Opština Arilje logo
Preuzeto sa zvanične prezentacije Opštine Arilje - www.arilje.org.rs (©)
>>>/lokalna-samouprava.html<<<

Lokalna samouprava Štampa

grbNajviši organ vlasti u Arilju je Skupština opštine Arilje. Skupština opštine je najviši organ opštine, koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i Statutom opštine.

 

Skupština ima 34 odbornika:

 

Aktuelno rukovodstvo  opštine Arilje

  • Predsednik Skupštine opštine Arilje – Dragiša Terzić (SRPSKA NARODNA PARTIJA)
  • Predsednik opštine Arilje – Zoran Todorović (SRPSKA NAPREDNA STRANKA)
  • Zamenik predsednika opštine Arilje – Branko Vukajlović (POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE)
  • Sekretar - Miljana Vukotić
  • Načelnik opštinske uprave - Gorica Petrović