Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/projekti-u-realizaciji/1169-uredjenje-poljskih-atarskih-puteva-2013-/lokalna-samouprava/projekti/projekti-u-realizaciji<<<

Уређење пољских (атарских) путева 2013 Штампа

Опис пројекта: Пројекат обухвата уређење 5,6 км сеоских путева на подручју општине Ариље у циљу бољег приступа пољопривредном земљишту.

Циљеви пројекта: Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљ пројекта је:

Унапређени приступа пољопривредном земљишту кроз уређење 5,6 км атарских путева

Резултати и активности пројекта: Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова.

У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом, за извођење радова. Након прикупљања понуда, чланови Комисије ће одабрати најповољнију понуду за извођење радова.

Извођење радова на унапређењу атарских путева

Пројекат предвиђа уређење атарских путева у месним заједницама Трешњевица (Жировањ); Висока (Збориште – Стаменића брдо); Вране.

Носилац пројекта: Општина Ариље

Вредност пројекта: 4.537.133,00 динара

Донатор МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште

Износ донације: 2.540.794,48 динара

Трајање пројекта: август 2013 – децембар 2013