Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/132-novi-metod-prikupljanaj-otpada-korak-blize-ka-evropi/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Нови метод прикупљања отпада - корак ближе ка Европи Штампа

Општина Ариље намерава да овим пројектом подстакне своје грађане на нови приступ у третману комуналног отпада и да на тај начин иде у сусрет обавезама које нас чекају након изградње регионалне санитарне депоније „Дубоко“ – Ужице.

Пројекат обухвата едукацију становништва о потреби и значају сепарације отпада и пилот пројекат сепарације на одређеном подручју града (набавка и монтажа канти и контејнера за примарну селекцију отпада).

  • Период реализације: јул 2006 – мај 2007
  • ИД број: 4313
  • Вредност: 110.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, Европска агенција за реконструкцију