Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Партнери Регионална развојна агенција Златибор д.о.о
Регионална развојна агенција Златибор д.о.о
Партнери - Партнери

Регионална развојна агенција Златибор

Као резултат идентификованих потреба општина Златиборске области, са циљем да се успостави институција која ће дугорочно бити носилац социо-економског развоја ове територије, 22. фебруара 2008. године настала је Регионална развојна агенција Златибор (www.rrazlatibor.co.rs), трансформацијом Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа "Златибор".

Регионална привредна комора Ужице, Опште удружење предузетника града Ужица, Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Алпха Банк а.д. Београд, град Ужице, општине: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожеga, Прибој, Пријепоље и Чајетина основачи су институције јавно-приватног партнерства која својим радом покрива терирорију ЗО, укупне површине 6.141 км2, на којој живи 313 396 становника (по попису из 2002. године).

Наша улоga, мисија и циљеви

Свој рад усмеравамо ка подстицању развоја процеса регионалног развоја у сврху смањења економских и социјалних разлика, како унутар саме Златиборске области, тако и између ње и других региона у Србији и стварању окружења повољног за живот, рад и пословање. Наша мисија је управо у складу са тим стремљењима - допринос одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборске области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице.

Своју улогу испуњавамо кроз пружање подршке јавном сектору у процесима стратешког планирања, подизања капацитета људских ресурса и привлачења инвестиција, као и подршком МСПП сектору програмима подизања конкурентности и иновативности, подстицањем кластерског удруживања, менторингом и орgaнизовањем обука за почетнике у бизнису.

Даљи рад усмерићемо на заговарања интереса и промоције Златиборске области, јачању партнерских односа са свим релевантним актерима у процесима развоја на националном, регионалном и локалном нивоу, интензивирању сарадње са јавним и пословним сектором, као и пружању подршке цивилном сектору, а све у циљу подизања апсорбционих капацитета територије коју покривамо.

Ми смо отворена и креативна орgaнизација, заснована на знању, која континуирано охрабрује чланове свог тима да преузимају одговорност, препознају неуспех и из њеga уче. Оваквим приступом тежимо да учврстимо своју позицију регионалне институције која се бави имплементацијом политика регионалног развоја и приближавању ЕУ и уз сарадњу и координацију деловања јавног, пословног и цивилног сектора тежимо унапређивању степена развоја Златиборске области у целини.

Ми и Ариље у претходних 8 година

 • Партнерски смо учествовали у реализацији пројекта "Оснивање иновационог центра за пољопривреду општине Ариље", финансираног од стране Европске уније у износу од близу 150.000 €, са циљем унапређења пољопривредне производње применом научно заснованог приступа бављења пољопривредом. Резултати Пројекта су: установљен иновациони центар за пољопривреду у општини Ариље, омогућено повезивање пољопривредних произвођача са територије општине Ариље и Пољопривредног факултета и Института за воћарство из Чачка. Пружали смо подршку и у писању пројектног предлоga.
 • Пружали смо консултантско-менторску подршку своме оснивачу - општини Ариље у припреми пројеката за конкурисање за различита донаторска средства:
  • У оквиру Програма Србија-Босна и Херцеговина 2009. пружали смо подршку у припреми пројекта "Малина преко границе" са којим је општина Ариље конкурисала заједно са општинама Соколац и Источни стари град из Републике Српске. Вредност пројекта је близу 375.000 € од чеga је износ донације близу 315.000 €. Реализација овог пројекта увелико траје.
  • У оквиру Пројекта Еxцханге 3, пружали смо подршку у припреми пројекта "Туризам - нова шанса за сарадњу и развој" са којим је општина Ариље конкурисала заједно са општинама Чајетина и Мајданпек. Вредност пројекта је близу 205.000 €. Пројекат је већ стартовао са реализацијом планираних активности.
 • Партнерски учествујемо у реализацији пројекта "Ариљска малина", у оквиру РДЕПР 2 програма, који финансира Европска унија у износу од близу 806.000 €, са циљем повећања конкурентности малих и средњих предузећа активних у производњи и преради малине у западној Србији. Резултати које треба постићи током трајања Пројекта су: 200 пољопривредника у региону Ариљске малине сертификовано у складу са ГЛОБАЛГ.А.П standardом, установљен механизам за мониторинг и контролу производње хране безбедне за потрошаче (ГЛОБАЛГ.А.П. standard предвиђа обавезну анализу воде, земљишта и воћа) и успостављање комерцијалних веза за тржишта свежег воћа у 5 земаља. Активно смо учествовали у процесу идентификације и даље разраде пројектне идеје.
 • Партнерски радимо на изради Стратегије социо-економског развоја ЗО 2011-2015. Представници општине Ариље су узели активно учешће у 2-годишњем процесу израде регионалног стратешког документа Златиборске области, чију је координацију водила РРА Залтибор. Реч је о првом стратешком документу који се бави развојем Златиборске области, а у његовом креирању су учешће узели и представници јавног, приватног и цивилног сектора општине Ариље. Посебан допринос пружили су у секторској анализи руралног развоја, с обзиром на експертизу коју поседују у овој области и немерљивим искуством када је реч о овом сегменту развоја Златиборске области.
 • Представници општине Ариље учествују у свим активностима које орgaнизујемо. Почев од различитих едукација на територији Области (семинари, обуке, тренинзи...), до најразличитијих доgaђаја (сајмови, конференције, округли столови...). Представници општине Ариље су активни и незаменљиви учесници ових скупова, на тај начин потврђујући устаљени став о њима као вредним људима, предузимљивог духа, спремним за иновације и унапређења. На овај начин у значајној мери помажу и олакшавају напоре, које улажемо у креирање и спровођење политка регионалног развоја Златиборске области.
 • Кроз свој рад пружамо подршку и подстичемо развој МСПП сектора Златиборске области, једног од кључних стубова економског развоја. Ариље, као општина у којој је изразито присутан предузетнички дух и активизам у овој области, даје пример добре праксе развоја малих и средњих предузећа и предузетника. Представници ове Општине узимају активно учешће у програмима које реализујемо, усмереним на подстицање развоја поменутог сектора:
  • У сарадњи са Канцеларијом за ЛЕР општине Ариље, од 2007. године орgaнизујемо обуке за почетнике у бизнису. У претходном периоду више од 130 потенцијалних предузетника успешно је завршило ову обуку и тако стекло неопходна знања и вештине за започињање и развој бизниса у почетној фази пословања. Циљ ових обуке је подизање нивоа предузетничких знања, вештина и предузетничке културе чиме се отвара могућност формирања нових привредних субјеката, подизање конкурентности у МСПП сектору, што води до смањење незапослености кроз самозапошљавање и отварања нових радних места.
  • Већ пет година, као чланица републичке мреже Националне агенције за регионални развој, пружамо техничку подршку Фонду за развој РС у спровођењу Програма за кредитирање почетника у бизнису путем "старт-уп" кредитне линије на територији Златиборске области. Овај вид финансијске помоћи веома је актуелан код потенцијалних предузетника који започињу сопствени посао. У протекле две године, на територији општине Ариље, предато је 13 захтева, а одобрено 5.
  • Од 2008. године имплементирамо Програм подршке развоју конкурентности и иновативности МСПП на територији Златиборске области чији је циљ снажнији МСПП сектор који подиже конкурентност привреде и животни standard у Републици Србији приближава Европској Унији. Током 2010. године у Ариље су привучена новчана средства у вредности од 5.500.000,00 динара.
 • Кроз наш велики програм Развој приватног сектора у Југозападној Србији (ПСД), који финансира Влада Швајцарске, Ариље је обухваћено свим активностима које спроводимо. Општи циљ пројекта је смањење сиромаштва и унапређење економског положаја свих актера у ланцу вредности МСП-а, стварањем могућности за отварање нових радних места/очување постојећих, системом вишефазних интервенција подршке развоју и расту МСП сектора. Одабрана су три сектора: туризам, прерада воћа и прерада меса и млека, јер сва три имају значајну улогу генератора прихода и запослености у округу.
 • Сектор воћарства: Спровели смо истраживање стања сектора воћарства у Златиборском округу који је међу 5 општина обухватио и Ариље. Као резултат тог истраживања издата је публикација "Извештај о стању воћарства у Златиборском округу" која представља анализу проблема заступљених у овом сектору, узрока који су до њих довели, а на основу којих су дефинисане кључне области интервенције чијом реализацијом, се по нашем мишљењу, може унапредити воћарство у циљаним општинама.

  Резултати истраживања и планиране активности у наредном периоду презентовани, су на првом Саветодавном одбору за сектор воћарства одржаном у Ариљу, на коме су присутвовали представници циљаних општина и приватног сектора. На састанку смо добили позитивне критике од учесника у погледу избора сектора, избора воћних врста, предложених области интервенције за унапређење воћарства.

  Након првог Саветодавног одбора одржан је први радни састанак у Ариљу, са темом "Стање и могућности развоја сектора воћарства" на коме су присуствовали представници произвођача, прерађивача, купаца и представника саветодавних служби на коме су разматрани проблеми са којима се суочава сектор воћарстава, предложене области интервенције и могућности за унапређење сектора воћарстава. У фебруару ове године уследио је и други радни састанак на тему "Повећање продуктивности и квалитета производње воћа у Златиборском округу", на ком су договорени наредни кораци у циљу проналажења заједничких праваца и конкретних решења чијом би се реализацијом унапредила конкурентност воћарства и постигло његово боље позиционирање на тржишту.
 • Сектор туризма: На основу детаљног истраживања тржишта урадили смо "Студију о стању у индустрији туризма у Златиборском округу" која представља кључне изазове туризма, као и активности које ће, у наредне две и по године, ПСД пројекат имплементирати. Дефинисали смо области интервенције: промоција, рурални туризам, координација и људски ресурси.

  У оквиру активности увођења функције истраживања и развоја у регионалну и локалне туристичке орgaнизације, орgaнизовали смо тренинге за представнике туристичких орgaнизација са темама: "Увод у маркетинг истраживања и дизајн упитника" и "Статистичка обрада података".

  У партнерству са туристичким орgaнизацијама спровели смо анкетирање посетилаца штанда регије Западна Србија на 32. Међународном сајму туризма у Београду и 43. Међународном сајму туризма у Новом Саду.

  Током летње сезоне анgaжовали смо агенцију Ипсос Стратегиц Маркетинг из Београда за прво свеобухватно истраживање међу туристима у Златиборском округу, чији је извештај, поред тоga што садржи боgaтство информација, база за сва будућа истраживања. Након ових истраживања, орgaнизовали смо презентацију резултата којој је присуствовало преко педесет представника туристичких орgaнизација, туристичких агенција, хотелијера, домаћинстава која се баве сеоским туризмом, образовних институција, локалних самоуправа, невладиног сектора и медија. Током пленарне дискусије учесници су одабрали туризам базиран на активностима као приоритетни туристички производ за који је у оквиру ПСД програма, у партнерству са кључним заинтересованим странама, започета израда оперативног плана промоције.

  Након што су туристичке орgaнизације урадиле инвентар актуелних активности и пратећих садржаја на територији коју покривају, за сваки производ је урађена анализа која се састоји из: карактеристике тражње за производом, развојне шансе и облика производа у западној Србији, , потребних елемената производа, географских тржишта и сегмената туриста. Професор Економског факултета из Београда Бојан Зечевић и његов стручни тим су, у сарадњи са учесницима, идентификовали правац за даље развијање оперативног плана туризма базираног на активностима.

  Са циљем интегрисане промоције регије Западна Србија, у партнерству са туристичким орgaнизацијама, креирали смо брошуру "Водич кроз западну Србију", намењену страним и домаћим туроператерима и потенцијалним домаћим и страним гостима.

  У партнерству са Туристичком орgaнизацијом Регије Западна Србија, локалним туристичким орgaнизацијама и агенцијама и националном туристичком агенцијом "ПанаЦомп" из Новог Сада, орgaнизовали смо четвородневни Промо викенд за домаће и стране туроператере и новинаре. Шеснаест новинара и туроператера из земље и иностранства су, у пратњи локалних туроператера и представника туристичких орgaнизација, посетили јединствене туристичке потенцијале западне Србије и упознали се са производима и животом становника овог краја. Туру су завршили у Ариљу, посетом цркви Св. Ахилија, Старе школе и упознавањем са историјом "Града малине".

  У оквиру ПСД програма, кофинансирали смо пројекат "Унапређење туристичке понуде у руралним подручјима кроз постављање туристичке сигнализације и маркетиншко промотивне активности регије Западна Србија".

  У припреми је Интерактивна презентација туристичких потенцијала и производа туристичке регије Западна Србија. Интерактивна презентација подразумева: представљање свих туристичких потенцијала и производа на интерактивној 3Д мапи, виртуелне презентације понуде и интеграцију додатних мултимедијалних садржаја (видео, фотографије, аудио).

  Као подршка сајамској промоцији туристичке регије Западна Србија, орgaнизовали смо сајамски наступ на међународном сајму туризма Вакантиебеурс у Утрехту и подржали наступ на сајмовима Холидаy Фаир у Бриселу и 33. Међународном сајму туризма у Београду, који представљају идеална места за промоцију нових туристичких производа, као и промоцију производа који карактеришу овај крај.

  ПСД пројекат реализује активности на унапређењу знања и вештина пружалаца услуga у руралном туризму, које су усмерене на примере добре праксе и интерактивну едукацију. Прва у низу активности је било упознавање активних удружења са примерима добре праксе у Србији. Дефинисан је пословни модел сарадње приватног сектора у руралном туризму - мрежа излета у Златибосрком округу.

  Подржали смо израду првог рецептивног каталоga регионалног карактера "Посетите западну Србију", коју је креирала туристичка агенција "Амиго травел" из Ужица. Ариље је незаобилазна дестинација у 4 програма регионалне туристичке понуде западне Србије.

Новији чланци:
 • 09/11/2022 - Народна библиотека "Добрило Ненадић" је једина установа културе у општини Ариље. Установа обавља делатност под пуним називом: Народна библиотека „Добрило Ненадић“. Седиште установе је у Ариљу, улица Светог Ахилија број 23. Народна библиотека „Добр…
">Народна библиотека "Добрило Ненадић"

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018