Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Јавни увиди
Рани јавни увид за регионално пречишћавање отпадних вода 2022.
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 01 септембар 2022 12:59

Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава:

Рани јавни увид поводом израде ППППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожеga, Ужице и Ариље.

Увид можете остварити овде:

1. Оглас

2. Текстуални део

3. Графички део

 

 
Јавна презентација урбанистичког пројекта - Симовић Жарко
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  петак, 01 јул 2022 10:25

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Услужног центра, у периоду од 08.07.2022. г. до 14.07.2022. г.

 

 
Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  уторак, 10 август 2021 10:29

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Миросаљци" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Опширније...
 
Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 09 август 2021 09:41

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Градина" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Опширније...
 
Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 09 април 2012 13:33

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта ("Службени гласник РС" бр. 43/10)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР. 382 КО БОГОЈЕВИЋИ

Опширније...
 
Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 06 фебруар 2012 23:07

Република Србија - Републучка агенција за просторно планирање, оглашава ЈАВНИ УВИД у нацрт Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног окруga и Извештај о стратешкој процени утицаја регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног окруga на животну средину.

Опширније...
 
ПДР Центар 1 и Рекс Транс
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  уторак, 28 јун 2011 06:54

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да општинска Управа општине Ариље ставља на

Ј А В Н И    У В И Д

у нацрте планова детаљне регулације

"Центар 1" у Ариљу и
"Рекс Транс" у Ариљу

Опширније...
 
Јавна презентација УП Шаптовић
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  среда, 15 јун 2011 11:34

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље орgaнизује

Јавну презентацију

урбанистичког пројекта за кат.парцелу
бр. 35/3 ко ариље
(инвеститор Шаптовић Чедомир)

Опширније...
 
Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао: администратор ,  уторак, 05 април 2011 13:42

Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У

ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана у периоду од 04. априла до 04. маја 2011.г. у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу, у времену од 8 до 14 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу" и Општинске управе општине Ариље.

Опширније...
 
Јавни увид у нацрт Просторног плана
Јавни увиди - Јавни увиди

Средњи грб Ариља

Општинска управа општине Ариље, излаже на ЈАВНИ УВИД Нацрт Просторног плана општине Ариље и Стратешку процену утицаја Плана на животну средину. Јавни увид се може обавити у просторијама Услужног центра општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, сваког радног дана почев од 2.03.2011. до 31.03.2011. године, у периоду од 8 - 14 часова.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 2
Општина Ариље.  © 2005 - 2018