Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Израда Плана генералне регулације Ариље
Израда Плана генералне регулације Ариље Штампа Ел. пошта

Територија седишта општине Ариље није покривена одговарајућим урбанистичким планом у складу са Законом о планирању и изградњи. За насеље Ариље постоји Генерални план, који је урађен 1996. године и обухвата површину од 668 хектара.

Новим планом би били опредељени концепт и уређење простора тако да би се обезбеди даљи урбани развитак Ариља, уз поштовање традиционалних вредности и савремених принципа одрживог развоја који подразумевају усаглашен економски, социјални и просторни развој.

Ариље ће добити јасна правила уређења и изградње, јасне перспективе и основ за партиципацију приватног сектора у комуналном опремању и уређивању јавног и осталог земљишта.

Циљеви пројекта:

 • Реалан, модеран и примењив план са јасним правилима уређења, правилима градње и програмом уређивања,
 • Усклађен просторни развој и уређење Ариља,
 • Регулисана градња на осталом и јавном грађевинском земљишту,
 • Транспарентност и ефикасност општинских служби надлежних за урбанизам,
 • Стварање услова за инвестирање и тиме отварање нових радних места.

Главне активности – задаци:

 1. Усвајање Одлуке о приступању изради урбанистичког плана,
 2. Ангажовање консултаната,
 3. Набавка опреме и софтвера,
 4. Обуке,
 5. Прибављање подлога и услова надлежних институција,
 6. Промоција израде плана и прикупљање улазних података,
 7. Израда Концепта плана,
 8. Стручна контрола Концепта плана,
 9. Израда Нацрта плана,
 10. Стручна контрола и јавни увид у Нацрт плана,
 11. Усвајање и објављивање урбанистичког плана,
 12. Коначно извештавање.
 • Период реализације: јун 2010 – август 2011
 • Вредност: 130.000 ЦХФ
 • Партнери: Општина Ариље, СДЦ-МСП Програм, Министарство животне средине и просторног планирања.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018