Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Израда Програма развоја општине
Реализовани

Од средине осамдесетих у општинама Србије је била запостављена пракса планирања развоја. Документи који садрже заједничку визију будућности или/и дугорочне циљеве развоја и који би обухватили друштвени, економски, институционални и развој животне средине нису били пракса, а сходно томе није било ускладјених планова и програма на средњорочном и годишњем нивоу. Последица је био стихијски развој који није био заснован на реалним потребама и могућностима локалних заједница.

Општине у Републици Србији су законским решењима после 2000. године, а посебно Законом о локалној самоуправи (сл. Гл.РС бр. 09/02, 33/02) добиле већу аутономију у погледу планирања развоја на својој територији. Законом о локалној самоуправи је дефинисана као примарна одговорност локалне самоуправе да изради, усвоји и реализује програме развоја општине (члан 18. и 30. Закон о локалној самоправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 09/02, 33/02).

Из наведених разлоga општина Ариље је, у сарадњи са МСП Програмом, приступила изради Програма развоја општине, који ће бити основа планирања, а самим тим и оријентациона тачка за даље планске документе. Добра полазна основа су већ израђена планска документа (План промена и Стратегија локалнг економскор развоја, као и Просторни план општине, који се налазио у фази израде). Такође велики број улазних информација и смерница општина Ариље је добила из националних стратегија.

  • Период реализације: мај - октобар 2007
  • Вредност: 40.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018