Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао/ла: администратор ,  уторак, 05 април 2011 13:42

Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У

ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана у периоду од 04. априла до 04. маја 2011.г. у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу, у времену од 8 до 14 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу" и Општинске управе општине Ариље.

План детаљне регулације "ПЕСАК ПЕТРОЛ" у Ариљу обухвата кп.бр. 1295/8 КО Ариље (која је предвиђена за изградњу пумпе за моторна горива) и део пута 22. август (укључно-искључне траке).

Током јавног увида сва заинтересована лица и орgaнизације имају право да разгледају план, прегледају изложену документацију и ставе примедбу на исти. Примедбе на изложени план давати искључиво у писаној форми на за то припремљеним обрасцима који се могу узети на месту увида и у служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници Општинског услужног центра, општинске управе Ариље до окончања јавног увида, закључно са 04.05.2011. до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

У току трајања јавног увида, дана 14.04.2011. одржаће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта ПДР "ПЕСАК ПЕТРОЛ" у Ариљу, са почетком у 18 часова, у Сали Скупштине општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Ариље на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се у четвртак 12.05.2011. у Сали Скупштине општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са почетком у 1200 часова. Заинтересована лица могу тада своје писмене примедбе образложити пред комисијом (за образлаgaње свог става пред Комисијом за планове пријављују се путем обрасца писмене примедбе).

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и орgaнизација месне заједнице са подручја обухваћеног овим урбанистичким планом да остваре увид у изложени план и узму учешћа у јавној расправи како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

Преузмите:

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ


Новији чланци:
  • 09/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт пл…
">Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
  • 09/04/2012 - ">Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
  • 06/02/2012 - Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
  • 28/06/2011 - ">ПДР Центар 1 и Рекс Транс
  • 15/06/2011 - Јавна презентација УП Шаптовић

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018