Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Опремање за противградну заштиту пољопривредног земљишта
Опремање за противградну заштиту пољопривредног земљишта
Реализовани

Систем противградне заштите у општини Ариље је орgaнизован преко једанаест противградних станица. Општина Ариље је током 2008. године пружила финансијску подршку за изградњу једне противградне станице (Бјелуша). У Општини постоји неколико противградних станица до којих су приступни путеви у веома лошем стању и то у месним заједницама Бреково (Лукићи), Бјелуша (Радосављевићи) и Добраче (Малич).

Од великог је значаја да приступни путеви до противградних станица буду у добром стању како би се правовремено реаговало услед неповољних временских прилика, јер неправовремено реаговање противградних служби може значајно да утиче на квалитет и квантитет пољопривредних производа у Општини.

Циљеви пројекта:

Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљ пројекта је: Унапређени приступни путеви до противградних станица у месним заједницама Бреково (Лукићи), Бјелуша (Радосављевићи) и Добраче (Малич).

Резултати и активности пројекта:

  • Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова.

У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом, за извођење радова. Након прикупљања понуда, чланови Комисије ће одабрати најповољнију понуду за извођење радова.

  • Извођење радова на унапређењу приступних путева до противградних станица и надзор над извођењем радова

Пројекат “Опремање за противградну заштиту пољопривредног земљишта” предвиђа унапређење приступних путева до противградних станица у месним заједницама Бреково (Лукићи), Бјелуша (Радосављевићи) и Добраче (Малич).

  • Носилац пројекта: Општина Ариље
  • Вредност пројекта: 1.430.000,00 динара
  • Донатор: МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште
  • Износ донације: 1.000.000,00 динара
  • Трајање пројекта: децембар 2010 – јун 2011
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018