Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/126-izrada-prostornog-plana-opstine-arilje/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Израда Просторног плана општине Ариље Штампа

Циљ пројекта је остваривање концепта одрживог просторног развоја, кроз дефинисање правила заштите, уређења и коришћења природних и створених ресурса, затим кроз дефинисање праваца просторног развоја, уређења и грађења за подручје општине Ариље. Механизми за достизање укупног циља се препознају у изради и примени Просторног плана општине Ариље.

Корисници пројекта су грађани општине Ариље, потенцијални инвеститори и запослени у општинској управи и јавним предузећима.

  • Период реализације: март 2006 – децембар 2007
  • ИД број: 4111
  • Вредност: 37.500 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм