Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Буџет 2016. година
Општина Ариље - Буџет

Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
-Одељење за привреду и финансије-
01 број 400-110/2015
31.07.2015. године
А Р И Љ Е


СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ПРЕДМЕТ: Упутство за припрему буџета општине Ариље за 2016. годину

 

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13 и 142/14 ) као и Фискалном стратегијом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, достављамо свим корисницима буџета општине Ариље, Упутство за припрему буџета општине Ариље за 2016. годину.

На основу овог Упутства, дужни сте да сачините захтеве за наредну буџетску годину.

Оверене и потписане захтеве за буџетским средствима за 2016. са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, директни и индиректни корисници буџетских средстава достављају Одељењу за привреду и финансије до 1. септембра 2015. године.

Упутство за припрему буџета општине Ариље за 2016. са пројекцијама за 2017. и 2018. годину са пратећим обрасцима, можете преузети са званичне интернет презентације општине Ариље www.arilje.org.rs (испод овог текста)

Контакт особа за сва додатна објашњења је Љиљана Димитријевић, самостални стручни сарадник на пословима буџета, телефон 031-893-426.


С поштовањем,

Руководилац Одељења
Слава Ћирјаковић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018