Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Program podrške opštinama (MSP Program) Štampa El. pošta

Program podrške opštinama (MSP Program)Program podrške opštinama (MSP Program)

Program podrške opštinama (MSP - www.msp.co.rs) je program koji se realizuje u Republici Srbiji od 2000. godine. Opština Arilje se 2005. pridružila Programu podrške opštinama (MSP), u drugoj fazi njegove implementacije. Tokom ove druge faze Programa, u opštini Arilje je implementirano nekoliko projekata u ukupnoj vrednosti od oko 600.000,00 švajcarskih franaka. Osim saradnje na implementaciji projekata, predstavnici ove opštine su i aktivni članovi međuopštinskih radnih grupa (MORG), a takođe aktivno učestvuju i u svim obukama koje Program obezbeđuje i organizuje.

Nakon druge faze, opština Arilje je nastavila saradnju sa MSP Programom i u trćoj fazi i to kroz realizaciju projekaat, rad međuopštinskih radnih grupa i unapređenje kapaciteta.

Tehnička saradnja

Kroz učešće u Programu MSP Arilje je steklo i pravo na podršku u raznim oblastima, kao što su:

  • tehnička podrška u procesima planiranja – priprema budžeta, izrada godišnjih programa obuka itd.
  • tehnička podrška u preuzimanju novih nadležnosti – izrada opštinskog statuta, formiranje lokalne poreske administracije,
  • konsultantska podrška u implementaciji projekata,
  • podrška učešću na sajmovima investicija za lokalne samouprave (Novi Sad, Novi Beograd),
  • neposredan uvid u međunarodna iskustva – učešće na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama, npr. na seminarima o prostornom planiranju u organizaciji Republičke agencije za prostorno planiranje, na Međunarodnoj konferenciji o zloupotrebi droge u Istambulu itd, kao i na studijskim putovanjima i cilju razmene iskustava, npr. studijska putovanja u Švajcarsku, u Doboj u BiH i u Maribor u Sloveniji.

Osim toga, brojni službenici iz javnog sektora – opštinski lideri i službenici Opštinske uprave, javnih komunalnih preduzeća itd. su, tokom proteklih godina implementacije Programa MSP, prošli kroz profesionalne kurseve i opšte obuke u oblastima upravljanja projektima, javnih nabavki, budžetiranja, timskog rada, rodne jednakosti, upravljanja čvrstim otpadom, gazdovanja lokalnim putevima itd.

Projekti

Spisak opštinskih projekata koji su implementirani u opštini Arilje i koje je sufinansirao MSP:

Naziv projekta Status Opština
CHF
MSP
CHF
Pomoć u kući završen 13.270,00 13.270,00
Izrada Prostornog plana (faza 1) završen 23.398,52 15.580,00
Opštinska strategija za mlade – Ulog u budućnost završen 10.200,00 6.800,00
Opštinski uslužni centar završen 17.232,08 16.463,34
Program razvoja opštine Arilje završen 18.462,00 46.116,00
Projektni centar završen 224.871,63 102.977,29
Razvoj zdravstvene zaštite završen 57.227,18 25.000,00
Zdravstveno obrazovanje stanovništva opštine završen 12.200,00 12.200,00
Sport za mlade završen 0,00 8.020,00
Poboljšavanje uslova rada u Skupštini Opštine završen 19.858,00 20.000,00
Vrtić za sve u toku 176.608,44 200.000,00
Izrada Urbanističkog plana Arilja u toku 56.200,00 52.000,00

Ukupna vrednost 629.527,85 518.426,63
CHF 1.147.954,48

Međuopštinska i regionalna saradnja

Predstavnici Opštine Arilje su aktivni članovi međuopštinskih radnih grupa MSP. Oni implementiraju probne međuopštinske projekte – izradu softvera za gazdovanje lokalnim putevima, razvoj regionalnog GIS-a i digitalizaciju urbanističkih i prostornih planova, zajednički centar IT za lokalne poreske administracije itd.

Kada je reč o veoma aktivnoj ulozi u međuopštinskoj saradnji i inicijativama i punom učešću u regionalnim i međuopštinskim projektima, Arilje se, zajedno sa Požegom, Čajetinom i Užicem, smatra jednom od ključnih opština. Tako dobra saradnja malim opštinama obezbeđuje sve prednosti međuopštinske saradnje i naglašava značaj njihovih sopstvenih inicijativa i aktiviranja.


Noviji članci:

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015