Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/135-rekonstrukcija-ambulante-u-mz-brekovo/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Реконструкција амбуланте у МЗ Бреково Штампа

Циљ пројекта је унапређење здравствене просвећености сеоског становништва општине Ариље о факторима ризика који доводе до обољевања. Пројекат ће у смислу превентивног деловања довести до унапређења здравствене заштите становништва и смањења трошкова лечења.

Пројекат у себи обухвата две компоненте. Прва је испитивање здравственог стања становништва у МЗ Бреково, припремање програма едукације и спровођење едукације. Друга компонента обухвата реконструкцију сеоске амбуланте у МЗ Бреково.

Циљна група је одрасло становништво (преко 18 година) МЗ Бреково и гравитирајућих села.

  • Период реализације: март 2006 – јануар 2007.
  • ИД број: 5324/1
  • Вредност: 15.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм