Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Рационализација потрошње загревања админ. центра Штампа Ел. пошта

Циљ пројекта је стварање услова за прелазак на природни гас као енергент за загревање зграда општинског Административног центра и рационализација потрошње енергије за загревање службених просторија. Реализација пројекта подразумева предузимање следећих корака:

 1. Завршетак техничке документације – Изграда Главног термо-техничког појекта,
 2. За приступање радовима потребно је претходно прибавити противпожарне дозволе и сагласности. Пошто се ради о постављању унутрашњих инсталација, није потребно издавање посебне грађевинске дозволе, осим дозволе за прекопавање улице ради постављања топловода,
 3. Избор извођача мора бити извршен у отвореном поступку јавне набавке, на начин регулисан Законом о јавним набавкама. Тендерска документација и јавни позив могу бити припремљени одмах по завршетку Главног пројекта,
 4. Будући да је рок за достављање понуда најмање 40 дана од дана објављивања позива у ’’Службеном гласнику’’, онда је за прикупљање понуда, доношење одлуке о избору извођача, одлучивање о евентуалним приговорима понуђача и закључење уговора са извођачем, потребно да протекне најмање 60 дана.
 5. Затим би уследила израда, испорука и монтажа свих пројектом предвиђених термо-техничких инсталација у складу са Главним пројектом, као и репарација постојећег система централног грејања у згради ЈП ’’Дирекције за изградњу’’. Стручни надзор над извођењем радова вршило би квалификовано лице именовано од стране инвеститора.
 6. Технички пријем радова.
 7. Пуштање система у пробни рад и отклањање евентуалних недостатака.
 8. Будући да је завршетак разводног гасовода РГ 08-18 Пожега-Ариље и главне мерно-регулационе станице планиран до краја априла 2008.године и да је завршетак радова на главном прикључном воду за потрошаче у Ариљу планиран до половине септембра 2008.године, то би са почетком грејне сезоне нови систем централног загревања службених просторија на природни гас као енергент, могао бити стављен у функцију.
  • Период реализације: мај - октобар 2008
  • Вредност: 59.462 €
  • Партнери: Општина Ариље, ГТЗ
 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018