Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/133-kancelarija-za-mlade-u-arilju/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Канцеларија за младе у Ариљу Штампа

Општи циљ пројекта је стварање услова за квалитетнији и садржајнији живот младих у општини Ариље, њиховим укључивањем у активности које доприносе решавању проблема са којима се сусрећу, кроз активно укључивање у примену Стратегије и акционог плана за младе.

У постојећем простору Омладинског центра у Ариљу, одговарајуће опремљеном, са умреженом рачунарском опремом, организоваће се различите активности које су планиране у пројектима садржаним у Акционом плану Стратегије за младе за 2008:

  1. Кампања за промоцију локалне канцеларије за младе, као места за за добијање информација о повољним могућностима за младе у различитим областима обука младих,
  2. Неформално образовање: тренинг за 25 вршњачких едукатора за превенцију зависности, са супервизијом од годину дана, новинарска са уређивањем Омладинских страница у Ариљским хоризонтима,
  3. Обука за коришћење интернета, скyпа, могућности учења на даљину,
  4. Јачање капацитета омладиске волонтерске мреже, анимирање младих, подстицање на активизам, што би резултирало формирањем омладинске организације.
    • Период реализације: мај - октобар 2008
    • Вредност: 551.354 дин
    • Партнери: Општина Ариље, Министарство омладине и спорта