Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Пројекти у реализацији Израда Студије изводљивости за наводњавање пољопривредног земљишта у долини Моравице
Израда Студије изводљивости за наводњавање пољопривредног земљишта у долини Моравице
У реализацији

Опис пројекта: Пројекат обухвата израду Студије изводљивости, којим ће се испитати могућности за изградњу система за наводњавање пољопривредног земљишта на подручју села Трешњевица, Миросаљци, Драгојевац, Ступчевићи, Латвица и Богојевићи до коте од 500 м.н.в..

Циљеви пројекта: Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљ пројекта је:Израдјена Студија изводљивости.

Резултати и активности пројекта: Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова.У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом, за одабир обрађивача студије.

  • Израда Студије
  • Јавна расправа

Носилац пројекта: Општина Ариље

Вредност пројекта: 2.280.000,00 динара

Донатор МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште

Износ донације: 1.425.000,00 динара

 

Трајање пројекта: август 2013 – децембар 2013

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018