Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Скупштина општине
Скупштина Општине
Радна тела Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Р А Д Н А   Т Е Л А   П Р О П И С А Н А   З А К О Н О М

 

Изборна комисија општине Ариље

Председник Комисије: Ружица Николић Василић, заменик председника Данка Топаловић

Секретар Комисије: Миљана Вукотић, заменик секретара Сузана Цветић

Чланови Комисије: Иван Тешовић (Андрија Стојадиновић), Владан Борисављевић (Владимир Краковић), Рајко Николић (Мићо Јовановић), Милун Бркић (Тома Петровић), Чедо Вукотић (Радован Вранић), Александар Стефановић (Драgaн Станисављевић), Драgaна Поклопић (Валентина Марјановић) и Миле Биорчевић (Михаило Виторовић).


Комисија за планове

Председник Комисије: Мирко Пеливановић

Чланови Комисије: Раде Јовичић, Бранко Бошковић, Нада Красић (представник Министарства), Слађана Шарић (представник Министарства)


Комисија за израду Годишњег програма заштите и уређења пољопривредног земљишта

Чланови Комисије: Светлана Марковић, Небојша Недељковић, Стојка Петровић, Биљана Аћимовић, Иван Милинковић.


 

С Т А Л Н А   Р А Д Н А   Т Е Л А   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е   А Р И Љ Е

Комисија за административна питања

Комисија за административна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; утврђује постојање законских услова за потврђивање мандата одборника и предлаже Скупштини доношење акта о потврђивању мандата; доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине, разматра питање примене или ускраћивања имунитета одборника, разматра и друga питања у вези са правима одборника.

Председник Комисије: Јелена Јовановић

Чланови Комисије: Мићун Василијевић, Весна Маслар, Павле Лукић, Снежана Мутавџић.


Комисија за представке и притужбе

Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини и другим орgaнима мере за разрешење питања и проблема садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце уколико су то захтевали.

Председник Комисије: Весна Маслар.

Чланови Комисије: Слободан Маловић, Урош Раковић, Вуле Ђелкапић и Иван Божовић.


Комисија за очување животне средине

1. залаже се за очување свих природних ресурса по којима је општина Ариље препознатљива и јединствена, а пре свеga здраве и нетакнуте природе са реком Рзав и ревитализацијом реке Моравице и њиховим сливовима;

2. залаже се за очување јединствене урбане традиције оличене у цркви Светог Ахилија као духовном, културно-историјском и архитектонском споменику од највећег значаја, прилагођавајући целокупну урбану инфраструктуру том иницијалном урбанистичком и археолошком моменту;

3. преко надлежних републичких орgaна остварује сарадњу са УНЕСКО ради спровођења иницијативе да се црква Светог Ахилија и еко-систем «Рзав» уврсте у њихову баштину;

4. залаже се за континуиран, непосредан, стручан и контролисан развој еколошке свести код сваког становника Општине од личног примера преко штампе, радија, телевизијских програма, циљаних едукативних напора усмерених према сваком становнику општине, нарочито најмлађима;

5. остварује сарадњу са комуналним и еколошким службама Општине за беспрекорно чист град и сва села у околини. Залаже се за бескомпромисну, едукативну и казнену политику за уклањање многобројних малих divљих сметлишта и уклапање општинских ресурса у рециклажну стратегију региона и Републике;

6. прати биолошки gaрантовани минимум испод привременог водозахвата Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» на локацији «Шевељ».

Председник Комисије: Благоје Радељић

Чланови Комисије: Александра Гајовић, Мићо Јовановић, Весна Стојић и Немања Марјановић.


Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе

Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе:

1. води регистар функционера локалне самоуправе;

2. прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

3. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

4. прати и анализира доgaђаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

5. промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

6. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

7. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, орgaнима и орgaнизацијама у вези са применом Етичког кодекса;

8. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

9. обавља друге послове одређене Статутом и другим прописима.

Председник Савета: Бобан Пеливановић

Чланови Савета: Катарина Марјановић, Михаило Маричић, Љубе Лукић, Весна Симовић


Савет за пољопривреду:

1. анализира стање у области пољопривредне производње на подручју општине Ариље,

2. пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима и другим субјектима у овој области,

3. орgaнизује разне облике едукације пољопривредних произвођача,

4. као и предлаже мере и предузима низ других активности, све у циљу унапређења пољопривредне производње на подручју општине Ариље, а гледано шире тиме доприноси свеукупном развоју ове привредне области.

Савет има председника и 6 чланова.

Председник Савета: Небојша Недељковић

Чланови Савета: Петар Новитовић, Радојко Вранић, Милан Ђукић, Дарко Вујовић, Никола Михаиловић и Зоран Кесеровић.


 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за безбедност

Председник Комисије: Борисав Перишић

Чланови Комисије: Владе Стојановић, Ненад Јанковић, Драgaн Станојевић и Срђан Радељић


Комисија за одређивање назива улица и тргова

Председник Комисије: Милијан Недељковић

Чланови Комисије: Томислав Јовичић, Мићун Василијевић, Милош Недељковић, Светислав Петровић, Владан Борисављевић,Милан Никитовић.


Комисија за становништво, породицу и децу

Председник Комисије: Катарина Гачевић

Чланови Комисије: Андрија Стојадиновић, Ангелина Ђунисијевић, Сања Стојковић, Танасије Јојић


Савет за здравље општине Ариље

3 представника Општине

Валентина Марјановић, Љиљана Драговић, Љиљана Радосављевић

1 представник Дома здравља -Сања Топаловић

1 представник Фонда за здравствено осигурање -Винка Поповић

1 представник Завода за јавно здравље Ужице -др Оливера Јањић

Комисија за родну равноправност

Председник Комисије: Јелена Зимоњић

Чланови Комисије: Драгица Маринковић, Душко Ђукић, Перка Крупниковић и Весна Фемић.

Комисија за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима:

Председник Комисије Марина Борисављевић.

Чланови Комисије Невена Стојић и Борис Сатарић.

 
Одборници Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Са изборне листе коалиције АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-за нашу децу

 1. Драgaн Николић, пољопривредник, Добраче
 2. Зорица Шапоњић, 1968., доктор специјалиста, Ариље
 3. Љиљана Стамболић, 1953., економиста, Ариље
 4. Јелена Милићевић, 1989., мастер дипл. инг електротехнике и рачунарства, Ариље
 5. Бранко Гавриловић, 1986., професор физичког васпитања, Ариље
 6. Мито Лукић, 1949., машински техничар, Ариље
 7. Јелена Зимоњић, 1974., професор разредне наставе, Ариље
 8. Бобан Стовраговић, 1970., дипл. инг. воћарства, Миросаљци
 9. Милан Пајовић 1963., машински техничар, Бјелуша
 10. Весна Маслар 1986., дипломирани правник, Ариље
 11. Радиша Вучићевић, 1979., пољопвиредник, Бреково
 12. Томо Ковачевић, 1975., пољопривредник, Крушчица
 13. Славе Вуколић, пољопривредник, Гривска
 14. Драgaна Тодоровић, Професор, Латвица.

 

Са изборне листе КОАЛИЦИЈА; СНП-ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ:

 1. Драгиша Терзић, 1973., електротехничар енергетике, Церова
 2. Радан Марјановић, 1962., трговац, Ариље
 3. Слађана Крсмановић, 1969., економиста, Ариље
 4. Санела Ковачевић, 1986., економиста, Церова


Са изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА БОЉЕ АРИЉЕ (ПОКС-МФ):

 1. Бранко Вукајловић, 1965., лабораторијски техничар, Добраче
 2. Виолета Мићовић, 1987., професор српског језика и књижевности, Ариље

 

Са изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

 1. Милан Јовичић,1985, дипломирани економиста, Ариље.

 

 

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка партија Србије (СПС)", Јединствена Србија (ЈС)-Драgaн Маринковић Палма:

 1. Љубодраг Митрић, 1958., грађевински инжењер, Ариље
 2. Мићун Василијевић., 1948., пословни секретар, Богојевићи.

 

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ:

 1. Миљана Аћимовић-Стефановић, 1975., економиста, Ариље
 2. Дарко Вујовић, 1994., дипломирани економиста, Вигоште

 

Са изборне листе Милан Стаматовић-Здрава Србија за Здраво Ариље:

 1. Ирена Мијаиловић, 1974., инжењер индустријског дизајна
 2. Снежана Мутавџић, 1970., дипломирани инжењер машинства
 3. Мирослав Миливојевић. 1977., предузетник, Ариље.

 

Са изборне листе ЗОРАН ТОДОРОВИЋ-ЗА НАШЕ АРИЉЕ И ДОМАЋИНСКО СЕЛО:

 1. Зоран Тодоровић, 1971., дипломирани економиста менаџер, Ариље

 

Са изборне листе Група грађана Омладински покрет Ариља-Дискретни хероји:

 1. Драгоје Павловић

 

 

 
Секретар Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Миљана Вукотић

 

Миљана Вукотић из Ариља, рођена 31.10.1958. године. У Ариљу завршила основну школу и гимназију. На Правном факултету у Београду диломирала 1981. године. Од 1.2.1981. године радила на више послова у орgaнима локалне самоуправе: Норматива издавања и одобрења у области занатства и издавање грађевинских дозвола, радни односи, испекција рада, саобраћаја, просветна инспекција, начелник одељења, руководилац службе. Од 2006. године до 2012. године запослена у ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље на позицији секретара школе. Од 2012. постављена је за начелника Општинске управе Ариље. Од октобра 2014. до октобра 2015. године обављала је функцију секретара СО Ариље.

Контакт:

031/ 31 50 119

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Председник Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Миљана Аћимовић - Стефановић

Миљана Аћимовић - Стефановић, рођена 25.03.1975. год у Ужицу.

Основну школу завршила у Ариљу, а гимназију природно-математички смер у Пожеги. По струци је дипломирани економиста. Радила је у приватној фирми на пословима финансија 20 година, а усавршавала се у областима менаџмента, писања пројеката и сарадњи са страним компанијама.

Говори три страна језика.

Била је повереник СПАС-а за Ариље а уједињењем СПАС-а са СНС-ом постаје члан СНС-а.

Удата је и мајка четворо деце.

 

Канцеларија: број 23

Тел. 031/ 31 50 112

E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Скупштина Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Скупштина Општине је највиши орgaн општине, који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину Општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине.

 

Скупштина општине Ариље броји 30 одборника.

Скупштина Општине, у складу са законом:

 1. доноси статут општине и пословник скупштине;
 2. доноси буџет и завршни рачун општине;
 3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. доноси прописе и друге опште акте;
 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и орgaнизације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орgaнизација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 11. поставља и разрешава секретара скупштине;
 12. бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018