Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Идентификација и обележавање државног пољопривредног земљишта Штампа Ел. пошта

Циљеви пројекта:

Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљеви пројекта:

 1. идентификовано и картографски приказано целокупно пољопривредног земљиште у државној својини,
 2. обележено државно пољопривредно земљиште на терену са највећим потенцијалом за давање у закуп.

Активности пројекта:

 • Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова

У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом.

 • Идентификација парцела и картографско приказивање

На основу података Службе за Катастар непокретности Ариље приступиће се идентификацији пољопривредног земљишта у државној својини, изради картографских приказа парцела и приказивању парцела на ортофото подлози.

 • Обележавање парцела и надзор над извођењем радова

У оквиру ове активности одабрани извођач радова ће део идентификованих парцела у државној својини обележити и означити на терену.

 • Носилац пројекта: Општина Ариље
 • Вредност пројекта: 1.430.000,00 динара
 • Донатор: МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште
 • Износ донације: 1.000.000,00 динара
 • Трајање пројекта: децембар 2010 – јун 2011
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018