Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда Кредити и субвенције Јавни позив за доделу бесповратних средстава
Јавни позив за доделу бесповратних средстава Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 13 мај 2013 11:08

МинистарствоЈавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруga у 2013. години
Рок за пријаву: понедељак, 10. јун 2013.
У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруga у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава

Програм подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруga у 2013. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама. Основни циљ програма је јачање конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруga, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних standardа пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуga и јачање људских ресурса.
Бесповратна средства ће се одобравати за:
И група активности:
- уређење пословања у складу са захтевима међународних standardа пословања (имплементација standardа, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „ЦЕ“ знаком;
- едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
- нови дизајн производа и амбалаже и
- електронска презентација предузећа.
ИИ група активности:
- побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
- побољшање постојећих и развој нових производа/услуga;
- тестирање нових производа и
- израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:
- да се баве производњом или пружањем услуga;
- да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
- да су основани најкасније у мају 2011. године;
- да успешно послују претходне две године;
- да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
- да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 400.000,00 динара за И групу активности, односно од 50.000,00 до 800.000,00 динара за ИИ групу активности.
Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.
Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 40.000.000,00 динара.

Средства се додељују малим и средњим предузећима, предузетницима и задруgaма у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11 и 91/12).

Рок за подношење пријава је 10. јун 2013. године.
Програм, упутство, правила за оцењивање, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором анgaжована у реализацији овог програма за Београдски регион.
За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 и 011/2060-827.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом најближој акредитованој регионалној развојној агенцији, односно агенцији која је уговором анgaжована за реализацију Програма.

За све додатне информације кликните овде.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018