Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Образовање Штампа Ел. пошта

У области предшколског образовања у општини ради један дечији вртић, са издвојеним објектом за предшколску децу.

У области основног образовања на подручју општине постоје 4 матичне основне школе са 10 издвојених одељења и око 1800 ученика. Матичне основне школе су:

 1. Стеван Чоловић у Ариљу
 2. Ратко Јовановић у Крушчици
 3. Светолик Лазаревић у Брекову
 4. Јездимир Трипковић у Латвици.

98,9% ученика је српске националности, док је 1,1% ученика ромске националности.

Број ученика у одељењу креће се у интервалу од 2 (у сеоским школама) до 32 у школи у Ариљу. Просек на нивоу општине је 18.8 ученика по одељењу, док је просек на нивоу Златиборског округа 19.3. Број ученика у школама у Крушчици и Брекову драстично се смањио у односу на период од пре 15-20 година због миграција становништва из ових удаљених села у градска и приградска насеља. Међутим, број ученика у овим школама у последњих 5 година не опада и постоји тенденција благог раста из године у годину.

На територији општине Ариље постоји једна средња школа са око 750 ученика. У средњој школи заступљено је пет подручја рада и то:

 1. Машинство и обрада метала,
 2. Електротехника,
 3. Текстилство и кожарство,
 4. Економија,
 5. Гимназија.

Анализом потреба локалне привреде, средња школа последњих година уводи нове образовне профиле (електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, моделар одеће).

Образовна структура становништва у општини Ариље значајно се поправила у последњих 20-ак година. Број становника без и са непотпуним основним образовањем смањио се са 60% у 1981. години на 27% од броја становника преко 15 година, у 2002. години. Међутим, ако упоредимо образовну структуру становништва на нивоу општине са подацима на нивоу Републике и Округа, видимо да је она неповољнија у општини Ариље. Наиме, веће је учешће становништва са непотпуним основним образовањем у односу на просек Републике и Округа, док је удео становништва са вишим и високим степеном образовања (5.9%) знатно испод просека Републике и Округа.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018