Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/127-uspostavljanje-usluznog-centra-opstine-arilje/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Успостављање услужног центра општине Ариље Штампа

Општина Ариље, овим пројектом намерава да знатно подигне ниво услуга које пружа својим грађанима. У оквиру пројекта планирана је изградња објекта за потребе услужног и пројектног центра, као и адаптација и модернизација сале СО-е која ће служити за састанке и презентације свих Удружења на подручју наше Општине.

  • Период реализације: јануар 2007 – септембар 2007
  • ИД број: 5331/2
  • Вредност: 175.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм