Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/turizam/prirodni-resursi/203-pecina-megara/turizam/prirodni-resursi<<<

Пећина Мегара Штампа

Северно од Височке бање на левој страни Мегарског потока, притоке Великог Рзава, уздиже се висок кречњачки одсек. На њему се налази читав низ отвора од којих је само један улаз у пећину Мегару, полукружни отвор усечен на висини од 670 м.


Новији чланци:
Старији чланци: