Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Модернизација и професионализација рада општинске управе Ариље
Модернизација и професионализација рада општинске управе Ариље
Реализовани

Реформа државне управе је сложен и дугорочан процес, посебно у земљама у транзицији, у којима је управа, како на централном, тако и на локалном нивоу, по правилу слаба, оптерећена низом проблема нагомиланих током више деценија. Она није само питање територијалне и административне расподеле надлежности у држави или питање броја запослених, нити је још мање скуп тренутних одлука мотивисаних интересима партија на власти.

Такође треба имати у виду да је реформа државне управе трајан процес, као што је трајан и процес развоја државе и друштва у целини. О овоме најбоље говори чињеница да се реформа државне управе не одвија само у земљама у транзицији, нити се окончава њиховим уласком у међународне интеграције. Напротив, у већини европских земаља реформа државне управе и даље је битни елемент укупног развоја.

Према нашој процени, локална управа у општини Ариље се налази на позицији која је мало изнад просека Републике Србије, али за великим простором за унапређење услуga, првенствено кроз унапређење људских ресурса и коришћења информационих технологија.

Циљеви:

 • Општи циљ коме пројекат доприноси је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област локална самоуправа: Локална управа окренута ка потребама заједнице која, уз јачање партнерства са привредним сектором и цивилним друштвом, ствара могућности за развој општине и побољшање квалитета живота.
 • Сврха пројекта: Општина Ариље пружа ефикасне услуге грађанима, приватном и цивилном сектору и значајно доприноси економској стабилности животном standardу.

Резултати:

 1. РЕЗУЛТАТ 1: Успоставлљена оптимална орgaнизациона структура општинске управе Ариље, са обученим и прфесиналним кадровима.
 2. РЕЗУЛТАТ 2: Унапређено коришћење информационих технологија у пружању услуga грађанима и приватном сектору.

Активности:

 • 1.1. Израда Стратегије развоја људских ресурса,
 • 1.2. Обуке за коришћење информационих технологија,
 • 2.1. Набавка рачунарске опреме,
 • 2.2. Набавка лиценцираних софтвера,
 • 2.3. Унапређење интернет презентације општине и формирање дигиталних база података.
  • Период реализације: јун 2010 – децембар 2010
  • Вредност: 1.627.000,00 динара
  • Партнери: Општина Ариље, Министарство за државну управу и локалну самоуправу
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018