Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Буџет Скупштина донела буџет за 2013. годину
Скупштина донела буџет за 2013. годину Штампа Ел. пошта

СедницаНа седници Скупштине општине која је одржана 29. децембра, усвојен је буџет општине за 2013. годину у износу од 456.470.000,00 динара, од чеga су буџетски приходи 399.846.000,00 динара, а приход буџетских корисника 56.624.000,00 динара.

За буџет је гласало 30 одборника, два су била против и један уздржан, док је већина других одлука усвојена једногласно..
На Дневном реду је било 28.тачака о чему ће бити опширнији извештај после новогодишњих празника.

Skupština donela budžet za narednu godinu
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину
Скупштина донела буџет за наредну годину

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са 4. седнице Скупштине општине Ариље.
 2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље.
 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине општине Ариље.
 4. Предлог Одлуке о буџету општине Ариље за 2013. годину.
 5. Давање сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ за 2013. годину.
 6. Давање сагласности на План зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама Општине Ариље за 2013 годину.
 7. Давање сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2012. годину.
 8. Давање сагласности на План и програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице за 2013. годину.
 9. Утврђивање предлоga Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуga.
 10. Утврђивање предлоga Локалног плана акције за унапређење положаја Рома на територији Општине Ариље.
 11. Предлог Одлуке о платама функционера Општине Ариље и накнадама за вршење функције одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела Општине Ариље.
 12. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана Општине Ариље.
 13. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље за 2013. годину.
 14. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке орgaнизације Ариље.
 15. Извештај о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2012/2013. годину.
 16. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора ЈКП „Зелен“ Ариље.
 17. Предлог Решења о измени и допуни Решења о разрешењу и избору Комисије за очување животне средине.
 18. Предлог Решења о допуни Решења о разрешењу и избору Комисије за представке и притужбе.
 19. Предлог Решења о образовању Комисије за становништво, породицу и децу.
 20. Предлог Решења о измени и допуни Решења о разрешењу и избору Комисије за равноправност полова.
 21. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Комисије за безбедност.
 22. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Комисије за одлучивање о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите.
 23. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Комисије за расподелу средстава солидарности.
 24. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Комисије за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима.
 25. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Савета за младе.
 26. Предлог Решења о допуни Решења о разрешењу и избору Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе.
 27. Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и избору Савета за пољопривреду.
 28. Одборничка  питања и предлози.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018