Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II

Допуна Одлуке (проглашење ванредне ситуације у још четири месне заједнице, и то: Вигоште, Латвица, Трешњевица и Богојевићи)

Допуну Одлуке о проглашењу ванредног стања где су додате још четири месне заједнице, и то: Вигоште, Латвица, Трешњевица и Богојевићи, можете погледати овде.

Презентација - - 10.авг 2020 - Вести

Одлука о проглашењу ванредне ситуације у седам месних заједница

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације у седам месних заједница, донете 08.08.2020.године, можете погледати овде.

Презентација - - 08.авг 2020 - Вести

Проверите да ли посао због којег долазите можете обавити од куће

Проверите да ли посао због којег долазите можете обавити од куће. Флајер можете погледати овде.

Презентација - - 05.авг 2020 - Вести

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања за постројење мхе "Јовановићи" на реци Пањици

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања за постројење мхе "Јовановићи" на реци Пањици, можете погледати овде.

Презентација - - 03.авг 2020 - Вести

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње мхе "Ђеле"

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње мхе "Ђеле", можете погледати овде.

Презентација - - 03.авг 2020 - Вести

Листа вредновања и рангирања пријава програма на јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Ариље за програме од јавног интереса које реализују удружења у 2019. години Штампа Ел. пошта
Актуелности - Вести

Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава из буџета Општине Ариље за програме од јавног интерса које реализују удружења у 2019. години, у складу са чланом 11., чланом 16. и чланом 17. Одлуке о начину и поступку доделе средстава из буџета Општине Ариље за програме од јавног интерса које реализују удружења извршила је вредновање и рангирање административно исправних пријава програма и сачинила Листу вредновања и рангирања.

Листу можете погледати овде.

 
Оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље Штампа Ел. пошта
Актуелности - Вести

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног орgaна за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АРИЉЕ» број 11/16), Председник општине АРИЉЕ је дана 12.07.2019. године, донео

 


ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АРИЉЕ

и расписује


О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АРИЉЕ


И

- Предмет јавног надметања -


1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АРИЉЕ у следећим катастарским општинама:


КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите

Ариље 1 11,2503 13.375,97 30.096,73 10

Бјелуша 2 2,8389 1.729,42 981,93 10

Бјелуша 3 0,2188 1.562,11 68,35 10

Бјелуша 4 2,5288 4.185,63 2.116,92 10

Бјелуша 5 0,4586 2.343,20 214,91 10

Бјелуша 6 0,0082 1.896,34 3,11 10

Бјелуша 7 2,4492 5.724,67 2.804,17 10

Бјелуша 8 2,2865 2.292,49 1.048,35 10

Бјелуша 9 11,5425 2.113,22 4.878,35 10

Бјелуша 10 0,9290 7.810,67 1.451,22 10

Бјелуша 11 0,1421 1.849,61 52,56 10

Бјелуша 12 0,0080 1.896,25 3,03 10

Богојевићи 13 0,2267 15.062,95 682,95 10

Богојевићи 14 0,6846 4.017,25 550,04 10

Богојевићи 15 0,4642 14.422,02 1.338,94 10

Богојевићи 16 0,3427 16.005,19 1.096,99 10

Бреково 17 0,5265 11.716,01 1.233,69 10

Бреково 18 3,2911 3.064,79 2.017,30 10

Бреково 19 0,8015 6.533,51 1.047,32 10

Бреково 20 1,1661 7.810,67 1.821,60 10


Бреково 21 0,4926 3.285,02 323,64 10

Бреково 22 0,0424 5.765,57 48,89 10

Бреково 23 0,3111 3.515,40 218,72 10

Бреково 24 0,2917 1.896,71 110,65 10

Вигоште- Поглед 25 0,3379 6.527,58 441,13 10

Вигоште- Поглед 26 0,0074 4.518,92 6,68 10

Вигоште- Поглед 27 0,0943 391,09 7,37 10

Висока 28 0,2118 2.692,92 114,07 10

Висока 29 1,0926 4.754,67 1.038,99 10

Висока 30 4,5657 1.562,13 1.426,44 10

Гривска 31 1,6988 3.513,85 1.193,86 10

Гривска 32 0,2718 3.515,38 191,09 10

Гривска 33 0,0282 9.376,24 52,88 10

Добраче 34 0,3948 9.484,73 748,91 10

Добраче 35 0,1221 2.343,16 57,22 10

Добраче 36 0,3064 2.845,07 174,34 10

Добраче 37 0,3127 8.525,30 533,17 10

Добраче 38 0,2659 7.810,68 415,37 10

Добраче 39 2,2484 7.182,64 3.229,89 10

Добраче 40 0,2368 4.017,23 190,25 10

Ђедовац 41 0,5989 1.921,66 230,17 10

Крушчица 42 1,0039 6.789,80 1.363,25 10

Крушчица 43 0,0837 2.845,04 47,62 10

Крушчица 44 0,6763 5.475,22 740,57 10

Крушчица 45 0,6260 2.086,68 261,25 10

Крушчица 46 0,0048 2.343,75 2,25 10

Крушчица 47 1,7633 2.833,79 999,36 10

Крушчица 48 0,0946 1.896,72 35,88 10

Радобуђа 49 2,3407 6.963,09 3.259,70 10

Радобуђа 50 2,6272 4.907,69 2.578,69 10

Радобуђа 51 0,2256 2.845,08 128,37 10

Радобуђа 52 0,7534 9.484,74 1.429,16 10

Радобуђа 53 1,0730 9.164,62 1.966,72 10

Радошево 54 3,7926 6.886,62 5.223,64 10

Радошево 55 0,6686 5.765,52 770,96 10

Радошево 56 2,2460 4.964,94 2.230,25 10

Радошево 57 0,2574 2.343,20 120,62 10

Радошево 58 2,4896 4.365,54 2.173,69 10

Радошево 59 0,8721 5.765,52 1.005,62 10

Радошево 60 0,1372 1.562,10 42,86 10

Северово 61 0,3070 3.488,11 214,17 10

Северово 62 0,2498 6.169,90 308,24 10

Северово 63 1,0002 6.178,43 1.235,93 10

Северово 64 0,7065 6.070,66 857,78 10

Ступчевић и 65 0,3469 13.390,05 929,00 10


Ступчевић и 66 0,0251 13.390,04 67,21 10

Ступчевић и 67 0,2163 16.923,12 732,09 10

Ступчевић и 68 6,0446 15.019,01 18.156,78 10

Вирово 69 0,6397 11.032,89 1.411,54 10

Вирово 70 0,9333 8.762,47 1.635,60 10

Вирово 71 0,3213 11.716,00 752,87 10

Драгојевац 72 0,0068 15.063,24 20,48 10

Миросаљци 73 0,6464 16.085,41 2.079,52 10

Миросаљци 74 0,0146 14.169,18 41,37 10

Миросаљци 75 0,0099 3.515,15 6,96 10

Трешњевиц а 76 0,7025 5.765,52 810,05 10

Трешњевиц а 77 0,1112 5.765,56 128,22 10

Трешњевиц а 78 0,2218 1.872,95 83,08 10

Трешњевиц а 79 0,7023 14.064,64 1.975,52 10

Трешњевиц а 80 0,0920 11.715,98 215,57 10

Трешњевиц а 81 2,9307 6.098,99 3.574,86 10

Трешњевиц а 82 0,1569 13.390,06 420,18 10

Трешњевиц а 83 1,7200 2.343,20 806,06 10

Церова 84 0,1365 13.390,04 365,54 10

Укупно 96,07492. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АРИЉЕ, у канцеларији бр 11 сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Контакт особа Бранко Михајловић, тел. 064/8497313.


3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.


4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:КО Дана Од (часова)

Ариље 19.07.2019 8

Бјелуша 19.07.2019 8

Богојевићи 19.07.2019 8


Бреково 19.07.2019 8

Церова 19.07.2019 8

Ђедовац 19.07.2019 8

Добраче 19.07.2019 8

Драгојевац 19.07.2019 8

Гривска 19.07.2019 8

Крушчица 19.07.2019 8

Миросаљци 19.07.2019 8

Радобуђа 19.07.2019 8

Радошево 19.07.2019 8

Северово 19.07.2019 8

Ступчевићи 19.07.2019 8

Трешњевица 19.07.2019 8

Вигоште-Поглед 19.07.2019 8

Вирово 19.07.2019 8

Висока 19.07.2019 8
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.


9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.


ИИ

– Услови за пријављивање на јавно надметање-


1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је

предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.


2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом

67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.


3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава  за  три године;


- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).


4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава.


5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава;

- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног орgaна, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије коga снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног орgaна;


6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног орgaна Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АРИЉЕ број: 840-742153843-66

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних gaздинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.ИИИ

– Документација за пријављивање на јавно надметање –


1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита;

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу ИИ тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу ИИ тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије

из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу ИИ тачка 5.овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине АРИЉЕ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:


· Адреса: општина АРИЉЕ, улица и број: Светог Ахилија 53.,

Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

· Број јавног надметања   На задњој страни:

(навести и КО)

- име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


ИВ

– Рок за подношење пријаве -


Рок за подношење документације за пријављивање је до 13:00 сати, дана 26.07.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине АРИЉЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


В

– Јавно надметање -


Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела И. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини АРИЉЕ, улица и број: Светог Ахилија 53 и то:КО Дана Почетак у (часова)

Ариље 31.07.2019 10.00

Бјелуша 31.07.2019 10.00

Богојевићи 31.07.2019 10.00

Бреково 31.07.2019 10.00

Церова 31.07.2019 10.00

Ђедовац 31.07.2019 10.00

Добраче 31.07.2019 10.00

Драгојевац 31.07.2019 10.00

Гривска 31.07.2019 10.00

Крушчица 31.07.2019 10.00

Миросаљци 31.07.2019 10.00

Радобуђа 31.07.2019 10.00

Радошево 31.07.2019 10.00

Северово 31.07.2019 10.00

Ступчевићи 31.07.2019 10.00


Трешњевица 31.07.2019 10.00

Вигоште-Поглед 31.07.2019 10.00

Вирово 31.07.2019 10.00

Висока 31.07.2019 10.00
ВИ

- Плаћање закупнине -


Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.


ВИИ

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АРИЉЕ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

- gaранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службени гласник општине Ариље », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА  АРИЉЕ

Председник општине


Број: 320-13/19 Председник општине Ариље

Дана: 09.07.2019. године Милош Недељковић
 


 
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години Штампа Ел. пошта
Актуелности - Вести

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00108/2019, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и Одлуке о буџету општине Ариље за 2019. годину („Службени гласник општине Ариље”, бр. 23/18)


ОПШТИНА АРИЉЕ


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке Председника општине  број:  400-85-1/2019-04 од 3.06.2019. године , Председник Општинер а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

И  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС


Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ариља; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ариља за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години, износе 1.500.000,00 динара.


Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 700.000,00 динара.


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
ИИ  ПРАВО УЧЕШЋА


На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ариље;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ариље.


Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.


Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

ИИИ  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА


Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

остваривање намене конкурса;

усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

степена орgaнизационих и управљачких способности предлаgaча пројекта;

неопходних ресурса за реализацију пројекта;

стручних и професионалних референци предлаgaча пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.


1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

економске оправданости предлоga буџета у односу на циљ и пројектне активности.


2. Мера пружања веће gaранције привржености професионалним и етичким медијским standardима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних орgaна,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких standardа (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које gaрантују да се сличан случај неће поновити.


Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:


1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ариље;

2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.


ИВ  РОКОВИ


Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“: од 12.07.2019. године  до 1.08.2019. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.


В  ДОКУМЕНТАЦИЈА


Учесник конкурса је обавезан да достави:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ариље www.arilje.org.rs :

о Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

о Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

о Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

о Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

о Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

о Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

о Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

ВИ  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ


Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.


Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.


Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Граду Београду, Градској управи Града Београда, Секретаријату за информисање.


Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недењном  листу „ Вести“.


Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.


ВИИ НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА


Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту Општине Ариље , www.arilje.org.rs , где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.


Пријаве пројеката слати на адресу: Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години”.


Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.


Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници Општине Ариље www.arilje.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информације се могу добити радним данима од 07 до 15 часова на телефоне:  031/31-50-110

 

Конкурс и образац за пријаву:

 
<< Почетак < Претходна 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следећа > Крај >>

Страна 62 од 107
Општина Ариље.  © 2005 - 2018