Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/134-unapredjenje-zdravstvene-zastite-seoskog-stanovnistva/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Унапређење здравствене заштите сеоског становништва Штампа

Циљ пројекта је унапређење здравствене заштите сеоског становништва општине Ариље о факторима ризика који доводе до обољевања. Пројекат је подстакнут успешном реализацијом сличног пројекта из 2006.г. који је спроведен на подручју МЗ Бреково.

Пројекат у себи садржи две групе активности:

  1. Реконструкција сеоских амбуланти у Крушчици, Добрачама, Северову и Висоци;
  2. Едукација сеоског становништва у погледу примарне здравствене заштите.
    • Период реализације: јануар 2007 – септембар 2007
    • ИД број: 5325
    • Вредност: 31.000 €
    • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм