мора да одговори! То му је дужност. Обрађивач и не зна шта ће да ми одговори, не зна како стручно да оправда своје поступке, па је једини начин да нађе увредљиву ноту у примедбама и да ми због тога стручно не одговори. Професионално, нема шта.

Изговор обрађивача ПДР-а што је планирала стамбене зграде спратности подрум, приземље, два спрата и поткровље (иако се у ГУП-у Ариља каже да је центар пренасељен и да мора да се дупло смањи густина становања) са 80 нових станова је тај да је користила радове са конкурса за трг из 2003., и да када се поруши приземна кућа са једним станом, на том месту, по неком правилу треба изградити минимум пет нових станова. Прегледао сам све конкурсне радове трга из 2003. и могу да кажем да у новом ПДР-у није узето ни једно решење из конкурса, већ је испланирано тотално ново решење, са рушењем свих кућица и повећаном спратношћу. Конкурсни радови трга из 2003. морали су да се придржавају ГУП-а и одлука Републичког завода и очували су на својим местима и конак и кућу М. Требињца и куће у блоку 6.2, наравно уз реконструкцију и увођење нових садржаја.

Биће прихваћене само примедбе грађана које не ометају главни циљ овог Плана, а то је изградња што више нових станова на тргу уз премештање и рушење најстаријих кућа.

Прихватиће се примедбе људи који су се бунили што се планира проширење улица и то на рачун њихових дворишта, када су се те улице већ прошириле на њихова дворишта, као и примедба на паркинг који се планирао на низбрдици испод биоскопа, као да је то равна улица, закрчујући тако улаз у приватно двориште. Коришћене су неажурне подлоге за израду овог Плана, тако да је на папиру једно стање, а у реалности друго.

Баш ме занима да ли ће се прихватити примедбе станара блока 6.2, где се планирају 4 стамбене зграде, који траже да се испоштује одлука Републичког завода за заштиту споменика културе да се постојеће куће не руше, већ само реконструишу?

Да ли ће бити прихваћена примедба господина Требињца, који не жели да му се кућа из 19. века пресељава на другу локацију?

Да ли ће бити прихваћене примедбе људи, међу којима је и познати рестауратор историјских споменика културе, да се конак сердара и кнеза Јована Мићића не премешта на другу локацију?

Сада када су срушени и темељи конака, већ ће неко доћи на ''генијалну'' идеју (ако на њу није дошао док је конак још био на свом месту), да је то идеално место за столице кафића.

Сада је на Комисији за планове општине Ариље да одлучи да ли ће прихватити примедбе или не, тј. она сада одлучује ко је у праву - творац овог Плана или они који су поднели примедбе.

Од Комисије за планове општине Ариље желим написмено стручан одговор на сваку примедбу посебно, који је она дужна да пошаље на кућну адресу подносиоца примедбе!
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
Ево и репортаже:

Дечак вратио пронађене паре
Категорија: Леп пример

Послане захвалнице

емо
Од 1970 године па све до данас сам цесто снимао Ариље. Многи од тих снимака и клипова се налазе на друственим интернет мрезама па их сви могу видети иако су они најинтереснтнији за саме градјане Ариља. Инсигхт на Yоутубе-у или другим сајтовима ми не мозе дати детаљне податке о гледаности ових филмица на територији Србије (за разлику од неких других земаља нпр.) иако знам да су их неки ариљци вец видели. А материјала - цесто јос необрадјеног (немонтираног) имам пуно -, па сам помислио да би било згодно дати на увид градјанима ове снимке посебно сто се врло цесто на њима виде особе које висе нису медју нама а имају бројну родбину која би мозда волела да на екрану види своје нестале. Или зиве. Ако се моја идеја допадне могао бих монтирати и оно сто јос нисам (има лепих ствари везаних за "Колор" те пуно којецега другог) и постепено га овде постављати...Да не би "отезавао" сајт давацу линкове...Изабрао сам за данас зивописни васар у Ариљу снимљен поцетком 70их...

Слике и прилике из Ариља кога висе нема...
Категорија: Остало
емо
Иван Трошки Дамљановић написао/ла:
Примедбе на План детаљне регулације ''Градски трг'' у Ариљу

Видимо да је сада на парцели број 84/6 (преко пута хотела Елен) изграђен пословни објекат, који се примакао улици, који нема ни једну просторију од јавног значаја, а налази се на месту на коме је планиран објекат много значајнији за Ариље, значи својом изградњом тај објекат је ускратио град Ариље да добије објекат који је достојан тог места. Овако, на преостале две парцеле не може да се сагради објекат са наменом коју је требао да има.

Ако је урбаниста ишао логиком да је објекат већ изграђен, па је онда ту парцелу издвојила из плана, зашто онда приморава власника кафића ''Либерти'' парцела 51/4 (која је у обухвату плана) да склони тенду која ту стоји преко 10 година, власника бивше пицерије (парцела бр. 60) да сруши објекат, власника приватне куће ( парцела 52/4) да сруши помоћни објекат... ?

Зашто не поступи по истом принципу за све и све те објекте не издвоји из обухвата плана, као што је урадила са парцелом 84/6 ? Шта има парцела 84/6 што остале набројане парцеле немају?Шта она има што друге немају и зашто је изузета??? Момак, много питаш :)
Све похвале за труд који улажеш.
Архитектура, урбанизам и уређење Ариља
Категорија: Уредјење града
емо
"Филмски Викенд - АРИЉЕ 86" је имао разноврстан избор пратецих манифестација. За музицки део програма је позвана у госте дубровацка група Мусица Антиqуа јер се нијихов средњовековни музицки репертоар одлицно уклапао у кадар цркве Св. Ахилија у цијој су градњи уцествовали дубровацки каменоресци цести уметницки сарадници инаце династије Немањица. Пријем ариљаца је био изузетан - сто овај снимак и показује...Порта је била препуна. Драго ми је видети неке ариљце јоји висе нису медју нама: Мида Требињац,г-дја Вида Васиљевиц, господја Бозидарка и многе друге...
Овај концерт је одрзан пре велике модне ревије Добриле Смиљаниц коју цу представити у идуцем прилогу...

Слике и прилике из Ариља кога висе нема...
Категорија: Остало
емо
Храна - разоткривање највећих тајни
Категорија: Остало
емо
Исто је било и раније у вези плаћања струје. Неплатишама су део дуга отписали, омогућено им је да преостали део плаћају на рате, док су се све уредне платише поново питали зашто су били луди и плаћали све редовно, кад су могли плаћати мање и кроз разне олакшице и повољности.

Ова држава има тешку системску грешку и не постоји ни снага ни воља да се то промени. Она даје подршку несавеснима, а савесне понижава и деградира. Сада се сви они који се нису пријавили за легализацију смеју онима који су се пријавили. Својим нечињењем и својим погрешним потезима држава нас учи да не треба да је поштујемо, да не треба да измирујемо своје обавезе и поштујемо њене законе. Поред осталог, разлог је и то што држава доноси законе за које унапред зна да их не може поштовати - замислите, "сви објекти који нису легализовани, биће порушени".

Како се то нечињење администрације манифестује на нивоу локалне самоуправе видело се у тексту који сам објавио, уз приложене доказе. Сви се смешкају по општинским ћошковима и ликују, многима је текст мелем на рану, али нико ништа не предузима. Опет порука народу: може да ради ко год шта хоће и жели, али морате бити добри са неким у власти, како вам не би бридели образи. Саберите такве ситуације у свакој општини и добићете опште стање у држави.

"....Данас Република Србија има за стратешки циљ улазак у Европску унију. Све законе које доноси покушава да усклади са европским законодавством. Тако се догађа да поједини закони које донесе, одударају од наше стварности и постају неприменљиви. То указује да држава, осим уласка у Европску заједницу фактички и нема неки други развојни циљ. На то указују и неки актуелни закони који уређују материју која је предмет овог рада.

Закон о пољопривредном земљишту ограничава деобу парцела на делове мање од 50 ари, односно једног хектара (ако је земљиште уређено комасацијом), у циљу укрупњивања поседа. Услови привређивања у пољопривреди су такви, да произвођачи не налазе интерес да производе за тржиште, па нису ни заинтересовани за укрупњивање поседа. У пракси се и даље врше деобе и уситњавања поседа, с том разликом што се, због постојања оваквог закона, ове деобе не региструју у катастру непокретности, што ствара још већу неажурност катасатрских евиденција и несигурност у праву својине на непокретностима. Држава треба да својим прописима створи услове, да пољопривредници сами крену у укрупњивање поседа, а не да их на то натера закон иако за то немају економску оправданост.

Закон о планирању и изградњи из 2003. године и актуелни Закон о планирању и изградњи дозвољавају легализацију објеката изграђених без грађевинске дозволе и оба дају рок од 6 месеци да странке поднесу захтев за легализацију. Власницима објеката који у датом року не поднесу захтев за легализацију, према одредбама тих закона, донеће се решење о рушењу објеката. У време доношења тих закона, више од 60% објеката у Србији било је нелегално. Држава мора да преиспита последице које производи спровођење донетог закона. Јасно је да би, да се стриктно примењивао Закон из 2003. године, Србија била порушена више него у време највећих ратова. У правно уређеној држави, у новом, актуелном Закону, легализација се не би требала ни помињати, јер је требало да је већ решена по претходном закону. Прошао је рок за легализацију и по новом Закону и остало је још много непријављених објеката. Поставља се питање, какав кредибилитет у свету може имати држава која доноси прописе, за које унапред зна да се неће примењивати, која даје повластице грађанима који крену у легализацију, а немају никаквих повластица лица која у редовном поступку обезбеђују дозволе за градњу. У вези са наведеним, намеће се питање - колико је данашње друшво суштински правно уређеније од ранијег, односно колико су актуелне правне норме боље од старих...."
(Исечак из закључка Дипломског рада, Б. Бошковић)
Легализација - засто је пропала !?
Категорија: Уредјење града
емо
Бесплатну легализацију не дозвољава највиши правни акт
Легализација руши Устав?!
Петак - 24.12.2010

Да би идеја министра Оливера Дулића о бесплатној легализацији противправно саграђених објеката могла бити спроведена, влада би најпре морала да измени постојећи Устав, који не допушта неједнак третман грађана пред закон, сматрају економски аналитичари.

Наиме, саговорници „Ало!“ оцењују да Дулићев предлог дискриминише грађане који су већ платили легализацију, а поготову оне који су од почетка градили поштујући прописе и савесно плаћали грађевинске дозволе и таксе. Милан Ковачевић, саветник за страна улагања, не види ниједну добру страну омогућавања бесплатне легализације, јер сматра да би то директно урушило и овако климав правни систем.
- То није разумно и нема ниједан добар ефекат. Чему онда служи процес легализације, осим да се да велика награда онима који су кршили закон. Тако се свима шаље порука да убудуће никада ништа не плаћају држави - оценио је Ковачевић за „Ало!“. Он упозорава да је држава требало да појефтини или поједностави процес ако су то разлози због којих до сада није била успешна.
- Овако се чини да заговорници бесплатне легализације имају и свој лични интерес за тим. Не треба заборавити да има и државних зграда изграђених нелегално - упозорава Ковачевић, и додаје да би на овакву одлуку владе, ако до ње дође, морао да се изјасни и Уставни суд. Када је реч о повраћају новца онима који су легализацију већ платити, он сматра да ће то пасти на терет свих обвезника који ће због тога плаћати веће порезе.

Мирослав Прокопијевић, директор Центар за слободно тржиште, убеђен је да је реч о политичком маркетингу, без реалних изгледа да се то обистини.
- То је покушај прикупљања политичких поена у ситуацији када владајућа партија нема других, правих резултата. Највећи међу бројним недостацима ове идеје је што ће у том случају бити кажњени они који су поштовали закон и прописе, а они што су се о правила оглушили бити поштеђени - истиче Прокопијевћ, и додаје да чак и ако буду обештећени они који су накнадно легализовали своје објекте, то се неће односити и на оне који су од почетка легално градили.
- У том смислу они ће бити дискриминисани, што је супротно Уставу, који гарантује једнакост људи пред законом - каже Прокопијевић.


Одричу се 360 милиона евра?

Према доступним подацима, грађани су у законском року, до 11. марта ове године, пријавили за легализацију више од 780.000 divљих објеката, од чега је до сада легализовано између 10 и 15 одсто. Узимајући у обзир то да је просечна цена легализације око 600 евра по објекту мањем од 100 квадрата, то значи да би се ради бесплатне легализације око 600.000 преосталих објеката држава одрекла прихода од 360 милиона евра!


„То би био хаос!“

Верко Стевановић, градоначелник Крагујевца, сматра да је Дулићева идеја спорна у многим сегментима.
- То би изазвало потпуни хаос и поручило „зидај шта хоћеш и где хоћеш, све ће ти бити легализовано“. Не знам како би то објаснили онима који су легализацију платили. Мислим да је то исхитрена Дулићева изјава и не верујем да је ту идеју подржала влада - изјавио је за „Ало!“ Стевановић, коме се не свиђа ни предлог да они који су платили легализацију буду обештећени приходом од пореза на имовину.


Дулић: За муку је бесплатно

Министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић кориговао је ранију најаву јучерашњом изјавом да одлука о бесплатној легализацији, ако буде донета, неће подразумевати финансијске попусте или бесплатну легализацију за све власнике објеката пријављених за легализацију.
- Финансијски попуст сигурно неће моћи да добију они који су градили објекте ради привредних активности или да би на њима зарадили, већ они који живе у малим кућама, породичним домаћинствима, који су од муке градили те куће нелегално - рекао је Дулић.
www.alo.rs/vesti/34149/Legalizacija_rusi_Ustav
Легализација - засто је пропала !?
Категорија: Уредјење града
емо
БЛИЦ Четвртак, 23.12.2010.

Дулићево министарство спрема посебан закон
Држава ће вратити новац свима који су платили за легализацију
Иван Јовановић | 23. 12. 2010. - 00:02х | Фото: М. Јанковић | Коментара: 70

Министарство за просторно планирање и заштиту животне средине не само да планира да бесплатно легализује око 600.000 објеката, већ и да рефундира новац онима који су већ легализовали своје објекте. То ће се највероватније решити одбијањем тог износа од пореза на имовину који би грађани морали да плате у наредним годинама, сазнаје “Блиц”. Министар Оливер Дулић би требало да се у јануару наредне године састане са челницима највећих општина, како би се комплетна легализација завршила у 2011.
Ова одлука ће посебно обрадовати грађане Калуђерице, највећег divљег насеља на Балкану

Да би ово имало ваљану правну основу спрема се специјални декрет који ће имати јачину Закона о легализацији.


- Моја идеја је да се промени Закон о планирању и изградњи и да се једним актом прецизира процес бесплатне легализације свих бесправно саграђених објеката у Србији осим оних који не задовољавају основне грађевинске критеријуме. Морамо да уважимо чињеницу да грађани Србије живе изузетно тешко, али и да наша администрација на свим нивоима није у стању да спроведе ефикасну легализацију у кратком року. Такође и проблем катастра знатно успорава цео процес - казао је Дулић.


Процедура ће наводно бити следећа. Попуни се само најобичнији формулар, а локалне самоуправе ће морати да најбржом процедуром да легализују бесправне објекте на својој територији без икакве накнаде.


Рачуница је да се плаћањем пореза на имовину на којој су изграђени објекти прикупи око милијарду евра, што је три пута више од онога што је планирано да се сакупи легализацијом. Грађанима који су легализацију већ платили, држава ће уплаћени износ највероватније одбијати кроз порез на имовину наредних година, сазнаје “Блиц”.


Ова акција ће нарочито обрадовати становнике насеља у којима доминира divља градња, попут Гроцке, Калуђерице и Алтине у Београду.


Незванично сазнајемо да у граду Београду први пут чују за ову идеју. Доскора ништа није говорило да ће држава и размишљати о оваквом потезу јер је и сам градоначелник Београда Драган Ђилас недавно рекао да ће се цео процес легализације обавити по унапред утврђеном редоследу. Колику ће ово уштеду представљати за грађане говори да би легализација неког објекта од 60 квадрата у четвртој у Миријеву, која је четврта београдска зона, коштао око 150.000 до 200.000 динара.


О неопходности оваквог декрета говори и податак да је у неким градовима досадашњи процес легализације ишао веома спора. Тако рецимо, према неким проценама легализација у Нишу овим темпом би трајала бер 50 година, а Београду једва да је обрађено 2.000 од пристиглих скоро 200.000 захтева.


Као разлози за спору легализацију су навођени неажурност локалних самоуправа које су тај процес спроводиле, недостатак политичке воље, као и некомплетна документација коју су грађани подносили. Очекивања су била да се од легализације по најновијем закону прикупи између 300 и 400 милиона евра.Цене по квадрату у И зони
Град - Цена
Рашка 205 евра
Нови Сад 144 евра
Београд 114 евра
Зрењанин 40 евра
Параћин 35 евра
Крагујевац 10 евра
Ниш 6 евра
Крушевац 5,1 евро
Књажевац 4,3 евра
Легализација - засто је пропала !?
Категорија: Уредјење града
емо
WWW.ДАНАС.РС Четвртак, 23. децембар 2010.

Након застоја у издавању грађевинских дозвола, ресорни министар признао да ни легализација не функционише
Идеје Оливера Дулића пропале у пракси
Министарство за просторно планирање намерава да уведе бесплатну легализацију * Бушатлија: Не може се једним законом решити пет области

Аутор: М. Н. Стевановић

Београд - Иако је Закон о планирању и градњи, усвојен крајем прошле године, најављен као системски акт којим ће коначно бити разрешени проблеми власништва над земљиштем, легализације, прибављања грађевинских дозвола, чак и нека од питања којима би требало да се бави још ненаписани закон о реституцији, у пракси се догодило управо супротно. У свим областима на које се односи донео више проблема него што их је било иако је ресорни министар Оливер Дулић упорно понављао да је реч о веома добром акту.

Процес легализације бесправних објеката, после масовног одзива грађана, готово да је заустављен у лавиринтима администрације, грађевинске дозволе се готово и не издају, а у Београду их је за годину и по дана додељено свега неколико. Ни конверзија права коришћења у власништво над земљиштем није прошла боље јер је уредба којом је била прописана накнада за тај посао неславно пропала. Министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић јуче је најавио да решење види у новом закону. Чињеница да су стручњаци и пре усвајања указивали на његову неприменљивиост, у тој изјави је изостављена.

- Када смо доносили Закон о планирању и изградњи имали смо намеру да поједноставимо процедуру легализације, да управни поступак, који се спроводи на локалном нивоу, буде убрзан и да се сви објекти за које је могуће издати дозволе, најзад буду легализовани - изјавио је јуче Дулић у Новом Саду признајући да процес легализације није успео.

Он је нагласио да је незадовољан досадашњим резултатима легализације јер је пропуштена велика шанса за искоришћавфање огромног ресурса, пошто велики број власника некретнина не плаћа порез на имовину. Уз то, Дулића очигледно притиска и обавеза владе да због европских интеграција реши имовинско-правни статус земљишта и објеката. Због тога је ових дана „процурила“ и идеја да се грађанима омогући бесплатна легализација објеката које су пријавили, што је тек изазвало салве негодовање стручњака и економиста. Нови закон сада би могао да створи нове проблеме.

- Устав захтева једнак третман свих грађана, али таквим предлогом у неравноправан положај стављају се они који су радили исправно, који су за све што су зидали прибављали уредне дозволе и плаћали дажбине. Са друге стране, терет улагања у инфраструктуру, ако ослободите плаћања комплетну нелегалну градњу, сваљује се на плећа свих грађана Србије. Ја се слажем да би одређеним социјалним категоријама требало помоћи да легализују своје објекте, али под тим плаштом не би смели да се провуку сви који су зидали без дозвола јер је међу њима много више богатих тајкуна и криминалаца него сиромашних грађана - каже за Данас консултант за инвестиције Махмуд Бушатлија.

Он подсећа да је стручна јавност пре две године, када је о почело да се расправља о Закону о планирању и изградњи, упозоравала да се једним актом не могу решити проблеми у пет области, али је ипак коначним текстом тај пропис обухватио и питања планирања, изградње, грађевинског земљишта, легализације и реституције. Ипак, одредбе којима је то регулисано су уопштене, ни једна област није детаљно обрадила материју па тај акт више личи на законик него на закон, тврди Бушатлија.

- Ми смо у старту скренули пажњу и да ће тако површан акт зауставити градњу у целој земљи, а то се и догодило. Један од основних проблема је и то што не постоје рокови и санкције за локалне самоуправе које не доносе планска документа, а без тих аката није могуће ни легализовати објекат нити издати грађевинску дозволу. Такође, без закона о градском и грађевинском земљишту, не могу се регулисати питања власништва над земљиштем - истиче наш саговорник.

Бушатлија подсећа и да је за примену тако оскудног документа било потребно да се изради још око 60 до 70 подзаконских аката, али донето је свега пет-шест и то оних којима је требало да се сачува „мир у кући“. Испоставило се да и они нису срећно изабрани, па су тако „спонзори“ игнорисали уредбу о конверзији земљишта. Реч је парцелама над којима су нови власници стекли право коришћења у приватизацији. Они су тада платили за капитал фирме, а не и за земљиште, али им је Дулићевим законом омогућено да га уз надокнаду конвертују у власништво.


Пропаст после шест месеци

- Власницима фирми је и ниска цена била неприхватљива, тако да је уредба о конверзији под притиском повучена. Коначно, и читав Закон је већ шест месеци после усвајања требало повући јер је било јасно да је неприменљив. Била би мања штета него сада, када се већ све искомпликовало. Али, да то мора да се учини јасно је, јер такав правни оквир у грађевинарству постаје озбиљна брана даљем развоју државе - каже Бушатлија и закључује да ће коначну одлуку о томе, највероватније донети неки пропагандни тим који ће процењивати одјек одлуке у јавности, уместо да, поучени овим искуством, консултују стручњаке за ту област.
Легализација - засто је пропала !?
Категорија: Уредјење града
емо
БЕОГРАД, 21. децембар 2010, (Њуз) – Унија државних институција Србије најавила је од Нове године драстично повећање висине мита у својим експозитурама широм Србије.

Како објашњава Ненад Јездић, председник уније, на овај потез су се одлучили због још увек актуелне економске кризе, али пре свега зато што постојеће висине мита нису мењане у последњих шест година.

- Стање у државним инстируцијама је забрињавајуће. Просечан радник у државној фирми практично је постао осуђен да живи само од своје плате, а сви знамо да је то немогуће – рекао је Јездић за Њуз.

Како сазнајемо, према новом тарифном систему од Нове године највећа поскупљења биће забележена у просвети. Тако ће за оцену више у средњој школи родитељи од сада морати да издвоје 250 уместо досадашњих 100 еура.
На факултетима ће тарифе скочити у зависности од врсте плаћања. Уколико се плаћа новцем, испити ће коштати преко 1000 еура уместо досадашњих 300-600.

Уколико се студенткиње одлуче за плаћање испита у натури у професоровом кабинету, од сада ће морати да поведу са собом бар још једну другарицу.

Ништа боља ситуација није ни у здравству. За обичан пријем преко реда у државној болници, уместо досадашње кесице Ц кафе од 200 грама, пацијенти ће морати да издвоје кутију Несцафе Голд Премиум.

За издавање лажних здравствених оправдања, уместо традиционалне чоколаде „Најлепше Жеље“, сада ће бити потребна Милка од 300 грама са целим лешницима или пуњена јогуртом од јагоде.

Од свих државних институција, једино у МУП-у Србије, бар до даљњег, неће бити ових поскупљења. Наш саговорник из МУП-а рекао је да су за сада тамо задовољни приходима од мита полицајаца, јер им је нови закон о саобраћају омогућио да имају много више простора и прилике за прикупљање истог.

Наведена повишења тарифа ступиће на снагу од 1. јануара, а Влада Србије поручила је грађанима да до Нове године пожуре и заврше све послове које имају по старим ценама.

Преузето са www.njuz.net
Најављено поскупљење мита у држ. институцијама
Категорија: Остало
емо
Уторак 28.12.2010.године са поцетком у 17,00 цасова у спортској хали у Ариљу поново це се окупити играци КЛИК-а из 80-тих и 90-тих да година да одиграју једну утакмицу како би све подсетили на оно сто је било. Додјите да се подсетите на Аца,Јанкера,Перија,Пека,Куза,Мазала,Лимуна,Целију,Дзига,Дудза,Зоца,Дјока,Каља,МиланаСмиљаница,Драгана итд...
косаркаска утакмица ветерана КК Клик.
Категорија: Спорт
Општина Ариље.  © 2005 - 2018