Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Орловача
Туризам - Природни ресурси

Предеона целина Орловача обухвата стрме, делом вертикалне долинске стране кречњачке клисуре Рзава усечене до 400 м дубине и дуге око 3км. Клисура обухвата делове општина Ариље и Ужице – између села Крушчица и Равни. Ова предеона целина се Просторним планом општине Ариље предлаже за успостављање заштите са циљем да се очува фонд биљних и животињских врста. Заштита клисуре (ван профила планиране акумулације Роге и Орловача), као својеврсног феномена геонаслеђа, по одликама тектонског склопа и геолошком саставу.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018