Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/131-uvod-u-opstinski-usluzni-centar/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Увод у општински услужни центар Штампа

Циљ пројекта је ефикасније задовољење потреба грађана кроз пружање квалитетнијих услуга, модернизацијом служби и остваривање мисије општинске управе у служби грађана. Пројекат обухвата обуке запослених из енглеског језика, рада на рачунару и пословне комуникације.

Сврха обука је јачање квалификације стручних кадрова, већа одговорност према грађанима и бољи приступ савременим технологијама у пословању. Корисници пројекта су запослени у општинској управи Ариље и ЈП Дирекција за изградњу Ариље.

  • Период реализације: март 2006 – март 2007.
  • ИД број: 5331/1
  • Вредност: 18.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм