Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди ПДР Центар 1 и Рекс Транс
ПДР Центар 1 и Рекс Транс
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао/ла: администратор ,  уторак, 28 јун 2011 06:54

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да општинска Управа општине Ариље ставља на

Ј А В Н И    У В И Д

у нацрте планова детаљне регулације

"Центар 1" у Ариљу и
"Рекс Транс" у Ариљу

Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 28. јуна до 29. августа 2011.г. у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу, у времену од 8 до 14 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу" и Општинске управе општине Ариље.

План детаљне регулације "ЦЕНТАР 1" у Ариљу обухвата градски блок оивичен улицама Светог Ахилија, Милоша Глишића, Војводе Мишића и Иве Лоле Рибара.

План детаљне регулације "РЕКС ТРАНС" у Ариљу обухвата кат. парцеле бр. 731/2, 732/6, 732/7, 730/1 и делове. кат. парцела бр. 721/1 КО Ариље (улица 22. августа, Државни пут првог реда 21.1 Пожеga- Ариље) и 252/1 КО Ариље (део водотока реке Рзав).

Сва заинтересована лица могу извршити увид у изложени нацрт Плана детаљне регулације "ЦЕНТАР 1" у Ариљу и Плана детаљне регулације "РЕКС ТРАНС" у Ариљу, као и пратећу документацију, ставити примедбе и дати сугестије на исте. Примедбе на нацрте изложених планова давати искључиво у писаној форми на за то припремљеним обрасцима који се могу узети на месту увида и у служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници Општинског услужног центра, општинске управе Ариље до окончања јавног увида, закључно са 29.08.2011 до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

У току трајања јавног увида, дана 07.07.2011.г. одржаће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта ПДР "РЕКС ТРАНС" у Ариљу са почетком у 18 часова, док ће се 14.07.2011.г. одржати ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта ПДР "ЦЕНТАР 1" у Ариљу, са почетком у 18 часова. Јавне презентације нацрта оба ПДРа ће се одржати у Сали Скупштине општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Ариље на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се у четвртак 08.09.2011. у Сали Скупштине општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са почетком у 1200 часова. Заинтересована лица могу тада своје писмене примедбе образложити пред комисијом (за образлаgaње свог става пред Комисијом за планове пријављују се путем обрасца писмене примедбе).

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и орgaнизација месне заједнице са подручја обухваћеног овим урбанистичким планом да остваре увид у изложени план и узму учешћа у јавној расправи како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Графичке прилоге (у дwф формату) можете прегледати уз помоћ бесплатног програма Аутодеск Десигн Ревиеw који можете преузети са следеће адресе:
http://уса.аутодеск.цом/адск/сервлет/пц/index?ситеИД=123112&ид=12423405

Преузмите формулар примедбе на нацрт плана детаљне регулације Центар 1 и Рекс Транс:

Преузмите - ПДР Центар 1:

Преузмите - ПДР Рекс Транс:


Новији чланци:
">Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
 • 09/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт пл…
 • ">Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
 • 09/04/2012 - ">Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
 • 06/02/2012 - Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
 • Старији чланци:
  • 15/06/2011 - Јавна презентација УП Шаптовић
  • 05/04/2011 - Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана…
  ">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
 • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана
 • 26/10/2010 - ">Оглас - ПДР Градски трг
 • 24/07/2010 - Рзав - одржана Јавна расправа

 •  
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018