Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Скупштина општине
Скупштина Општине
Радна тела Скупштине Општине Штампа Ел. пошта

Р А Д Н А   Т Е Л А   П Р О П И С А Н А   З А К О Н О М

 

Изборна комисија општине Ариље

Председник Комисије: Ружица Николић Василић, заменик председника Данка Топаловић

Секретар Комисије: Миљана Вукотић, заменик секретара Сузана Цветић

Чланови Комисије: Славе Вуколић (Славка Максимовић), Мишел Милинковић (Драgaна Тодоровић); Рајко Николић; Милун Бркић (Тома Петровић); Чедо Вукотић (Ђорђе Марковић); Братислав Стефановић (Иван Божовић); Драgaна Поклопић (Валентина Марјановић); Звонко Петровић (Божидар Јовановић).


Комисија за планове

Председник Комисије: Мирко Пеливановић

Чланови Комисије: Раде Јовичић, Бранко Бошковић, Нада Красић (представник Министарства), Слађана Шарић (представник Министарства)


Комисија за израду Годишњег програма заштите и уређења пољопривредног земљишта

Чланови Комисије: Светлана Марковић, Јелена Бојовић, Стојка Петровић, Биљана Аћимовић, Иван Милинковић.


 

С Т А Л Н А   Р А Д Н А   Т Е Л А   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е   А Р И Љ Е

Комисија за административна питања

Комисија за административна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; утврђује постојање законских услова за потврђивање мандата одборника и предлаже Скупштини доношење акта о потврђивању мандата; доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине, разматра питање примене или ускраћивања имунитета одборника, разматра и друga питања у вези са правима одборника.

Председник Комисије: Јелена Јовановић

Чланови Комисије: Мићун Василијевић, Весна Маслар, Павле Лукић, Снежана Мутавџић.


Комисија за представке и притужбе

Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини и другим орgaнима мере за разрешење питања и проблема садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце уколико су то захтевали.

Председник Комисије: Милош Недељковић

Чланови Комисије: Драgaн Станојевић, Наташа Арсовић, Мито Лукић, Михаило Маричић


Комисија за очување животне средине

1. залаже се за очување свих природних ресурса по којима је општина Ариље препознатљива и јединствена, а пре свеga здраве и нетакнуте природе са реком Рзав и ревитализацијом реке Моравице и њиховим сливовима;

2. залаже се за очување јединствене урбане традиције оличене у цркви Светог Ахилија као духовном, културно-историјском и архитектонском споменику од највећег значаја, прилагођавајући целокупну урбану инфраструктуру том иницијалном урбанистичком и археолошком моменту;

3. преко надлежних републичких орgaна остварује сарадњу са УНЕСКО ради спровођења иницијативе да се црква Светог Ахилија и еко-систем «Рзав» уврсте у њихову баштину;

4. залаже се за континуиран, непосредан, стручан и контролисан развој еколошке свести код сваког становника Општине од личног примера преко штампе, радија, телевизијских програма, циљаних едукативних напора усмерених према сваком становнику општине, нарочито најмлађима;

5. остварује сарадњу са комуналним и еколошким службама Општине за беспрекорно чист град и сва села у околини. Залаже се за бескомпромисну, едукативну и казнену политику за уклањање многобројних малих divљих сметлишта и уклапање општинских ресурса у рециклажну стратегију региона и Републике;

6. прати биолошки gaрантовани минимум испод привременог водозахвата Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» на локацији «Шевељ».

Председник Комисије: Јелена Видић

Чланови Комисије: Милан Јовановић, Зоран Павловић, Марија Врањевац, Наташа Миливојевић


Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе

Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе:

1. води регистар функционера локалне самоуправе;

2. прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

3. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

4. прати и анализира доgaђаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

5. промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

6. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

7. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, орgaнима и орgaнизацијама у вези са применом Етичког кодекса;

8. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

9. обавља друге послове одређене Статутом и другим прописима.

Председник Савета: Оливера Недељковић

Чланови Савета: Катарина Марјановић, Михаило Маричић, Љубе Лукић, Бобан Пеливановић


Комисија за одлучивање о остваривању права из области борачко - инвалидске заштите

Председник Комисије: Светислав Петровић

Чланови Комисије: Љубиша Витровић, Драгутин Николић, Миломир Илић, Милосав Драговић


Савет за пољопривреду:

1. анализира стање у области пољопривредне производње на подручју општине Ариље,

2. пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима и другим субјектима у овој области,

3. орgaнизује разне облике едукације пољопривредних произвођача,

4. као и предлаже мере и предузима низ других активности, све у циљу унапређења пољопривредне производње на подручју општине Ариље, а гледано шире тиме доприноси свеукупном развоју ове привредне области.

Савет има председника и 6 чланова.

Председник Савета: Милан Радојичић

Чланови Савета: Бобан Стовраговић, Томо Петровић, Радојко Вранић, Мирослав Врањевац, Драгиша Радуловић, Срећко Тодоровић


 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за безбедност

Председник Комисије: Борислав Перишић

Чланови Комисије: Владе Стојановић, Ненад Јанковић, Драgaн Станојевић и Срђан Радељић


Комисија за одређивање назива улица и тргова

Председник Комисије: Милосав Младеновић

Чланови Комисије: Томислав Јовичић, Мићун Василијевић, Зоран Тодоровић, Светислав Петровић, Иван Дамљановић


Комисија за становништво, породицу и децу

Председник Комисије: Катарина Гачевић

Чланови Комисије: Андрија Стојадиновић, Ангелина Ђунисијевић, Сања Стојковић, Танасије Јојић


Савет за здравље општине Ариље

3 представника Општине

Владан Борисављевић, Љиљана Драговић, Љиљана Радосављевић

1 представник Дома здравља

1 представник Фонда за здравствено осигурање

1 представник Завода за јавно здравље Ужице

Комисија за родну равноправност

Чланови Комисије: Виолета Мићовић, Драгица Чаловић, Душко Ђукић, Марија Дукић, Снежана Мутавџић.

Комисија за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима:

Чланови Комисије: Јелена Драшковић, Милица Матићевић, Предраг Маслар, Лела Јаковљевић, Весна Фемић

 

 

 
Одборници Скупштине Општине Штампа Ел. пошта

Са изборне листе коалиције АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-за нашу децу

 1. Милош Недељковић,1956, машински инжењер, Ариље
 2. Предраг Маслар, 1982., дипломирани правник, Ариље
 3. Зорица Шапоњић, 1968., доктор специјалиста, Ариље
 4. Љиљана Стамболић, 1953., економиста, Ариље
 5. Јелена Јовановић, 1989., мастер дипл. инг електротехнике и рачунарства, Ариље
 6. Јелена Милићевић, 1975., доктор специјалиста, Ариље
 7. Радиша Стефановић, 1984., приватни предузетник, Богојевићи
 8. Бранко Гавриловић, 1986., професор физичког васпитања, Ариље
 9. Мито Лукић, 1949., машински техничар, Ариље
 10. Јелена Зимоњић, 1974., професор разредне наставе, Ариље
 11. Бобан Стовраговић, 1970., дипл. инг. воћарства, Миросаљци
 12. Милан Пајовић 1963., машински техничар, Бјелуша
 13. Весна Маслар 1986., дипломирани правник, Ариље
 14. Радиша Вучићевић, 1979., пољопвиредник, Бреково
 15. Томо Ковачевић, 1975., пољопривредник, Крушчица.

 

Са изборне листе КОАЛИЦИЈА; СНП-ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ:

 1. Драгиша Терзић, 1973., електротехничар енергетике, Церова
 2. Радан Марјановић, 1962., трговац, Ариље
 3. Слађана Крсмановић, 1969., економиста, Ариље
 4. Санела Ковачевић, 1986., економиста, Церова


Са изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА БОЉЕ АРИЉЕ (ПОКС-МФ):

 1. Бранко Вукајловић, 1965., лабораторијски техничар, Добраче
 2. Виолета Мићовић, 1987., професор српског језика и књижевности, Ариље

 

Са изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

 1. Милан Јовичић,1985, дипломирани економиста, Ариље.

 

 

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка партија Србије (СПС)", Јединствена Србија (ЈС)-Драgaн Маринковић Палма:

 1. Љубодраг Митрић, 1958., грађевински инжењер, Ариље
 2. Мићун Василијевић., 1948., пословни секретар, Богојевићи.

 

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ:

 1. Миљана Аћимовић-Стефановић, 1975., економиста, Ариље
 2. Дарко Вујовић, 1994., дипломирани економиста, Вигоште

 

Са изборне листе Милан Стаматовић-Здрава Србија за Здраво Ариље:

 1. Ирена Мијаиловић, 1974., инжењер индустријског дизајна
 2. Снежана Мутавџић, 1970., дипломирани инжењер машинства
 3. Милан Никитовић, 1969., новинар сарадник, Ариље
 4. Мирослав Миливојевић. 1969., предузетник, Ариље.

 

Са изборне листе ЗОРАН ТОДОРОВИЋ-ЗА НАШЕ АРИЉЕ И ДОМАЋИНСКО СЕЛО:

 1. Зоран Тодоровић, 1971., дипломирани економиста менаџер, Ариље

 

Са изборне листе Група грађана Омладински покрет Ариља-Дискретни хероји:

 1. Драгоје Павловић

 

 

 
Секретар Скупштине Општине Штампа Ел. пошта

Миљана Вукотић

 

Миљана Вукотић из Ариља, рођена 31.10.1958. године. У Ариљу завршила основну школу и гимназију. На Правном факултету у Београду диломирала 1981. године. Од 1.2.1981. године радила на више послова у орgaнима локалне самоуправе: Норматива издавања и одобрења у области занатства и издавање грађевинских дозвола, радни односи, испекција рада, саобраћаја, просветна инспекција, начелник одељења, руководилац службе. Од 2006. године до 2012. године запослена у ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље на позицији секретара школе. Од 2012. постављена је за начелника Општинске управе Ариље. Од октобра 2014. до октобра 2015. године обављала је функцију секретара СО Ариље.

Контакт:

031/ 31 50 119

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Председник Скупштине Општине Штампа Ел. пошта

Председник Скупштине општине Ариље је Радиша Стефановић.

Радиша Стефановић је рођен у Ужицу 23.01.1984. године. Основну и Средњу школу је завршио у Ариљу. По занимању је економиста, ИВ степен школске спреме.

Након завршетка школовања успешно се бавио пољопривредном производњом, уз добијене бројне награде на домаћем тржишту.

Долази из приватно сектора.

Ожењен је и отац једног детета.

 

Канцеларија: број 23

Тел. 031/ 31 50 112

E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Скупштина Општине Штампа Ел. пошта

Скупштина Општине је највиши орgaн општине, који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину Општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине.

 

Скупштина општине Ариље броји 30 одборника.

Скупштина Општине, у складу са законом:

 1. доноси статут општине и пословник скупштине;
 2. доноси буџет и завршни рачун општине;
 3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. доноси прописе и друге опште акте;
 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и орgaнизације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орgaнизација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 11. поставља и разрешава секретара скупштине;
 12. бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018