Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 09 април 2012 13:33

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта ("Службени гласник РС" бр. 43/10)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР. 382 КО БОГОЈЕВИЋИ

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу од 5. до 11. априла 2012.г. сваког радног дана од 8 до 14 часова.
 2. Урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу бр. 382 КО Богојевићи са планираном наменом за станицу за снабдевање горивом возила на моторни погон, са пратећим објектима - технички преглед возила и пословни простор са угоститељским садржајем.
 3. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за изградњу, пројектовање и промет објеката у грађевинарству "РАСПРОЈЕКТ" из Београда.
 4. У току одржавања јавне презентације службе за урбанизам Општинске управе општине Ариље и ЈП Дирекција за изградњу Ариље даваће сва обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта и сва релевантна обавештења о садржају јавне презентације.
 5. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Опшинској управи општине Ариље, ул. Светог Ахилија 53, најкасније до 11. априла 2012.г. (закључно са тим даном).

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и орgaнизација да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Преузмите:


Новији чланци:
">Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
 • 09/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт пл…
 • ">Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
  Старији чланци:
  ">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
 • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана

 •  
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018