Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 06 фебруар 2012 23:07

Република Србија - Републучка агенција за просторно планирање, оглашава ЈАВНИ УВИД у нацрт Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног окруga и Извештај о стратешкој процени утицаја регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног окруga на животну средину.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину, обухватају подручје на деловима територија градова: Ужица и Чачка и општина: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожеga, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.

Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 6. Фебруара до 6. Марта 2012. године.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9ºº до 14ºº часова у зградама скупштина градова Ужица и Чачка и скупштина општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожеga, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 24. фебруара 2012. године са почетком у 12,00 часова у великој сали Градске куће у Ужицу, улица Димитрија Туцовића бр. 52.

Физичка и правана лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи, у току трајања јавног увида, закључно са 6. мартом 2012. године. Изузетно, правна лица која послују ван подручја обухваћеног Нацртом просторног плана, примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити директно Републичкој агенцији за просторно планирање, 11000 Београд, Краља Милутина 10а.

Јавна седница комисије за јавни увид коју формира Републичка агенција за просторно планирање на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 21. марта у 12,00 часова у великој сали Градске куће у Ужицу, улица Димитрија Туцовића бр. 52.

Јавној седници ће присустовати представници обрађивача Института за архитектуру и урбанизам Србије и Југословенски институт за урбанизам и становање-Југинус и представници скупштина градова Ужица и Чачка, скупштина општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожеga, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајтеина, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица коју су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи тај став.

Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће достављен граду Ужицу и Чачку, скупштини општине Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожеga, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја.

Преузмите:

 1. Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga – текстуални део
 2. Прегледна карта подручја плана
 3. Реферална карта 1 – Намена простора
 4. Реферална карта 2 – Мрежа насеља и инфраструктурни системи
 5. Реферална карта 3 – Туризам и заштита простора
 6. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину – текстуални део
 7. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину – графички прилог

Новији чланци:
">Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
 • 09/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт пл…
 • ">Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
 • 09/04/2012 - ">Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
 • Старији чланци:
  • 28/06/2011 - ">ПДР Центар 1 и Рекс Транс
  • 15/06/2011 - Јавна презентација УП Шаптовић
  • 05/04/2011 - Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана…
  ">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
 • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана
 • 26/10/2010 - ">Оглас - ПДР Градски трг

 •  
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018