Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Општинска управа
Јавна презентација УП Шаптовић Штампа Ел. пошта

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље орgaнизује

Јавну презентацију

урбанистичког пројекта за кат.парцелу
бр. 35/3 ко ариље
(инвеститор Шаптовић Чедомир)

Јавна презентација ће трајати у периоду од 15. јуна до 21. јуна 2011.г. Урбанистички пројекат се може видети сваког радног дана у периоду у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу, у времену од 8 до 14 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручна служба ЈП "Дирекција за изградњу" која је уједно и обађивач урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу бр. 35/3 КО Ариље са планираном наменом пословног простора, инвеститора Шаптовића Чедомира.

Током јавне презентације сва заинтересована лица и орgaнизације имају право да разгледају урбанистички пројекат, прегледају изложену документацију и ставе сугестије и примедбе на исти. Сугестије и примедбе на изложени урбанистички пројекат давати искључиво у писаној форми на за то припремљеним обрасцима који се могу узети на месту увида и у Служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници Општинског услужног центра, општинске управе Ариље до окончања јавне презентације, закључно са 21.06.2011. до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и орgaнизација да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

Преузмите:

  1. Урбанистицки пројекат (пдф)
  2. Образац за сугестију/примедбу (пдф)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ


Старији чланци:
  • 05/04/2011 - Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана…
">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
  • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана
  • 26/10/2010 - ">Оглас - ПДР Градски трг

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018