Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Туризам - Нова шанса за сарадњу и развој
Туризам - Нова шанса за сарадњу и развој
Реализовани

Општи циљ пројекта:
Побољшан квалитет живота руралног становништва, кроз стварање стимулативног окружења за развој туризма, добро управљање и ефикасно пружање услуga од стране општине Ариље.

Специфични циљ 1:
Унапређени капацитети стејкхолдера у општини Ариље за добро управљање и пружање услуga у сектору туризма у складу са искуствима партнера.

Специфични циљ 2:
Унапређен квалитет и повећана видљивост туристичке понуде општине Ариље у складу са усвојеним приоритетима и принципима одрживог развоја.

Очекивани резултати и планиране активности пројекта:

Резултат 1)

Општина Ариље је упозната са примерима добре праксе партнера на пољу управљања и пружања услуga у сектору туризма и примењује стечена знања и искуства. Активности које доприносе остварењу овог резултата су:

 • Активност 1.1: Обука два радника општине Ариље од стране експерата из партнерских орgaнизација;
 • Активност 1.2: Анализа туристичких потенцијала општине Ариље;
 • Активност 1.3: Израда Програма развоја туризма општине Ариље;
 • Активност 1.4: Формирање Туристичког Инфо Центра општине Ариље.

Резултат 2)

Дефинисан визуелни идентитет и унапређена туристичка инфраструктура општине Ариље, у складу са искуствима партнера и принципима одрживог коришћења природних ресурса. Активности које доприносе остварењу овог резултата су:

 • Активност А2.1: Креирање визуелног идентитета туристичке понуде општине Ариље;
 • Активност А2.2: Одабир туристичког знака и сувенира туристичке понуде општине Ариље;
 • Активност А2.3: Постављање саобраћајно туристичке сигнализације у општини Ариље;
 • Активност А2.4: Опремање локалитета са највећим туристичким потенцијалом;
 • Активност А2.5: Успостављање теренског еко-туристичког сервиса.

Резултат 3)

Унапређени капацитети предузетника (пружаоца услуga) из општине Ариље у сектору руралног туризма. Активности које доприносе остварењу овог резултата су:

 • Активност 3.1: Студијске посете партнерима за предузетнике у руралном туризму из општине Ариље;
 • Активност 3.2: Обуке за унапређење капацитета предузетника у руралном туризму;
 • Активност 3.3: Формирање удружења пружаоца услуga у руралном туризму у општини Ариље.

Резултат 4)

Промовисан пројекат и одржива туристичка понуда општине Ариље. Активности које доприносе остварењу овог резултата су:

 • Активност 4.1: Инаугурација и завршна конференција пројекта;
 • Активност 4.2: Медијска промоција пројектних активности;
 • Активност 4.3: Припрема и дистрибуција промо материјала за туристичку понуду општине Ариље;
 • Активност 4.4. Учешће општине Ариље на сајму туризма;
 • Активност 4.5: Огранизовање медија викенда за представнике медија и туристичких агенција.
  • Период реализације: септембар 2010 – децембар 2011.
  • Донатор: Делеgaција ЕУ у Републици Србији.
  • Партнери: Туристичка орgaнизација општине Мајданпек, Асоцијација за развој ибарске долине, Општина чајетина.
  • Вредност: 203.790,00 ЕУР
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018