Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/130-unapredjenje-proizvodnje-i-prikupljanja-mleka/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Унапређење производње и прикупљања млека Штампа

Реализацијом овог пројекта унапредиће се процес производње сировог млека на 20 одабраних домаћинстава у општини Ариље. Одабрана домаћинства су кроз донацију УСАИД-а опремљена савременим уређајима за мужу и чување сировог млека (полустационарне музилице са вакуум водом и лактофризи капацитета 200 литара). Пољопривредници су купили 25 чистоктвних јуница сименталске расе, чиме се унапеђује расни састав сточног фонда у Општини. Почетком марта 2007. године планиран је почетак откупа млека од ових пољопривредних произвођача.

  • Период реализације: јун 2006 – мај 2007.
  • ИД број: 2153
  • Вредност: 120.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, Удружење произвођача млека Агромилк, УСАИД