Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/140-sluzba-za-pomoc-u-kuci/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Служба за помоћ у кући Штампа

Циљ пројекта је успостављање службе за пружање помоћи и неге у кући старима и хронично оболелим лицима при Центру за социјални рад ради обезбеђења неопходних услова за њихов живот у природном окружењу, а на територији градске (Ариље) и 4 приградске ( Вране, Церова, Поглед и Вигоште) месне заједнице.

Пројекат је завршен у марту 2007.г., али је општина Ариље у оквиру буџета за 2007.годину издвојила финансијска средства, како би се оваква врста помоћи наставила и у наредном периоду.

  • Период реализације: март 2006 – децембар 2006.
  • ИД број: 5121
  • Вредност: 16.000 €
  • Партнери: Општина Ариље (Центар за социјални рад), МСП Програм